เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

 

โปรแกรมความภักดีของ TCL

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

 

   

 

สำคัญ: โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานดังต่อไปนี้โดยละเอียด ข้อสัญญาว่าด้วยการจำกัดและการยกเว้นความรับผิดจะได้รับการเน้นเป็นตัวหนาเพื่อให้คุณใส่ใจเป็นพิเศษโดยที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบของคุณในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าว

 

1. ภาพรวม

 

1.1 เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานนี้ (“เงื่อนไข”) จะกำหนดการลงทะเบียนและการเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีของ TCL (“โปรแกรมความภักดีของ TCL”) ของคุณซึ่งได้รับการจัดหาให้โดย Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd. (“TCL” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เงื่อนไขฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ TCL คุณจะต้องอ่านเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียด และจะต้องไม่สมัครใช้บริการ หรือเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีของ TCL (หรือต้องหยุดใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL หากคุณเริ่มต้นใช้โปรแกรมไปแล้ว) หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้ 

 

(A) [หากคุณอยู่ในฝรั่งเศส เยอรมนี หรืออินโดนีเซีย: การคลิก “ยอมรับ" การลงทะเบียนจนแล้วเสร็จ และการเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณ (และการคลิก “ยอมรับ" และการใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL ต่อหลังการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง) แสดงว่าคุณยืนยันว่า คุณได้อ่านโดยละเอียด ทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน และยอมรับข้อสัญญาแต่ละข้อของเงื่อนไขฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสัญญาที่จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดรวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้ที่ด้านล่าง 

 

(B) สำหรับผู้ใช้อื่นทั้งหมด: การลงทะเบียนจนแล้วเสร็จ และการเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณ และการใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL ต่อหลังการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องแสดงว่าคุณยืนยันว่า คุณได้อ่านโดยละเอียด ทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน และยอมรับข้อสัญญาแต่ละข้อของเงื่อนไขฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสัญญาที่จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดรวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้ที่ด้านล่าง 

 

1.2 TCL ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขฉบับนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะสื่อสารเกี่ยวกับการแก้ไขรวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าวให้คุณทราบซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อคุณยอมรับการแก้ไขรวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขที่แก้ไขดังกล่าว คุณจะต้องหยุดใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL

 

หากคุณอยู่ในเยอรมนี: เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไขรวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าวทางอีเมล คุณจะมีเวลาสองเดือนในการปฏิเสธเงื่อนไขที่แก้ไขอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล หากคุณไม่ได้ทำการปฏิเสธอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาสองเดือนดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขดังกล่าว (เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการยอมรับดังกล่าวอีกครั้งในประกาศอีเมลของเรา) การแก้ไขเงื่อนไขฉบับนี้จะได้รับการนำมาใช้งานนับจากเวลาที่ระบุไว้ในประกาศอีเมล หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสองเดือนหลังวันที่ในประกาศอีเมลหากไม่มีการระบุช่วงเวลาดังกล่าว หากคุณปฏิเสธการแก้ไขดังกล่าวจะถือว่าคุณบอกเลิกเงื่อนไขฉบับนี้ 

 

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราเก็บรวบรวม หรือข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณจะได้รับการจัดการตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

 

1.4 อาจมีผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่ได้รับการนำเสนอโดย TCL ซึ่งเกี่ยวข้องกับฟีเจอร์และฟังก์ชันของโปรแกรมความภักดีของ TCL ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัญชี TCL (คุณสามารถดูเงื่อนไขและข้อตกลงได้ที่นี่: เงื่อนไขและข้อตกลงของบัญชี TCL.

 

2. คุณสมบัติและการเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีของ TCL

 

2.1 คุณจะต้องมีอายุตรงตามที่กำหนดและมีสภาพจิตใจที่เหมาะสมสำหรับความสามารถทางกฎหมายตามที่ระบุโดยกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ หากคุณไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้างต้น ผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณจะต้องให้ความยินยอมสำหรับการใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณ หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีของ TCL ได้

 

