Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Ποια εγγύηση παρέχεται για προϊόντα TCL;

Τα προϊόντα TV που διανέμονται απευθείας από την TCL υπόκεινται σε 2ετή εθνική εγγύηση κατασκευαστή. Να είστε προσεκτικοί με τις εισαγωγές από ξένες χώρες: η τηλεόραση ενδέχεται να υπόκειται σε διαφορετικούς κανόνες εγγύησης.