ประกาศความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ TCL

ประกาศเอกสารของ TCL

 ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2019

 ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่า TCL และ/หรือบริษัทในเครือ (ในที่นี้เรียกว่า "TCL" หรือ "เรา") ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการและควบคุมที่เกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร ("ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ") ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เรารวบรวม  สิ่งที่เราทำกับมัน วิธีที่เราเปิดเผยมัน และสิทธิ์ใดที่คุณมีเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อเรา เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

TCL ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ให้ภาพรวมของกิจกรรมการประมวลผลที่พบบ่อยที่สุดของ TCL สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดทราบว่ากิจกรรมการประมวลผลบางอย่างอาจอยู่ภายใต้คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลที่แยกต่างหากและปรับแต่งซึ่งจะมีผลบังคับเพิ่มเติมจากประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด

 ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใดก็ตามที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จาก หรือ เกี่ยวกับคุณเมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ใด ๆ ของเรา อุปกรณ์และบริการแบรนด์ Alcatel ของ TCL และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงบริการสตรีมมิ่ง บริการออนไลน์ และที่ให้ผ่านบัญชี TCL ของคุณ) แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีและวัสดุอื่น ๆ (“วัสดุ TCL”) หรือเมื่อคุณติดต่อเราในลักษณะใด ๆ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับผู้บริโภคส่วนบุคคลและบุคคลอื่นๆ ภายในลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และองค์กรอื่นๆ ที่ TCL มีหรือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งด้านล่าง:

· ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

· การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

·การเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สาม

· ลิงค์บุคคลที่สาม

· การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

·ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

·การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

· สิทธิของคุณ

· ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์

· การใช้คุกกี้

· ติดต่อเรา

 

เราอาจอัปเดตประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การอัปเดตประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์บนเว็บไซต์ของเราที่ http://www.tcl.com/content/india/in/en/privacy-notice.html นอกจากนี้ เราอาจส่งข้อความถึงคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

 โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้อุปกรณ์และบริการของเรา และ/หรือโดยการให้ข้อมูลของคุณ แสดงว่าคุณยอมรับและยินยอมตามแนวทางปฏิบัติที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

 

 

 

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณ:

ข้อมูลที่คุณให้กับเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยการกรอกแบบฟอร์ม การป้อนข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา การสร้างบัญชีผู้ใช้หรือโดยการสื่อสารกับเรา ไม่ว่าจะแบบเห็นหน้ากันทางโทรศัพท์ ออนไลน์ ทางอีเมล หรืออย่างอื่น “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง: (i) ข้อมูลใด ๆ ที่ระบุ เกี่ยวข้องกับ อธิบาย สามารถเชื่อมโยงกับหรือสามารถเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้บริโภคหรือครัวเรือนโดยเฉพาะ ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA) เมื่อใดก็ตามที่ใช้ได้และ (ii) ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้ ("เจ้าของข้อมูล") เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ("GDPR") ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

 

o ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ: ชื่อ การจัดส่ง การเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่ธุรกิจ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

o ข้อมูลเข้าสู่ระบบ: ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ชื่อเล่น;

ข้อมูลประชากร: วันเดือนปีเกิด เพศ

ข้อมูลการชำระเงิน: รายละเอียดบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต รายละเอียดธนาคาร หรือข้อมูลการชำระเงินและการเงินอื่นๆ

o ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณ เช่น อาชีพ ภาษา รูปแบบเสียงของคุณ

o ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุและบริการของ TCL ที่คุณเป็นเจ้าของและใช้งาน ตำแหน่งของอุปกรณ์และเขตเวลาของคุณ และหลักฐานว่าคุณซื้อ

 

ยกเว้นข้อมูลบางอย่างที่กฎหมายกำหนด การตัดสินใจให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่ TCL ถือเป็นความสมัครใจ ดังนั้น คุณจะไม่ต้องรับผลที่ไม่พึงประสงค์หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ TCL อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง TCL อาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณอาจไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงอุปกรณ์หรือบริการของ TCL บางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น

 