2.2 โปรแกรมความภักดีของ TCL เป็นโปรแกรมการให้รางวัลสำหรับสมาชิกซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย TCL คุณสามารถอัปเกรดระดับการเป็นสมาชิกและแลกสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกได้จากการทำภารกิจที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องมีบัญชี TCL เพื่อเข้าร่วมและแลกสิทธิพิเศษของโปรแกรมความภักดีของ TCL หากคุณยังไม่มีบัญชี TCL คุณจะต้องไปที่ หน้าการสมัครใช้บริการบัญชี TCL และปฏิบัติตามลิงก์และคำแนะนำต่างๆ เพื่อสร้างบัญชี การสมัครใช้บริการและการเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีของ TCL จะไม่มีค่าธรรมเนียมในขณะที่สมาชิกทุกคนจะสามารถเข้าถึงศูนย์การเป็นสมาชิกโปรแกรมความภักดีของ TCL และเว็บเพจที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 และข้อ 2.4 ที่ด้านล่าง

 

2.3 TCL อาจอัปเดตหรือแก้ไขระบบการให้รางวัลรวมถึงเนื้อหาและระเบียบการที่เฉพาะเจาะจงของโปรแกรมความภักดีของ TCL เป็นครั้งคราวไปเพื่อมอบสิทธิพิเศษที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นให้แก่สมาชิกที่ทรงคุณค่าของเรา นอกจากนี้ เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างในโปรแกรมความภักดีของ TCL ตลอดจนปรับราคาต่างๆ (และภาษีที่บังคับใช้ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้) เป็นครั้งคราวไป เราจะให้โอกาสคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับผลิตภัณฑ์และบริการต่อไปหากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าว ราคาและการชำระเงินทั้งหมดที่บังคับใช้จะอยู่ในสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศที่คุณพำนักอยู่ 

 

2.4 เราสามารถอัปเดต ลบ หรือเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์และฟังก์ชันต่างๆ ของโปรแกรมความภักดีของ TCL เป็นครั้งคราวไปได้ ความพร้อมใช้งานและความเพลิดเพลินจากการใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ TCL และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานซึ่งตรงตามข้อกำหนดของระบบและความเข้ากันได้ซึ่งเรากำหนดเป็นครั้งคราวไป ภูมิภาคที่คุณพำนัก หรือข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้เป็นครั้งคราวไป คุณจะต้องมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สามารถเข้ากันได้ (เมื่อเป็นเช่นนั้นคุณจึงต้องดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวไป) เพื่อใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL และบริการที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นกัน 

 

2.5 เราอาจว่าจ้างคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกให้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเป็นอิสระภายใต้แบรนด์ของคู่ค้าดังกล่าวซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านโปรแกรมความภักดีของ TCL ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ให้บริการ และแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคต่างๆ รวมถึงจะต้องได้รับการจัดหาในรูปแบบและเนื้อหาตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการ 

 

2.6 เราอาจเหมาช่วงส่วนใดส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและบริการของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมความภักดีของ TCL ให้แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกของเราหรือผู้ให้บริการรายอื่นของบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือโดยชอบด้วยกฎหมายของเราตามแต่ดุลยพินิจของเรา 

 

2.7 การเป็นสมาชิกของคุณจะได้เลื่อนระดับเมื่อคุณทำภารกิจเพื่อการเติบโตของการเป็นสมาชิกสำเร็จ และได้รับคะแนนที่มากพอ สำหรับรายละเอียดของระดับการเป็นสมาชิก โปรดดูที่ ระเบียบการของคลับ TCL

 

2.8 นอกจากนี้ คุณจะได้รับ TCL Coins เมื่อเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีของ TCL สำหรับรายละเอียดของระเบียบการในการได้รับและการแลก TCL Coins ของคุณ โปรดดูที่ เงื่อนไขและข้อตกลงของ TCL Coins

 

3. การรับรอง การรับประกัน และความรับผิดชอบของคุณ

 

3.1 คุณรับรอง รับประกัน และขอรับผิดชอบว่า:

 

(A) การลงทะเบียนและการเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณเป็นไปและจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ส่วนตัว และไม่ใช่วัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น 

 

(B) คุณจะต้องไม่กระทำการใด และจะต้องไม่ช่วยเหลือหรือช่วยให้บุคคลใดลงทะเบียนหรือใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของโปรแกรมความภักดีของ TCL เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย 

 

(C) คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บังคับใช้ตามที่ระบุไว้โดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานโปรแกรมความภักดีของ TCL ตลอดเวลา 

 

