นโยบายคุกกี 

 

 

 

คุณจะได้รับแจ้งว่าเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์www.tcl.eu(ต่อไปนี ้เรียกว่า "เว็บไซต์") คุกกี ้จํานวน มากสามารถวางบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์คุณ สามารถควบคุมวิธีที่เว็บไซต์ใช้คุกกี ้โดยการเปลี่ยนการตั ้งค่าการรักษาความลับในเบราว์เซอร์ของ คุณ

 

คุกกี ้คืออะไร

คุกกี ้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ (เดสก์ท็อปแผ่นสมาร์ทโฟน) โดยTCL หรือบุคคลที่สามเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์มันถูกใช้เพื่อส่งข้อมูลไปยังเบราว์เซอร์ของคุณและ อนุญาตให้เบราว์เซอร์ของคุณให้ข้อมูลกับเจ้าของเว็บไซต์ดั ้งเดิม (ตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ คุณใช้เว็บไซต์) เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ที่วางไฟล์คุกกี ้เท่านั ้นที่สามารถดึงหรืออ่านเนื ้อหาของคุกกี ้นั ้นและ สิ่งนี ้ในขีด จํากัด ของอายุการใช้งานของคุกกี ้ที่เกี่ยวข้อง

 

ประเภทและวัตถุประสงค์ของคุกกี ้ 

เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปคุณตกลงที่จะรับคุกกี ้ต่อไปนี ้: 

  • คุกกี ้วิเคราะห์(คุกกี ้ประสิทธิภาพ): GoogleจะวางตามคําขอTCL เพื่อให้เราสามารถ ทราบการใช้งานและประสิทธิภาพของเว็บไซต์เพื่อทําการวิจัยทางสถิติเพื่อรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการเข้าชมและการใช้องค์ประกอบของเว็บไซต์ต่างๆ (ซึ่งผู้เข้าชมได้มาที่เว็บไซต์ และหน้าเว็บที่พวกเขาเยี่ยมชม ฯลฯ ) เพื่อปรับปรุงความสนใจของเว็บไซต์และมอบ ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ ้น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกส่งในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อเราขอ เชิญคุณอ่านบริการ Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

  • คุกกี ้เครือข่ายสังคม: พวกเขาจะถูกวางไว้โดยบุคคลที่สามเพื่อให้คุณสามารถแบ่งปัน เนื ้อหาของเว็บไซต์โดยใช้ปุ่ ม (เช่นปุ่ มถูกใจ Facebook)จากเครือข่ายสังคม Facebook, You Tubeและ Twitter ปุ่ มเหล่านี ้สามารถอนุญาตให้เว็บไซต์เหล่านี ้ระบุตัวตนของคุณเมื่อ คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ตั ้งแต่วินาทีที่บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ของ คุณ TCL ไม่ได้ควบคุมคุกกี ้เหล่านี ้ทั ้งข้อมูลที่เก็บรวบรวม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเราขอ เชิญคุณอ่านนโยบายของเครือข่ายเหล่านี ้:

 

จะควบคุมคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณได้อย่างไร 

โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

คุณสามารถจัดการคุกกี ้บนเทอร์มินัลของคุณได้ตลอดเวลาโดยเปลี่ยนการตั ้งค่าเบราว์เซอร์ของ คุณ 

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ใช้คุกกี ้โดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถลบที่ตั ้งค่าไว้ เมื่อใดก็ได้ 

คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับคุกกี ้ทั ้งหมดหรือคุกกี ้บางอย่างเท่านั ้นหรือปฏิเสธคุกกี ้ทั ้งหมด นอกจากนี ้คุณยังสามารถเลือกที่จะแก้ไขเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการส่งคุกกี ้เพื่อยอมรับหรือไม

โปรดทราบว่าหากคุณลบหรือปฏิเสธคุกกี ้เว็บไซต์อาจไม่ทํางานในรูปแบบที่ดีที่สุด

ในการเปลี่ยนการตั ้งค่าคุกกี ้เราขอเชิญคุณทําตามขั ้นตอนในเมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของคุณ

คําแนะนําสําหรับเบราว์เซอร์หลักมีรายละเอียดด้านล่าง: 

 

โดยใช้เว็บไซต์Youronlinechoices

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ยุโรปที่ทุ่มเทให้กับการโฆษณาตามพฤติกรรม

www.youronlinechoices.com/fr และหน้าการเลือกไม่เข้าร่วม

www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies ของคุณ

บริษัทที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี ้ช่วยให้คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี ้ที่พวกเขาใช้เพื่อวัตถุประสงค์

ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อโฆษณาพฤติกรรมออนไลน  เครื่องมือนี ้จะไม่ปิดโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตทั ้งหมดบนเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม แต่เฉพาะโฆษณาที่

ปรับแต่งตามความสนใจของคุณตามกิจกรรมการท่องเว็บก่อนหน้าน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี ้เราขอเชิญคุณเยี่ยมชม:  www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies หรือ  www.aboutcookies.org ของคุณ.