· ข้อมูลที่เรารวบรวมหรือสร้างเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

o รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานบัญชี TCL แอปพลิเคชัน TCL เว็บไซต์และอุปกรณ์ TCL และ Alcatel

o รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เราจัดหาให้คุณ เช่น เนื้อหาที่ดูผ่านอุปกรณ์และพฤติกรรมการใช้งาน

o ที่อยู่ IP, ที่อยู่ MAC, ID อุปกรณ์, ID เทอร์มินัล, หมายเลขซีเรียล, หมายเลข IMEI, หมายเลข IMSI และตัวระบุอุปกรณ์อื่น ๆ หรือข้อมูลเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับวัสดุ TCL ของคุณ; ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่มาจากสัญญาณ GPS ของอุปกรณ์ของคุณหรือสื่อสารผ่านจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi และเสาสัญญาณในบริเวณใกล้เคียงในขณะที่คุณใช้บริการบางอย่างและเปิดใช้งานคุณสมบัติตำแหน่ง

o บันทึกข้อผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาด และคำอธิบายข้อผิดพลาด และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้เกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่พบในเนื้อหา TCL ของคุณ และ

o ที่ที่เราให้บริการหลังการขายแก่คุณ บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างคุณและพนักงานของเรา

 

· ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

 

o ข้อมูลจากเครือข่ายโซเชียลมีเดีย

o ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการรายอื่นของผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

แหล่งอื่น ๆ ในเชิงพาณิชย์หรือที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

o หากคุณเข้าร่วมในโครงการวิจัยตลาดที่จัดและ/หรือสนับสนุนโดย/ในนามของ TCL เราอาจรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือเครือข่ายโซเชียลมีเดียตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และเครือข่ายโซเชียลมีเดียเหล่านั้น

เมื่อใดก็ตามที่เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับเรา และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่รวบรวมจากพวกเขานั้นสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยรู้เท่าทันโดยไม่ทำให้ชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวควรได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้น หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ TCL จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กเท่าที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายเมื่อได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่จำเป็น

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล หรือใช้โดยวิธีการดังต่อไปนี้และเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

· เพื่อจัดการผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการใช้วัสดุ TCL ของเรา

· เพื่อให้การอัพเดตซอฟต์แวร์ บริการบำรุงรักษา และการสนับสนุนสำหรับวัสดุของ TCL

· เพื่อช่วยคุณจัดการบัญชี TCL ของคุณ

· เพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น แอปพลิเคชันของเราและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเพื่อให้คุณเข้าถึงแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ติดตั้งบนอุปกรณ์

· เพื่อประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินหรือคำสั่งซื้อสำหรับวัสดุของ TCL

· เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับวัสดุและบริการของ TCL ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เนื้อหาใด ๆ ของ TCL มีการเปลี่ยนแปลงหรือนำเสนอปัญหา

· (โดยเฉพาะเมื่อใช้การติดต่อทางธุรกิจของคุณ) เพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติและเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารที่เกี่ยวข้อง

· เพื่อป้องกันและป้องกันการฉ้อโกง และความเสี่ยงทางกฎหมายหรือความปลอดภัยของข้อมูลอื่นๆ

· เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับวัสดุของ TCL และป้องกันอาชญากรรมและการฉ้อโกง

· เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนหรือคำถามใดๆ ที่คุณอาจแจ้งเกี่ยวกับสื่อของ TCL และเพื่อปกป้องและใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย

· เพื่อปรับปรุงหรือปรับแต่งวัสดุ TCL หรือพัฒนาวัสดุใหม่

· เพื่อจัดการการแข่งขัน โปรโมชั่น กิจกรรม การวิจัยตลาด การสำรวจเกี่ยวกับวัสดุของ TCL

· เพื่ออำนวยความสะดวกในวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ ประสบการณ์ผู้ใช้ และการสื่อสารกับลูกค้า

· เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง และการตัดสินของศาลที่บังคับใช้ทั้งหมด

· เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารของ TCL และช่วยทำให้ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น เราอาจต้องได้รับความยินยอมจากคุณสำหรับกิจกรรมทางการตลาดบางอย่าง เราเสนอวิธีต่างๆ ให้คุณเลือกไม่รับการสื่อสารบางอย่างจากเรา หากคุณต้องการยกเลิกการรับการสื่อสารการตลาดทางอีเมลจากเรา คุณสามารถคลิกลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ที่ด้านล่างของอีเมลและปฏิบัติตามคำแนะนำ คุณสามารถตรวจสอบและอัปเดตการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลาโดยวิธีการที่มีให้

 

เราไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ตามที่ได้เปิดเผยแก่คุณ ณ เวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลหรือตามที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเฉพาะใด ๆ ตามความเหมาะสม เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวจะมีความจำเป็นโดยอ้างอิงถึงวัตถุประสงค์ทางกฎหมายของการประมวลผล ดังที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้ "การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม"

เราได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เนื่องจากมีผลบังคับอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้:

 

· การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ และเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณ

· TCL จำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่อยู่ภายใต้;

· การประมวลผลจำเป็นสำหรับ TCL ในการจัดตั้ง ใช้หรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของตน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการทางกฎหมาย

· TCL มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น โดยอ้างอิงสิ่งต่อไปนี้:

o ดำเนินการวิจัยตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โดยได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

o การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่เราจัดหาให้;

o ทำให้การสื่อสารของเราหรือเนื้อหาที่เราให้กับคุณเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น;

o การลดความเสี่ยงของเรา ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับเครดิตหรือการฉ้อโกง และ

o พัฒนากระบวนการและระบบการฝึกอบรมของเรา และ

· คุณได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าสำหรับการประมวลผลบางประเภท ตัวอย่างเช่น คุณอาจยินยอมให้รับข้อความทางการตลาดจากเราหรือจากบุคคลที่สามในนามของ TCL

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือและบริษัทในเครือของ TCL ในสถานการณ์หนึ่งหรือหลายกรณีที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

· เพื่อช่วยเราจัดหาสื่อ TCL ให้กับคุณ

· ที่เราทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการโดยบริษัทในเครือของ TCL และ/หรือบริษัทสาขาของ TCL และ

เมื่อมีความจำเป็นสำหรับหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่ TCL ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทในเครือของ TCL หรือบริษัทสาขาของ TCL ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะมอบให้กับพนักงานของบริษัทในเครือของ TCL และบริษัทสาขาของ TCL ที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และสอดคล้องกับหลักการของการลดขนาดข้อมูล

 

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการคุณได้ดีขึ้นในบางสถานการณ์รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

· ในกรณีที่มีการขายธุรกิจหรือทรัพย์สินของ TCL หรือการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสถานะและเมื่อการขายหรือการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์

· หากเราทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกให้กับคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเหล่านั้น

· เมื่อคุณให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกที่ระบุและระบุตัวตนหรือประเภทบุคคลที่สาม

· ถึงตัวแทนหรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของเรา) ที่เราจ้างเพื่อสนับสนุนเราในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของเราแก่คุณ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามดังกล่าวจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และภายใต้หน้าที่การรักษาความลับ

· ให้กับคู่ค้าทางธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ฝังตัวหรือทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของวัสดุ TCL ที่เราจัดหาให้กับคุณ บุคคลภายนอกเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบต่อวิธีที่พวกเขาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ของตนตามที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากซึ่งให้ไว้โดยพวกเขา และ,

· ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด หากเรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย กำหนด ดำเนินการ หรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา

 

ลิงค์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์เหล่านั้น หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่ไซต์อื่นๆ เหล่านี้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดตรวจสอบนโยบายและติดต่อพวกเขาโดยตรง

 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

การใช้บัญชี TCL ของคุณหรือเอกสารอื่นๆ ของ TCL อาจเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในและภายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ โดยสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศที่อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจไม่รับประกันการป้องกันในระดับเดียวกับประเทศของคุณ

 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เมื่อ GDPR มีผลบังคับใช้

เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากภายใน EEA ไปยังภายนอก EEA เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครองในลักษณะที่สอดคล้องกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการปกป้องโดยเราใน EEA และจะมีการป้องกันในระดับที่เพียงพอ ผ่านกลไกใดกลไกหนึ่งดังต่อไปนี้

 · ประเทศที่สามที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการยอมรับว่าสามารถรับรองระดับการคุ้มครองที่เพียงพอโดยการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการยุโรป

· ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกได้ลงนามใน “ข้อสัญญามาตรฐาน” ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปพร้อมการตัดสินใจเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2010 โดยกำหนดภาระหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป หรือ

· ในกรณีที่ไม่มีระดับการป้องกันที่เพียงพอ ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลจะให้การป้องกันที่เพียงพอและสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลที่สามารถบังคับใช้ได้ และการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพสำหรับเจ้าของข้อมูล

คุณสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา ในกรณีที่มีการถ่ายโอนออกนอกประเทศ EEA (รวมถึงสำเนาของข้อสัญญามาตรฐานที่ทำขึ้นกับผู้นำเข้าในประเทศที่สาม) โดยติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ใน “ติดต่อเรา ” ส่วนด้านล่าง

 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร กายภาพ และทางเทคนิคที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ และเพื่อป้องกันการเข้าถึง การเปิดเผย การใช้ การดัดแปลง ความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและใช้ได้จริงทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 · เราจะใช้ SSL และมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเข้ารหัสที่เกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะตรวจสอบแนวปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล (รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

· เราจะอนุญาตให้พนักงานและบุคลากรของบุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็นเท่านั้น เพื่อช่วยเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและให้บริการแก่คุณ พนักงานเหล่านี้และบุคลากรภายนอก (ของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากเรา) อยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับตามสัญญาที่เข้มงวด หากพวกเขาล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรักษาความลับ พวกเขาอาจต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดความลับและความสัมพันธ์ของพวกเขากับเราอาจถูกยกเลิก

· ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรา เราจะยังคงพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและใช้มาตรการป้องกัน เช่น การเข้ารหัสเต็มรูปแบบสำหรับการจัดเก็บและส่งข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีใครนอกจากผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาเฉพาะของข้อมูลที่เข้ารหัสบางอย่างได้

· เราจะใช้การเข้ารหัสและมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เพื่อส่งและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางประเภท และเราจะใช้มาตรการทางเทคนิคในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่จะจัดเก็บ เช่น ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ เราจะจัดเก็บเฉพาะส่วนประกอบที่สำคัญของข้อมูลไบโอเมตริกซ์ส่วนบุคคลดังกล่าวเท่านั้น

· เราจะเลือกคู่ค้าทางธุรกิจและผู้ให้บริการอย่างรอบคอบ และดำเนินการตามข้อกำหนดสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในสัญญาทางธุรกิจหรือการตรวจสอบและการประเมินระหว่างทั้งสองฝ่าย

· เราจะจัดหลักสูตรฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การทดสอบและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความตระหนักของพนักงานถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 อย่างไรก็ตาม โปรดเข้าใจว่าไม่มีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ดังนั้น เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งให้เรา และคุณเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณโอนให้เรานั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง หากเราทราบถึงการละเมิดระบบความปลอดภัย เราจะดำเนินการตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 TCL เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะถูกลบออกหลังจากเวลาที่เหมาะสมตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 · TCL เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่ยังมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับคุณ

· TCL เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่อยู่ภายใต้; และ TCL จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่แนะนำให้ปกป้องหรือปรับปรุงตำแหน่งทางกฎหมายของ TCL (เช่น ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี การสอบสวนด้านกฎระเบียบ)

 สิทธิของคุณ

 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจให้สิทธิ์ทางกฎหมายหลายประการแก่คุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นสิทธิ์เหล่านี้จึงไม่มีผลบังคับใช้ในทุกสถานที่ นอกจากนี้ สิทธิ์เหล่านี้บางส่วนยังอยู่ภายใต้คุณสมบัติและข้อจำกัด และการใช้สิทธิ์เหล่านี้อาจส่งผลต่อบริการและผลิตภัณฑ์ที่เรามอบให้คุณ อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นของคุณเท่านั้น และช่วยให้คุณสามารถควบคุมวิธีที่เราใช้งาน สิทธิ์ของคุณอาจรวมถึง:

 · สิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงสิทธิ์ในการรับข้อมูลและคัดลอกข้อมูลดังกล่าว

· สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจยังคงมีสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเรามีเหตุผลอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย (นอกเหนือจากความยินยอม) ในการดำเนินการดังกล่าว

· ในบางกรณี สิทธิ์ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และ/หรือขอให้เราส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังบุคคลที่สามซึ่งเป็นไปได้ในทางเทคนิค โปรดทราบว่าสิทธิ์นี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราเท่านั้น

· สิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

· สิทธิ์ในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ โปรดทราบว่าอาจมีสถานการณ์ที่คุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เรามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะเก็บรักษาไว้

· สิทธิ์ในการคัดค้านและสิทธิในการขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ อีกครั้ง อาจมีสถานการณ์ที่คุณคัดค้านหรือขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เรามีสิทธิ์ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป และ / หรือปฏิเสธคำขอนั้น และ

· สิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแล (รายละเอียดระบุไว้ด้านล่าง) หากคุณคิดว่าเราละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของคุณ

 คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณโดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วน "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

 เราอาจจำเป็นต้องยืนยันคำขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้ของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณให้เสร็จสิ้น และอาจขอให้คุณยืนยันจุดข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณอยู่แล้ว เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในคำขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้เท่านั้นเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ขอหรืออำนาจในการส่งคำขอ

 คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณหรือยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หากคุณพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ รายละเอียดการติดต่อสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปทั้งหมดมีอยู่ที่นี่:https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

รัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย

 ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้ เราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา:

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคล

แหล่งที่มา

วัตถุประสงค์

การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

ตัวระบุ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ตัวระบุออนไลน์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ที่อยู่อีเมล หรือชื่อบัญชี

จากคุณโดยตรง

ทางอ้อมจากคุณ (เช่น จากการสังเกตการกระทำของคุณบนไซต์ของเรา)

จากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น โซเชียลมีเดีย

เพื่อเติมเต็มหรือตอบสนองเหตุผลที่คุณให้ข้อมูล เช่น เพื่อช่วยคุณจัดการบัญชี TCL ของคุณ เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อตอบคำถามหรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแก่: บริษัทในกลุ่มบริษัท TCL ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ดำเนินการชำระเงิน

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในบันทึกของลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ การจ้างงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือข้อมูลการชำระเงินและการเงินอื่นๆ

จากคุณโดยตรง

เพื่อเติมเต็มหรือตอบสนองเหตุผลที่คุณให้ข้อมูล เช่น เพื่อช่วยคุณจัดการบัญชี TCL ของคุณ เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อตอบคำถามหรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแก่: บริษัทในกลุ่มบริษัท TCL ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ดำเนินการชำระเงิน

ข้อมูลทางการค้า ซึ่งอาจรวมถึงบันทึกของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือพิจารณา หรือประวัติการซื้อหรือการบริโภคอื่น ๆ หรือแนวโน้ม

จากคุณโดยตรง

เพื่อเติมเต็มหรือตอบสนองเหตุผลที่คุณให้ข้อมูล เช่น เพื่อช่วยคุณจัดการบัญชี TCL ของคุณ เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อตอบคำถามหรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแก่: บริษัทในกลุ่มบริษัท TCL ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ดำเนินการชำระเงิน

อินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจรวมถึงประวัติการท่องเว็บ ประวัติการค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโฆษณา

ทางอ้อมจากคุณ (เช่น จากการสังเกตการกระทำของคุณบนไซต์ของเรา)

เพื่อเติมเต็มหรือตอบสนองเหตุผลที่คุณให้ข้อมูล เช่น เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือเพื่อให้การโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย

การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแก่: บริษัทในกลุ่มบริษัท TCL ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอาจรวมถึงตำแหน่งทางกายภาพหรือการเคลื่อนไหว

จากคุณโดยตรง

เพื่อเติมเต็มหรือตอบสนองเหตุผลที่คุณให้ข้อมูล เช่น เพื่อช่วยคุณจัดการบัญชี TCL ของคุณ เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อตอบคำถาม เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ หรือให้บริการโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย

การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแก่: บริษัทในกลุ่มบริษัท TCL ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

การอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงโปรไฟล์ที่สะท้อนถึงความชอบ ลักษณะ แนวโน้มทางจิตวิทยา ความโน้มเอียง พฤติกรรม ทัศนคติ สติปัญญา ความสามารถ และความถนัดของบุคคล

ทางอ้อมจากคุณ (เช่น จากการสังเกตการกระทำของคุณบนไซต์ของเรา)

จากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น โซเชียลมีเดีย

เพื่อเติมเต็มหรือตอบสนองเหตุผลที่คุณให้ข้อมูล เช่น เพื่อจัดหาโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย

การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแก่: บริษัทในกลุ่มบริษัท TCL ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

 

สำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาเท่านั้น นอกเหนือจากสิทธิ์ที่กล่าวถึงข้างต้นในส่วน "สิทธิ์ของคุณ" ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป คุณจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ด้านล่าง:

 · สิทธิที่จะรู้ คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมู่และข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับคุณ ตลอดจนประเภทของแหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และการขายหรือการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