(D) ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่คุณมอบให้เราจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง แม่นยำ และครบถ้วนในช่วงเวลาที่คุณมอบข้อมูลดังกล่าวให้เรา ทั้งนี้ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดในการสูญเสียที่คุณได้รับจากการที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีของ TCL หรือเพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิก ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามรายละเอียดที่ได้รับการตรวจสอบสำหรับการเป็นสมาชิกโปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณหากการสูญเสียดังกล่าวเกิดจากการที่คุณมอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลปลอมให้แก่เรา คุณจะต้องไม่ปลอมแปลงหรือบิดเบือนความจริงว่าคุณเป็นบุคคลอื่น ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ บล็อค หรีอปิดใช้งานการเป็นสมาชิกโปรแกรมความภักดีของ TCL ของบัญชี TCL ซึ่งได้รับการระงับเนื่องจากการปลอมแปลง การบิดเบือนความจริง หรือการนำชื่อและตัวตนของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิดโดยปราศจากการจำกัดใดๆ ในข้อนี้ 

 

3.2 คุณจะต้องไม่เปิดเผยหลักฐานการล็อกอินเข้าโปรแกรมความภักดีของ TCL ให้บุคคลอื่นทราบ คุณจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของการล็อกอินและรหัสผ่านเข้าโปรแกรมความภักดีของ TCL (ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นประจำ) ในกรณีที่หลักฐานของโปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณสูญหาย ถูกขโมย หรือคุณพบว่ามีใครใช้บัญชีโปรแกรมความภักดีของ TCL โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีผ่านทางอีเมลของเราที่ tclhome.obg@tcl.com เพื่อบรรเทาการสูญเสีย หลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมายและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้ที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อเรียกคืนบัญชีและรหัสผ่านของโปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณ 

 

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

 

4.1 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขฉบับนี้ "ทรัพย์สินทางปัญญา" จะหมายถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมน สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในฐานข้อมูล สิทธิบัตร และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนหรือไม่มีการจดทะเบียนก็ตาม (ไม่ว่าจะที่ใดบนโลก)

 

4.2 คุณรับรองว่า คุณเป็นเจ้าของ (ผู้ถือสิทธิ์) หรือได้รับการอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเผยแพร่หรืออัปโหลดโดยใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณในขณะที่การเผยแพร่หรือการอัปโหลดของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น ในกรณีที่บุคคลภายนอกคัดค้านข้อมูลหรือเนื้อหาข้างต้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราหรือบุคคลภายนอกตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ 

 

4.3 TCL ขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บเพจ โลโก รูปภาพ เลย์เอาต์ และรูปแบบอื่นใดของเนื้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมความภักดีของ TCL

 

5. การคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและกฎหมายทื่บังคับใช้ หากคุณไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณแก่เรา คุณอาจจะไม่สามารถเพลิดเพลินไปกับฟีเจอร์และสิทธิพิเศษต่างๆ ของโปรแกรมความภักดีของ TCL ได้อย่างเต็มที่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้อ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการที่เราใช้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของเรา 

 

5.2 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยปราศจากการจำกัดใดๆ ในข้อ 5.1เราจะทำเช่นนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและกฎหมายที่บังคับใช้ 

 

6. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

 

6.1 คุณรับทราบและยอมรับว่า โปรแกรมความภักดีของ TCL ได้รับการจัดหาให้แก่คุณตามหลัก “ตามที่เป็น ตามที่สามารถใช้งานได้”

 

6.2 ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ TCL และคู่ค้า ซัพพลายเออร์ รวมถึงบริษัทในเครือของ TCL จะ:

 

(A) ปฏิเสธความรับผิดชอบ และไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในส่วนของการทำงานของโปรแกรมความภักดีของ TCL หรือข้อมูลใดๆ ก็ตามที่สามารถใช้งานได้โดยหรือผ่านโปรแกรมความภักดีของ TCL ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายโดยนัย คุณภาพที่น่าพึงพอใจ กรรมสิทธิ์ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด

 

(B) ไม่รับประกันว่า การใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL จะไม่ถูกรบกวน สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หรือจากตำแหน่งที่ตั้งใดโดยเฉพาะ มีความปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือโปรแกรมความภักดีของ TCL จะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆ และ

 

