เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

Thailand TCL terms and conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

สำคัญ: โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขที่บังคับใช้ในกรณีของการใช้งานเว็บไซต์และสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ หากคุณใช้เว็บไซต์นี้ คุณยืนยันว่าคุณเข้าใจ ตกลงและจะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ (“ข้อกำหนด”) เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ TCL Electronics (Thailand) Co.,Ltd. (“TCL”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ซึ่งดำเนินการเว็บไซต์ (กำหนดต่อไปนี้) และ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าถึงและ/หรือใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆ (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) หรือใช้บริการหรือฟังก์ชันการทำงานหรือข้อเสนอที่มีอยู่บนเว็บไซต์ (“บริการ”) ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นครั้งคราว ข้อกำหนดนี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และธุรกรรมหรือข้อตกลงของคุณ ข้อกำหนดเหล่านี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน การใช้เว็บไซต์แสดงว่าคุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามข้อกำหนด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดนี้ โปรดอย่าเข้าถึงเว็บไซต์นี้

 

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้: (a) “เว็บไซต์” หมายถึง https://www.tcl.com/th/th ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันมือถือ / microsites/ เว็บไซต์/แท็บเล็ต/เดสก์ท็อปหรือโหมดดิจิทัลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ TCL จัดหาให้ ซึ่งคุณอาจใช้บริการได้ และรวมถึง แอปพลิเคชันที่ควบคุมและจัดการโดย TCL ซึ่งโต้ตอบกับแอปพลิเคชันมือถือ/ วอลเลท/ เว็บไซต์/ แท็บเล็ต และโหมดดิจิทัลอย่างน้อยหนึ่งรายการตามที่ TCL จัดหาให้ และ (b) “ผลิตภัณฑ์” หมายถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายให้กับคุณบนเว็บไซต์

 

พาร์ท  A - ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

 

1. ข้อกำหนดทั่วไป

 

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ ("ข้อกำหนดการใช้งาน") ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณโดยเฉพาะ ซึ่งจัดให้มีฟอรัมสำหรับคุณในการค้นหา เลือก และซื้อผลิตภัณฑ์ตามรายการ บนเว็บไซต์ในราคาที่ระบุได้ตลอดเวลา จากสถานที่ที่สามารถให้บริการได้โดย TCL

 

1.2 TCL ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ในขณะนั้น การใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่แก้ไขดังกล่าว คุณต้องหยุดใช้เว็บไซต์ นอกจากนี้ โปรดทราบว่า TCL ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ หรืออาจระงับการทำงานของเว็บไซต์สำหรับการสนับสนุนหรืองานบำรุงรักษา เพื่อที่จะปรับปรุงเนื้อหาหรือด้วยเหตุผลอื่นใดได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

 

1.3 โปรดทราบว่าเว็บไซต์มีลิงก์และการเข้าถึงสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่อาจเสนอโดย TCL หรือบริษัทในเครือ และการเข้าถึงบริการ แพลตฟอร์มอื่น ๆ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ หรือโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตามที่อาจมีให้ โดย TCL อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติแยกต่างหาก (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) พร้อมกับข้อกำหนดเหล่านี้มีให้ที่นี่ หากข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเพิ่มเติม ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะควบคุมในขอบเขตของความไม่สอดคล้องดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องหรือการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์

 

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมหรือที่เราได้รับจากการใช้เว็บไซต์ของคุณจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (มีให้ที่นี่: https://www.tcl.com/th/th/legal/privacy-notice) นอกจากนี้ การเข้าถึง การเรียกดู หรือการใช้เว็บไซต์เป็นการบ่งชี้ถึงข้อตกลงของคุณต่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และนโยบายหรือแนวทางอื่นใดที่อาจมีผลบังคับใช้บนเว็บไซต์ในเวลาที่คุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ และอาจมีการปรับปรุงตามเวลา ตามเวลา (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง”)

 

1.5 โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ คุณยืนยันว่าคุณมีอายุ 18  ปีขึ้นไป และมีความสามารถเต็มที่ในการทำข้อตกลงนี้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ในกรณีที่คุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณสามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ได้ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น