· สิทธิ์ในการยกเลิกการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม หากข้อมูลส่วนบุคคลที่จะขายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุระหว่าง 13 ถึง 16 ปี สิทธิ์ในการเลือกรับจะเป็นของเขา/เธอ หากเด็กอายุ 12 ปีหรือต่ำกว่า ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ปกครอง/ผู้ปกครอง

· สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติสำหรับการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น และ

· ภายใต้ข้อยกเว้นทางกฎหมายบางประการ คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1798.83 อนุญาตให้ผู้ใช้ที่เป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียขอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงของพวกเขา หากต้องการส่งคำขอดังกล่าว โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่างและใส่ "Shine the Light" ในบรรทัดเรื่องของคำขอของคุณ

 คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณโดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วน "ติดต่อเรา" ด้านล่าง คุณสามารถกำหนดตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการร้องขอในนามของคุณ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนกับเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย เราอาจปฏิเสธคำขอจากตัวแทนที่ไม่ได้ส่งหลักฐานว่าพวกเขาได้รับอนุญาตจากคุณให้ดำเนินการในนามของคุณ

 

ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์

 ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้โดยทั่วไปกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ

 ·   สมาร์ททีวี

o เราและพันธมิตรบุคคลที่สามของเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณหรือผลิตภัณฑ์สมาร์ททีวี เช่น ชื่อและระยะเวลาของวิดีโอที่เล่น รายการโปรดของผู้ใช้ หน้าที่ดู และเวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าลูกค้าของเราใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไร และทำให้แน่ใจว่าเราสามารถดำเนินการปรับปรุงและปรับแต่งบริการของเราต่อไปได้

o เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่อให้การวินิจฉัยปัญหาระยะไกลกับผลิตภัณฑ์สมาร์ททีวีของคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมภาพหน้าจอแบบเรียลไทม์และข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในผลิตภัณฑ์สมาร์ททีวีของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Smart TV ของคุณจะสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

o เรายังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันผู้ช่วยเสียงของ Amazon Alexa หรือ Google Action บนผลิตภัณฑ์สมาร์ททีวีของคุณ ข้อมูลนี้รวมถึงคำอธิบายอุปกรณ์ เสียงของคุณ โทเค็นทักษะ และคำสั่งเสียง เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันผู้ช่วยเสียง ข้อมูลเสียงของคุณจะถูกประมวลผลโดย Google หรือ Amazon ข้อมูลของคุณจะถูกโอนโดยตรงไปยัง Google หรือ Amazon โปรดดูประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Google หรือ Amazon สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมโดยบริษัทเหล่านี้

· T-Cast

o เราและพันธมิตรบุคคลที่สามของเราจะรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน T-Cast ของคุณ รวมถึงปริมาณการใช้งานแอปพลิเคชัน T-Cast ที่คุณทำ (วัดจากจำนวนคลิกที่คุณทำ) ตลอดจนทางเลือกของบริการ คุณทำผ่านแอปพลิเคชัน T-Cast เราทำเช่นนี้เพื่อให้เราเข้าใจการใช้งานแอปพลิเคชัน T-Cast ของคุณได้ดีขึ้น และสามารถปรับแต่งเลย์เอาต์ของแอปพลิเคชันตามความต้องการของคุณได้

 · TCL Home

o เราและพันธมิตรบุคคลที่สามของเราจะรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน TCL Home ของคุณ เช่น ปริมาณการใช้งานแอปพลิเคชัน TCL Home ที่คุณให้ไว้ ข้อมูลที่คุณให้ผ่านแชทสด และตัวเลือกของบริการที่คุณทำผ่าน TCL แอปพลิเคชันที่บ้าน เราทำเช่นนี้เพื่อให้เราเข้าใจการใช้งานแอปพลิเคชัน TCL Home ของคุณได้ดีขึ้น และปรับปรุงบริการของเราและปรับแต่งเค้าโครงของแอปพลิเคชันให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

o หากคุณใช้บัญชีบุคคลที่สาม (Facebook หรือ Twitter) เพื่อเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน TCL Home เรายังรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบุคคลที่สามดังกล่าว โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวของ Facebook หรือ Twitter สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