(C) ไม่รับรองคุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความสมบูรณ์ ความแม่นยำ การไม่ละเมิด ความเข้ากันได้ ความปลอดภัย การทันต่อเวลา หรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความคิดเห็น คำประกาศ หรือข้อมูล หรีอฐานข้อมูลอื่นใดที่ได้รับการแสดง อัปโหลด หรือเผยแพร่ผ่านโปรแกรมความภักดีของ TCL ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ได้รับการอัปโหลดโดยบุคคลอื่น โฆษณา การเผยแพร่ หรือข้อมูลอื่นของบุคคลอื่นที่คุณได้รับผ่านโปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณ (“ข้อมูลของบุคคลภายนอก”) คุณรับทราบว่า ข้อมูลของบุคคลภายนอกทั้งหมดได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยบุคคลภายนอก และเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ รับประกัน หรือรับรองในสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผลที่ตามมาอันเกิดจากการใช้ข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าวของคุณ คุณจะต้องใช้ข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง และคุณจะต้องตัดสินความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวด้วยตัวคุณเอง รวมถึงดำเนินการด้วยความระมัดระวังกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว คุณอาจพบกับข้อมูลบางอย่างที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจเมื่อใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าวตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย เราจะไม่รับผิดแต่อย่างใดในการสูญเสียโดยตรง การสูญเสียโดยอ้อม การสูญเสียเพิ่มเติม การสูญเสียสืบเนื่อง หรือการสูญเสียอื่นใดรวมถึงความรับผิดในการทำธุรกรรม หรือการกระทำซึ่งเราไม่ได้เป็นคู่สัญญาโดยตรง หากคุณประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้รับการอัปโหลดโดยผู้ใช้รายอื่น โปรดติดต่อเราผ่านอีเมลของเราที่ tclhome.obg@tcl.com

 

6.3 คุณรับทราบว่า มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติในการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตรวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล ในส่วนของธรรมชาติบางประการของบริการบนอินเทอร์เน็ตนั้น คุณเข้าใจและยอมรับว่า เราไม่จำเป็นต้องรับผิดหรือรับผิดชอบแต่อย่างใดในการสูญเสียโดยตรง การสูญเสียโดยอ้อม การสูญเสียเพิ่มเติม การสูญเสียสืบเนื่อง หรือการสูญเสียอื่นใดรวมถึงความรับผิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียทรัพย์สิน รายได้ ไฟล์ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล และคุณลักษณะอื่นๆ หรือการสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่นๆ ) ที่คุณอาจได้รับจากการใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 

(A) การทำงานที่ผิดปกติ หรือการไม่สามารถปฏิบัติงานหรือใช้งานโปรแกรมความภักดีของ TCL ได้ตามปกติเนื่องจากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น ไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว สึนามิ อุทกภัย ไฟดับ สงคราม การโจมตีทางไซเบอร์ และการโจมตีของผู้ก่อการร้าย

 

(B) การรบกวน ความล่าช้า หรือการทำงานที่ผิดปกติ หรือการไม่สามารถปฏิบัติงานหรือใช้งานโปรแกรมความภักดีของ TCL ได้เนื่องจากไวรัส ม้าโทรจัน โปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ การโจมตีของแฮกเกอร์ การปรับแต่งทางเทคนิค หรือการทำงานที่ผิดปกติซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การบำรุงรักษาระบบ หรือเหตุผลอื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา

 

(C) การรบกวน การบอกเลิก ความล่าช้า หรือการทำงานที่ผิดปกติ หรือการไม่สามารถปฏิบัติงานหรือใช้งานโปรแกรมความภักดีของ TCL ได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในส่วนของกฎหมายและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้ คำสั่ง และการชี้ขาดของหน่วยงานตุลาการ หน่วยงานบริหาร และหน่วยงานอื่นๆ

 

(D) การรบกวน ความล่าช้า หรือการทำงานที่ผิดปกติ หรือการไม่สามารถปฏิบัติงานหรือใช้งานโปรแกรมความภักดีของ TCL ได้เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ

 

(E) การสูญเสียหรือความรับผิดที่คุณได้รับเนื่องจากการใช้งานโปรแกรมความภักดีของ TCL โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมของคุณ หรือการละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้โดยคุณ

 

7. การจำกัดความรับผิด

 

