เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

Thailand TCL air conditioners

 • 9K
 • 12K
 • 18K
 • 24K

Fix Speed | Miracle Series

Miracle Series
 • · ระบบติดผนังแบบแยกส่วน
 • · เครื่องปรับอากาศความเย็นระบบรักษารอบการทำงานคงที่
 • 9K
 • 12K
 • 18K
 • 22K

Inverter | Elite XA Series

Elite XA Series
 • · ระบบติดผนังแบบแยกส่วน
 • · เครื่องปรับอากาศความเย็นระบบอินเวอร์เตอร์
 • 12K

TAC-12CPA/KV | Portable Air Conditioner

TAC-12CPA/KV
 • · Three in One (Cooling / Fan Mode / Dry Mode)
 • · 4-Direction Air Swing
 • · Powerful Cooling Function
 • 9K
 • 12K

TCL FreshIN Series

9KBTU
 • · FreshIN+
 • · การสร้างอากาศบริสุทธิ์
 • · การปรับสมดุลอุณหภูมิ
 • 12K

MZ-Series

TAC-12CHPA/MZ
 • · ระบายความร้อนอย่างทรงพลัง
 • · ระเหยความชื้นอัตโนมัติ
 • · การตรวจสอบตนเองและการป้องกันอัตโนมัติ
 • 9K
 • 12K
 • 18K
 • 24K

Fix Speed | New Miracle Series

TAC-MFS10
 • · Titan Gold Fin
 • · 3D Airflow
 • · การเตือนทำความสะอาดแผ่นกรอง