Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πού βρίσκεται ο σειριακός αριθμός στο προϊόν μου;

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και έχει τη μορφή κωδικού· για παράδειγμα Z1201000000. Σε ορισμένες συνδεδεμένες τηλεοράσεις, ο σειριακός αριθμός βρίσκεται επίσης στο μενού της τηλεόρασης.