Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω αν η συσκευή μου δεν μπορεί να στείλει ή να λάβει μηνύματα;
a) Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα της μνήμης της συσκευής σας, επειδή μπορεί να είναι γεμάτη.
b) Εάν η συσκευή δεν μπορεί επίσης να στείλει ή να λάβει MMS, μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"->"Κάρτα SIM & δίκτυο κινητής τηλεφωνίας" ή "Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας" ->Κάντε κλικ στο όνομα του δικτύου >"Ονόματα σημείων πρόσβασης", ελέγξτε τα MMS APN και επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας MMS.
c) Ελέγξτε αν έχετε καλή λήψη σήματος. Εάν το σήμα είναι χαμηλό, μετακινηθείτε σε μια ανοιχτή περιοχή με καλύτερο σήμα και δοκιμάστε ξανά.
d) Ελέγξτε αν οι μονάδες σας έχουν εξαντληθεί. Βάλτε μονάδες για να αποφύγετε τη διακοπή των υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων.
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στις ενότητες "Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή μου στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά" και "Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις").
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον επίσημο ιστότοπο ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".
Σημείωση: Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.