7.1 เราจะไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราที่มีต่อคุณไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดหากเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการทำเช่นนั้น ความรับผิดดังกล่าวจะรวมถึงความรับผิดในการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเราหรือความประมาทเลินเล่อของพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับเหมาของเรา หรือการฉ้อโกง หรือการบิดเบือนความจริงที่เป็นการฉ้อฉล ความรับผิดในความเสียหายซึ่งเกิดจากการประพฤติมิชอบโดยเจตนา หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการละเมิดหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้โดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้

 

7.2 ในกรณีที่เราสร้างความรับผิดใดก็ตามในส่วนที่เกี่ยวกับเงื่อนไขฉบับนี้ การใช้งานโปรแกรมความภักดีของ TCL และความรับผิดดังกล่าวจะไม่ถูกจำกัดหรือยกเว้นโดยเงื่อนไขฉบับนี้ในขณะที่ความรับผิดของเราจะจำกัดอยู่ตามความเสียหายที่สามารถคาดการได้โดยสมเหตุสมผลตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายและตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1

 

7.3 ความรับผิดโดยรวมและความรับผิดทั้งหมดของเราที่มีต่อคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณจะจำกัดอยู่ที่ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) US$10.00 หรือจำนวนที่เท่าเทียมกันตามสกุลเงินของประเทศที่คุณพำนักอยู่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1

 

7.4 หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้ เราจะรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณได้รับซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สามารถคาดการได้โดยสมเหตุสมผลจากการละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้ของเรา หรือการที่เราไม่สามารถใช้การดูแลและทักษะของเราได้อย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียใดๆ ก็ตามที่ไม่สามารถคาดการได้โดยสมเหตุสมผล การสูญเสียหรือความเสียหายที่สามารถคาดการได้โดยสมเหตุสมผลไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเป็นที่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้น หรือหากเราและคุณทราบว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นในช่วงเวลาที่คุณยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้

 

7.5 คุณจะชดใช้และจะยังคงชดใช้ให้แก่ TCL รวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้ให้อนุญาต หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของ TCL ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1 ในส่วนของความเสียหายและความรับผิดทั้งหมดซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิด รวมถึงในส่วนของการกระทำต่างๆ การฟ้องร้อง การดำเนินคดี การเรียกร้องสินไหมทดแทน หรือการเรียกร้องไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตามซึ่งอาจได้รับการยืนยัน ดำเนินการ หรือกระทำกับบุคคลดังกล่าว หรืออาจเกิดขึ้นกับบุคคลดังกล่าวไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายของคุณ การละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้ของคุณ หรือการกระทำ หรือการละเว้นใดก็ตามที่คุณกระทำในการใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL ซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตโดยเงื่อนไขฉบับนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ คุณจึงจะต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราตามหลักดอลลาร์ต่อดอลลาร์ในส่วนของการสูญเสียและความรับผิดที่เราได้รับเนื่องจากการใช้งานหรือการใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณไปในทางมิชอบ (แม้ว่าคุณจะไม่ได้ให้อนุญาตสำหรับการใช้งานหรือการใช้งานโดยมิชอบดังกล่าวก็ตาม)

 

7.6 คุณรับทราบว่า โปรแกรมความภักดีของ TCL มีเจตนาเพื่อการใช้งานในครอบครัวและการใช้งานส่วนตัว เราจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดในส่วนของการสูญเสียโดยตรง การสูญเสียสืบเนื่อง การสูญเสียรายได้ เงินได้ กำไร ธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจ การแทรกแซงทางธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณ

 

7.7 หากคุณละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้ คุณจะต้องรับผิดต่อ TCL รวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้ให้อนุญาตของ TCL ในส่วนของการเรียกร้องสินไหมทดแทนซึ่งเกิดจากการละเมิดของคุณโดยไม่มีการจำกัดในส่วนของข้อ 7.5 และตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายคุณจะต้องรับผิดในการกระทำใดก็ตามที่ได้รับการดำเนินการโดย TCL ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนการละเมิดที่ต้องสงสัยที่มีต่อเงื่อนไขฉบับนี้ หรือในฐานะที่เป็นผลลัพธ์ของการค้นพบ หรือการตัดสินว่าเกิดการละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้ขึ้น

 

