Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Γιατί υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ των ήχων και των εικόνων στην τηλεόρασή μου;

Εάν η χρονική υστέρηση οφείλεται σε εξωτερική πηγή, μεταβείτε στο Μενού - Επιλογή (ΟΚ) και, στη συνέχεια, Πληκτρολογήστε SPDIF και επιλέξτε τη λειτουργία που διορθώνει καλύτερα αυτό το πρόβλημα καθυστέρησης χρόνου (Απενεργοποίηση, Dolby D ή PCM).