Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι σημαίνει η οθόνη επιλογής AIR / SATELLITE / CABLE που εμφανίζεται κατά την εγκατάσταση;

Αυτή η επιλογή επιτρέπει στην τηλεόραση να αναζητά κανάλια ως εξής: AIR Χρησιμοποιείται εάν το σήμα της τηλεόρασής σας γίνεται μέσω εξωερικής κεραίας. ΚΑΛΩΔΙΟ Για χρήση εάν λαμβάνετε τηλεόραση από έναν καλωδιακό πάροχο. Δορυφορικά Για χρήση εάν λαμβάνετε σήμα από έναν πάροχο μέσω ενός δορυφορικού δέκτη.