7.8 คุณยอมรับว่า การเยียวยาพิเศษของเราสำหรับคุณจะจำกัดอยู่ที่การฟื้นฟูความเสียหายโดยตรงที่คุณได้รับเท่านั้นตามขอบเขตที่คุณมีโดยชอบด้วยกฎหมายในการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขฉบับนี้ และการใช้งานโปรแกรมความภักดีของ TCL (รวมถึงการละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้ของเราซึ่งได้รับการกล่าวหา) เราจะไม่รับผิดต่อคุณในส่วนของการสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายเชิงลงโทษ การจำกัดความรับผิดนี้จะใช้กับขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้

 

7.9 เราจะไม่รับผิดต่อคุณในส่วนของ:

 

(A) การกระทำหรือการละเว้นใดก็ตามของเราซึ่งเป็นไปตามคำขอของคุณ หรือ

 

(B) การกระทำหรือการละเว้นใดก็ตามของเรา (รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวกับคุณหรือการใช้งานโปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณ) โดยที่การกระทำหรือการละเว้นดังกล่าวได้รับการกำหนดหรือได้รับการอนุญาตโดยกฎหมายและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้ คำสั่ง และการชี้ขาดของหน่วยงานตุลาการ หน่วยงานบริหาร และหน่วยงานอื่นๆ

 

8. การบอกเลิกบริการ

 

8.1 คุณเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกโปรแกรมความภักดีของ TCL (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมความภักดีของ TCL) ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวรตามนโยบายการปฏิบัติงานของเราและตามกฎหมายที่บังคับใช้ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม หรือตามเหตุผลที่ระบุไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบทันทีเกี่ยวกับการระงับหรือการบอกเลิกโปรแกรมความภักดีของ TCL ตามกฎหมายที่บังคับใช้รวมถึงประกาศทั่วไปบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เราแนะนำให้คุณให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิดกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราในส่วนของประกาศ การสำรองข้อมูลรวมถึงข้อความของคุณซึ่งได้รับการจัดเก็บหรือเข้าถึงผ่านโปรแกรมความภักดีของ TCL ของเราในทันที รวมถึงกู้คืนสิ่งใดก็ตามที่เป็นของคุณซึ่งได้รับการจัดเก็บหรือเข้าถึงผ่านโปรแกรมความภักดีของ TCL ของเราในกรณีที่จำเป็น เราจะไม่รับผิดต่อคุณในกรณีที่คุณไม่สามารถดำเนินการอย่างเหมาะสมในการปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินของคุณซึ่งได้รับการจัดเก็บหรือเข้าถึงผ่านโปรแกรมความภักดีของ TCL ของเรา 

 

8.2 เราสามารถบอกเลิกหรือระงับการเป็นสมาชิกโปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณ (ตามดุลยพินิจของเรา) ในกรณีดังต่อไปนี้ (โดยไม่จำเป็นต้องรับผิดใดๆ ต่อคุณ):

 

(A) การละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดของคุณเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งได้รับการอ้างอิงในเงื่อนไขฉบับนี้ 

 

(B) หากมีการกำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ กฎข้อบังคับ หรือการกระทำของรัฐบาล หรือหากมีการร้องขอโดยการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานตุลาการหรือหน่วยงานของรัฐบาลอื่นๆ 

 

(C) เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิคหรือความปลอดภัย หรือปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา 

 

(D) การกระทำใดก็ตามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฉ้อโกงในนามของคุณ 

 

(E) หากเราตัดสินใจว่าจะยุติโปรแกรมความภักดีของ TCL หรือแทนที่โปรแกรมดังกล่าวด้วยโปรแกรมอื่น และ/หรือ 

 

(F) เหตุผลอื่นใดก็ตามซึ่งได้รับการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 30 วันตามกฎหมายที่บังคับใช้ 

การบอกเลิกจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงความรับผิดที่มีอยู่ก่อนวันที่จะมีการบอกเลิกหากไม่มีการระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขฉบับนี้ 

 

