เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

Thailand Freezer

 • 5.0 Q

F145CFW | Chest Freezer 5.0 Q

F145CFW
 • · 2 in 1 System
 • · Mechanical Control
 • · Front water disposal device
 • 7.0 Q

F200CFW | Chest Freezer 7.0 Q

F200CFW
 • · 2 in 1 System
 • · Mechanical Control
 • · Front water disposal device
 • 10.1 Q

F290CFW | Chest Freezer 10.1 Q

F290CFW
 • · 2 in 1 System
 • · Mechanical Control
 • · Front water disposal device
 • 13.4 Q

F380CFW | Chest Freezer 13.4 Q

F380CFW
 • · 2 in 1 System
 • · Mechanical Control
 • · Front water disposal device