· T-Channel

o เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ Roku TV ของคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) และ/หรือบัญชีบุคคลที่สาม (Facebook หรือ Google) ที่คุณอาจใช้เพื่อเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์ม T-Channel โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลในอนาคตว่าพวกเขาแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราอย่างไร

o T-Channel อนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาเนื้อหาที่มีอยู่ใน T-Channel โดยเริ่มฟังก์ชั่นการควบคุมด้วยเสียงใน Roku TV เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันการควบคุมด้วยเสียง ข้อมูลเสียงของคุณจะถูกประมวลผลโดย Roku TV โดยตรง โปรดดูประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Roku TV สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลเสียงของคุณเพิ่มเติม

o เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ Roku TV ที่คุณถือ (เช่น รุ่นอุปกรณ์ ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ ยี่ห้อ ที่อยู่ MAC เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ Roku ภูมิภาค ที่อยู่ IP เวอร์ชันแอปพลิเคชัน) และการใช้งาน T -Channel (เช่น บันทึกการคลิกและประวัติการเข้าชม) เราอาจว่าจ้างผู้ประมวลผลบุคคลที่สามเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับการใช้งานและความชอบของคุณ เราทำเช่นนี้เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าลูกค้าของเราใช้ T-Channel อย่างไร และให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

 · TCL Mobile, Tablet and Wearable Device

o เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ เช่น ข้อมูลไบโอเมตริก และข้อมูลด้านสุขภาพ เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันบางอย่างบนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สวมใส่ของ TCL ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของแอปพลิเคชันเหล่านี้ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของคุณตามความยินยอมโดยชัดแจ้งของคุณ และคุณอาจเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าหากคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น เราอาจไม่สามารถให้บริการบางอย่างแก่คุณต่อไปได้ หากคุณเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอม เราจะแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้น

o เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลบันทึก รวมถึง URL ผู้อ้างอิง ที่อยู่ IP และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ บริการคลาวด์ ร้านแอพ ประวัติการเรียกดู คำค้นหา ประเภทเบราว์เซอร์และความถี่ของเซสชัน นอกเหนือจากตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ

o อุปกรณ์มือถือ TCL บางรุ่นอยู่ภายใต้แบรนด์ Alcatel แต่ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย

 โปรดทราบว่าเมื่อคุณเข้าถึงเนื้อหาที่จัดหาโดยบุคคลที่สามในผลิตภัณฑ์ของ TCL บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจรวบรวมหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุของ TCL (เช่น ที่อยู่ IP และตัวระบุอุปกรณ์) และธุรกรรมที่คุณร้องขอ (เช่น คำขอของคุณ ซื้อหรือเช่าเนื้อหาดังกล่าว) TCL จะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว

การใช้คุกกี้

 เราใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีเว็บที่คล้ายกันเพื่อสนับสนุนคุณลักษณะบางอย่างของบัญชี TCL และเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เราดำเนินการ คุกกี้คือโค้ดส่วนหนึ่งที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ เราใช้คุกกี้สองประเภท: “คุกกี้เซสชัน” และ “คุกกี้ถาวร”

 คุกกี้เซสชันจะหมดอายุหลังจากที่คุณปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้เซสชั่นจะระบุตัวคุณในระหว่างการท่องเว็บโดยกำหนดหมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันซึ่งสร้างขึ้นแบบสุ่มให้กับอุปกรณ์ของคุณ เราใช้คุกกี้เซสชั่นเพื่อ:

 · ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณและจัดการธุรกรรมได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจปรับใช้คุกกี้เพื่อจดจำรายการที่คุณจัดเก็บไว้ในตะกร้าสินค้าออนไลน์ และ

· เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและแก้ไขเนื้อหาบางอย่าง

คุกกี้ถาวรจะไม่หมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ เราใช้คุกกี้ถาวร:

· เพื่อบันทึกว่าผู้เยี่ยมชมเข้าสู่ระบบบัญชี TCL หรือไม่

· เพื่อบันทึกเมื่อผู้เยี่ยมชมบัญชี TCL หรือเว็บไซต์ / แอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ TCL ยินยอมให้เราใช้คุกกี้

· เพื่อประสิทธิภาพและการออกแบบ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อติดตามว่าส่วนใดของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราได้รับความนิยม และเพื่อหาวิธีปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

· เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และปรับแต่งสิ่งที่คุณเห็น ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการตั้งค่าของผู้ใช้ และเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องมากขึ้น (รวมถึงเนื้อหาโฆษณา) ถูกส่งไปยังผู้ใช้

