นโยบายการคืนสินค้าอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการด้วยตนเอง

เพื่อชี้แจงการส่งคืนและแลกเปลี่ยนสินค้าที่ขายโดยอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการด้วยตนเองของ TCL และเรื่องที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคืนสินค้าและการแลกเปลี่ยนนี้ได้รับการกำหนดขึ้น เราให้บริการหลังการขายที่ครบวงจรและสัญญาว่าจะให้บริการส่งคืนและแลกเปลี่ยนตามนโยบายการคืนและแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้


ขอบเขต:

 ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการด้วยตนเองของ TCL Thailand


เรื่องที่ต้องให้ความสนใจ:

 โปรดตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าที่ส่งคืนและของแถม สินค้าและของแถมต้องสภาพคงเดิม การทำงาน ตัวผลิตภัณฑ์ การระบุเครื่องหมายการค้าอุปกรณ์เสริม และบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเดิม กรุณาส่งคืนสินค้าทั้งชุด

 ของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ (คะแนนหรือคูปองอื่นๆ ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อนี้จะถูกหักหรือยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากการส่งคืนสำเร็จ


แผนคืนและเปลี่ยนสินค้า:

 ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามนโยบายการคืนและการแลกเปลี่ยนนี้ หากคุณไม่พอใจกับสินค้า (ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าหรือปัญหาด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้า) คุณสามารถกดคำร้องขอเพื่อคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน (ขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับสินค้า) หากคุณทำเรื่องคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายในวันเวลาที่กำหนด เราจะให้บริการคืนและเปลี่ยนสินค้าโดยไม่มีเงื่อนไข

 หากมีคำถามเกี่ยวกับบริการหลังการขาย คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายของ TCL ได้ที่เบอร์ 02-026-6286 หรือปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้าของร้านโดยตรง

 หลังการรับสินค้า โปรดตรวจสอบสินค้าของคุณว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ หากพบสินค้าเสียหายโปรดทำการขอคืนและเปลี่ยนสินค้าโดยทันที โดยสามารถคืนและเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า (ขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับสินค้า) หากเกินวันที่กำหนดจะไม่สามารถดำเนินการคืนและเปลี่ยนสินค้าให้คุณได้ทุกกรณี


ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนและแลกเปลี่ยน (รวมถึงค่าขนส่ง) จะได้รับการจัดการดังนี้:

 ก. สำหรับการคืนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาด้านคุณภาพ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนและเปลี่ยนสินค้า

 ข. สำหรับการคืนและเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ เราจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการคืนและเปลี่ยนสินค้าทั้งหมด


เวลาคืนเงิน:

 TCL จะทำการคืนเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าคืน