8.3 การเป็นสมาชิกโปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณได้รับการเชื่อมโยงเข้ากับบัญชี TCL ของคุณ หากคุณปิดใช้งานบัญชี TCL ของคุณ หรือหากบัญชี TCL ของคุณถูกระงับหรือบอกเลิก คุณจะสูญเสียการเข้าถึงโปรแกรมความภักดีของ TCL คะแนนรางวัลและสิทธิพิเศษต่างๆ ของคุณที่ได้รับจากโปรแกรมความภักดีของ TCL รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่เข้าถึง จัดเก็บ หรือใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณก่อนการบอกเลิก การดำเนินการดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิกได้ ค่าธรรมเนียมที่คุณชำระสำหรับการเป็นสมาชิกโปรแกรมความภักดีของ TCL ก่อนการบอกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ (รวมถึงค่าธรรมเนียมใดก็ตามที่ชำระล่วงหน้าสำหรับการสมัครใช้บริการ) หากคุณเลือกที่จะบอกเลิกเพื่อความสะดวกของคุณเองตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ การบอกเลิกเพื่อความสะดวกของคุณเองจะไม่ทำให้คุณพ้นจากความรับผิดในการชำระหนี้สินค้างจ่ายซึ่งคุณติดเราอยู่ (รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเน่องจากเรา) ก่อนการบอกเลิก 

 

9. ภาษี

 

9.1 คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีทั้งหมดตามทื่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณ 

 

10. กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

 

10.1 เงื่อนไขฉบับนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ยกเว้นกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เขตปกครองพิเศษมาเก๊า และไต้หวัน) ("ประเทศจีน") เว้นแต่จะมีการระบุไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ ในกรณีดังกล่าว กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับสิทธิ์รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของคู่สัญญาจะเป็นกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่ 

 

10.2 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณ TCL กับคุณจะต้องพยายามยุติข้อพิพาทดังกล่าวโดยสุจริตทันทีตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ในกรณีที่ไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซึ่งมีการหยิบยกข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นมาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะมีสิทธิ์ในการยื่นข้อพิพาท (ไม่ว่าจะเป็นเชิงสัญญาหรือไม่ใช่เชิงสัญญาก็ตาม) ไปยังศาลที่มีอำนาจของประเทศจีนในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับยุติข้อพิพาทพิเศษหากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณไม่ได้ให้สิทธิ์ที่จะแยกออกจากบุคคลมิได้ให้แก่คุณในการพิจารณาข้อพิพาทในเขตอำนาจศาลและสถานที่ในท้องถิ่น หรือห้ามไม่ให้คุณให้ความยินยอมแก่เขตอำนาจศาลดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว ศาลของประเทศที่คุณพำนักจะใช้ข้อพิพาทดังกล่าวเกี่ยวกับเงื่อนไขฉบับนี้ การกระทำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณในการเริ่มต้นการพิจารณาคดีเพื่อปกป้องสถานภาพทางกฎหมายของคุณ 

 

10.3 หากคุณเป็นพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรป หลังจากที่ส่งคำขออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึง TCL แล้ว คุณจะต้องยื่นคำขอบนแพลตฟอร์มการยุติข้อพิพาทของเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรปที่: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en เช่นกัน คณะกรรมาธิการยุโรปจะส่งต่อคำขอของคุณไปยังหน่วยงานไกล่เกลี่ยระดับประเทศที่มีอำนาจซึ่งได้รับการแจ้ง

 

11. ภาษา

 

11.1 การแปลเงื่อนไขฉบับนี้จะต้องได้รับการดำเนินการตามข้อกำหนดท้องถิ่นหรือเพื่อความสะดวก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษกับเงื่อนไขฉบับอื่นที่ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษตามขอบเขตซึ่งไม่ได้มีการห้ามโดยกฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลของคุณ 

 

12. บทเบ็ดเตล็ด

 

12.1 หากข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งของเงื่อนไขฉบับนี้ได้รับการพิจารณาจากศาลหรือศาลยุติธรรมของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อสัญญาดังกล่าวจะถูกจำกัดหรือลบทิ้งตามขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็น และจะได้รับการแทนที่ด้วยข้อสัญญาที่สามารถใช้การได้ซึ่งตรงตามเจตนาของเงื่อนไขฉบับนี้มากที่สุดเพื่อให้เงื่อนไขฉบับนี้่ยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ 

 

เงื่อนไขฉบับนี้ถือเป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ TCL ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมความภักดีของ TCL ของคุณ ข้อตกลงหรือความเข้าใจที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาอื่นไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งมีอยู่ก่อนหน้าระหว่างคุณกับ TCL ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าวจะได้รับการแทนที่และถูกยกเลิก