· เพื่อให้เราและพันธมิตรบุคคลที่สามที่เราทำงานด้วยส่งโฆษณาหรือปรับแต่งข้อความทางการตลาดที่คุณยินยอมให้รับ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อหรือแสดงความสนใจ และใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อให้โฆษณาที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงบนเว็บไซต์ / แอปพลิเคชันของเราและอื่น ๆ ตามข้อมูลนั้น และ

· เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและแก้ไขเนื้อหาบางอย่าง

หากคุณไม่ต้องการรับคุกกี้ คุณอาจตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้หรือเตือนคุณเมื่อมีการวางคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ คุณยังลบคุกกี้ได้ทันทีที่คุณออกจากบัญชี TCL หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชันอื่นๆ ของ TCL แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับคุกกี้เมื่อคุณเยี่ยมชมบัญชี TCL หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจใช้คุณลักษณะและฟังก์ชันทั้งหมดของบัญชี TCL หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน TCL อื่นๆ ไม่ได้

 

เราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้ใช้มีส่วนร่วมกับบัญชี TCL หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชันอื่นๆ ของ TCL อย่างไร Google Analytics ติดตามการเคลื่อนไหวของคุณผ่านไซต์ของเรา (เช่น หน้าที่คุณเห็นและลิงก์ที่คุณคลิก) และช่วยเราวัดว่าคุณโต้ตอบกับเนื้อหาที่เราให้ไว้อย่างไร ข้อมูลนี้ใช้เพื่อรวบรวมรายงานและเพื่อช่วยเราปรับปรุงบัญชี TCL หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชันอื่นๆ ของ TCL รายงานเปิดเผยแนวโน้มของเว็บไซต์โดยไม่ระบุผู้เข้าชมเป็นรายบุคคล คุณสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics ได้โดยไม่กระทบต่อการใช้งานไซต์ของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกไม่ใช้ Google Analytics ในทุกเว็บไซต์ที่คุณใช้มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Google ที่: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเราซึ่งมีอยู่ที่นี่: http://www.tcl.com/content/india/in/en/tcl-cookies-policy.html

 

สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

 · Network Advertising Initiative ยังเสนอวิธีการเลือกไม่ใช้คุกกี้โฆษณาจำนวนหนึ่ง โปรดไปที่ https://www.networkadvertising.org เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดทราบว่าการเลือกไม่ใช้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับโฆษณาออนไลน์อีกต่อไป หมายความว่าบริษัทหรือบริษัทที่คุณเลือกไม่รับจะไม่แสดงโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับความชอบและรูปแบบการใช้งานของคุณอีกต่อไป

 ในขณะนี้ เว็บไซต์ของเราไม่รับรู้สัญญาณเบราว์เซอร์อัตโนมัติเกี่ยวกับกลไกการติดตาม ซึ่งอาจรวมถึงคำแนะนำ "อย่าติดตาม"

 

ติดต่อเรา

 หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอนหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

 

สำหรับผู้อยู่อาศัยใน EEA ตัวแทนของเราในสหภาพยุโรปคือ TCL Europe ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux ประเทศฝรั่งเศส โปรดติดต่อเราโดย privacy_dpo@tcl.com

 

สำหรับผู้ใช้ในอินเดีย เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในอินเดียคือคุณ Sudhansu Sahu และสามารถติดต่อได้ที่ privacyqueryindia@tcl.com

 

สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา บริษัทในเครือของ TCL คือ TTE Technology, Inc. และ TCT Mobile Inc. ซึ่งมีที่อยู่และผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องระบุไว้ด้านล่าง:

 

TTE Technology, Inc. (สำหรับทีวีและบริการของ TCL)

1860 คอมป์ตัน Ave. Corona

CA 92881

ติดต่อเราโดยส่งอีเมลที่ Consumerdata@tcl.com หรือโทรฟรี

เบอร์ 1-877-300-8837

 

TCT Mobile, Inc. (สำหรับโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต/อุปกรณ์สวมใส่และบริการของ TCL)

25 Edelman, ห้องชุด 250

เออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย 92618

ติดต่อเราโดยส่งอีเมลไปที่ privacy.na@tcl.com หรือโทรฟรีที่หมายเลข 1-855-368-0829

 

สำหรับผู้ใช้ในประเทศจีนและภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก ผู้ควบคุมข้อมูลคือ Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd โดยมีที่อยู่ที่ 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen เมือง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อ TCL โปรดดูที่ติดต่อเรา