 

2. การลงทะเบียนบัญชีของคุณ

 

2.1 คุณอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ บนเว็บไซต์ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งระหว่างการลงทะเบียน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมลของคุณ) ถูกต้องและเป็นข้อมูลของคุณเอง คุณจะต้องรับผิดชอบในการอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนของคุณทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณแล้ว

 

2.2 คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบัญชีที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น คุณควรรักษารายละเอียดบัญชีของคุณให้ปลอดภัยและเป็นความลับ และแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว พนักงาน ตัวแทน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของ TCL จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณอาจจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ TCL เนื่องจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เรามีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ยุติบัญชี ลบหรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ หากตามความเห็นที่สมเหตุสมผลของเรา คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ

 

2.3 คุณรับรอง รับประกัน และรับผิดชอบว่า:

 

2.3.1 คุณจะเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ส่วนตัว และไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และไม่ใช่เพื่อการขายต่อของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาในนั้น

 

2.3.2 คุณจะไม่ช่วยเหลือบุคคลใดๆ ในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ผิดกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย

 

2.3.3 คุณจะเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บังคับใช้ทั้งหมดที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่บังคับใช้หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

 

2.3.4 คุณจะไม่คัดลอก ทำซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ เปลี่ยนแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน ถอดรหัส รื้อถอน พยายามส่งออกซอร์สโค้ด ถอดรหัส ดาวน์โหลด โพสต์ ออกอากาศ ส่งต่อ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ดัดแปลง ดัดแปลง หรือ สร้างงานลอกเลียนแบบหรือมีส่วนร่วมในการกระทำอื่นใดที่วิเคราะห์หรือทำซ้ำซอร์สโค้ด โครงสร้างและ/หรือแนวคิดของเว็บไซต์

 

2.3.5 คุณจะไม่คัดลอก แจกจ่ายซ้ำ หรือให้อนุญาตต่อเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์

 

2.3.6 คุณจะไม่กระทำการใดๆ ที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์/บัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต การเข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือลบ แก้ไข หรือเพิ่มข้อมูลที่เก็บไว้ภายใน พยายามตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของเว็บไซต์ หรือการกระทำอื่นๆ ที่อาจทำให้ความปลอดภัยของเว็บไซต์ตกอยู่ในความเสี่ยง พยายามแทรกแซงหรือสร้างความเสียหายให้กับการทำงานปกติของเว็บไซต์ หรือมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไวรัส และ/หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายและขัดขวางบริการข้อมูลเครือข่ายตามปกติ หรือการปลอมแปลงชื่อแพ็กเก็ตข้อมูล TCP/IP หรือบางส่วนของชื่อ

 

2.3.7 คุณจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจกระทบต่อความเป็นธรรมของบริการที่จัดหาให้โดย TCL หรือส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติของเว็บไซต์ เช่น การใช้ปลั๊กอินของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ การเอารัดเอาเปรียบ ของจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ (เรียกอีกอย่างว่าช่องโหว่หรือข้อบกพร่อง) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่สมเหตุสมผล หรือเผยแพร่ปลั๊กอินของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตที่กล่าวถึงข้างต้น ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย หรือจุดบกพร่องทางออนไลน์หรือโดยวิธีการอื่นใด

 

3. เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

 

3.1 เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ไปยังเว็บไซต์หรือหน้าเว็บที่สร้างและดูแลโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ TCL หรือไม่ได้รับอนุญาตจาก TCL การเปิดใช้งานลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ดังกล่าวอาจทำให้คุณออกจากเว็บไซต์ ที่อยู่หรือลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกและข้อมูลของคุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมหรือตรวจทานเว็บไซต์และหน้าใด ๆ เหล่านี้ที่เชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ และด้วยเหตุนี้ เราไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ สำหรับเนื้อหาของพวกเขา ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ บริการหรือข้อเสนอ หรือผลที่ตามมาของการใช้งานของพวกเขา การเข้าถึงเว็บไซต์หรือหน้าเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

 

3.2 คุณต้องไม่เชื่อมโยงเว็บไซต์กับเว็บไซต์อื่นใดในลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะข้ามหน้าที่มีข้อกำหนดเหล่านี้

 

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

 

4.1 เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ “สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิ์ เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมน สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในฐานข้อมูล สิทธิบัตร และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทุกประเภท ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม (ที่ใดก็ตาม ในโลก).

