Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Ποιος είναι ο κωδικός πρόσβασης για την επαναφορά μιας τηλεόρασης κλειδωμένης σε λειτουργία γονικού ελέγχου;

Παρατηρήσεις σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης για τη λειτουργία κλειδώματος γονικού ελέγχου. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1234. Ο χρήστης μπορεί να τον αλλάξει. Ο σούπερ κωδικός πρόσβασης είναι 0423 ή 0812 (ανάλογα με την πλατφόρμα). Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας, εισαγάγετε τον σούπερ κωδικό για να ακυρώσετε όλους τους τρέχοντες κωδικούς.