เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

Thailand start the experience

ระยะห่างจากทีวีถึงโซฟาของคุณเท่าไร

2m 2m-2.5m 2.5m-3.5m 3.5m-4m 4m

ประวัติของใช้งานคนไหนตรงกับคุณมากที่สุด

ตามธรรมเนียม ตามธรรมเนียม

ตามธรรมเนียม

คุณมักเลือกดู DVB-T

กับครอบครัว กับครอบครัว

กับครอบครัว

คุณชอบดูรายการด้วยกัน

หลายหน้าจอ หลายหน้าจอ

หลายหน้าจอ

คุณดูโปรแกรมต่างๆบนหน้าจอ (จอทีวี จอโทรศัพท์มือถือ จอแท็บเล็ต จอพีซี)

เชื่อมต่อแล้ว เชื่อมต่อแล้ว

เชื่อมต่อแล้ว

คุณมักเลือกดูจากสื่อที่ต้องการ (VOD, การย้อนดูภายหลัง, แอพพลิเคชั่น ฯลฯ )

แฟนกีฬา แฟนกีฬา

แฟนกีฬา

คุณดูกีฬาเป็นส่วนใหญ่

งบประมาณของคุณเท่าไหร่

ทางเข้า เศรษฐกิจ ปานกลาง หรูหรา

คุณภาพด้านไหนสำคัญที่สุดสำหรับคุณ

ระดับคุณภาพของหน้าจอ ระดับคุณภาพของหน้าจอ

ระดับคุณภาพของหน้าจอ

การสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ การสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ

การสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ

คุณภาพเสียง คุณภาพเสียง

คุณภาพเสียง

การเชื่อมต่อกับประสบการณ์ การเชื่อมต่อกับประสบการณ์

การเชื่อมต่อกับประสบการณ์

ดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ ดีไซน์ของผลิตภัณฑ์

ดีไซน์ของผลิตภัณฑ์

Sorry, no data avail