 

4.2 ระหว่างคุณและ TCL สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (รวมถึงข้อมูล การสื่อสาร ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก ลิงก์และเสียง) เป็นของ TCL

 

4.3 TCL ให้สิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์แบบจำกัด เพิกถอน ไม่สามารถโอน และไม่ผูกขาดแก่คุณเพื่อใช้เว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การใช้เว็บไซต์อื่นใดต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

 

4.4 เครื่องหมายการค้า โลโก้ TCL และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้อื่นๆ ที่ใช้กับเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าของ TCL หรือผู้อนุญาต

 

4.5 โดยการเผยแพร่หรืออัปโหลดข้อมูลหรือเนื้อหาโดยใช้เว็บไซต์ คุณยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้น และข้อมูลหรือเนื้อหาไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณมอบใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด ทั่วโลก ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ถาวร และเพิกถอนไม่ได้ให้แก่เราเพื่อใช้และทำซ้ำเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่เป็นของคุณซึ่งคุณมอบให้เราหรือที่เรารวบรวมจากคุณในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์แก่คุณ และอื่นๆ และในบางครั้งเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 

5. การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและกฎหมายที่บังคับใช้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม วิธีที่เราจัดการกับมัน และเพื่อจุดประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลนั้น

 

5.2 โดยไม่จำกัดข้อ 5.1 เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณเพื่อช่วยเราวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจะดำเนินการดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่บังคับใช้

 

5.3 โดยการยอมรับข้อกำหนด คุณตกลงว่าเราอาจส่งข้อมูลโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือประชาสัมพันธ์ (รวมถึงข้อความเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์) ให้กับคุณด้วยตัวเราเอง หรือผ่านทางบริษัทโฆษณาหรือการตลาดของบุคคลที่สาม คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งที่จะรับการสื่อสารดังกล่าว (ผ่านการโทร, SMS, อีเมลหรือวิธีการทางดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ) จากเราและ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราเกี่ยวกับบริการหรือข้อเสนอใหม่ใด ๆ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมต่อข้อความทางการตลาดเหล่านี้โดย [ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวในการตั้งค่าบัญชีของคุณ หรือคลิกตัวเลือก "ยกเลิกการสมัคร" ในอีเมลการตลาด/ SMS ที่ส่งถึงคุณ]

 

5.4 เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับบุคคลที่สามโดยตรงเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันที่บุคคลที่สามมอบให้คุณ และ TCL จะไม่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ในขอบเขต จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

 

6. ความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส

 

6.1 แม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบและทดสอบวัสดุในทุกขั้นตอนของการผลิต เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสูญเสีย การหยุดชะงัก หรือความเสียหายต่อข้อมูลของคุณหรือระบบคอมพิวเตอร์ของคุณที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้เว็บไซต์หรือวัสดุที่ได้รับ คุณรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปกป้องระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และข้อมูลที่เก็บไว้ของบุคคลที่สามที่อาจเข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

7.1 ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ TCL คู่ค้า ซัพพลายเออร์ และบริษัทในเครือ:

 

7.1.1 ปฏิเสธและไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์ เนื้อหาในเว็บไซต์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีให้โดยหรือผ่านเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของ ความสามารถในการซื้อขาย, คุณภาพที่น่าพอใจ, กรรมสิทธิ์, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด;

 

7.1.2 ไม่รับประกันว่าการใช้เว็บไซต์จะไม่มีการหยุดชะงัก พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาหรือจากสถานที่ใด ๆ ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่อาจเป็นอันตรายอื่น ๆ

 

7.1.3 ไม่รับรองคุณภาพที่น่าพอใจ ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง การไม่ละเมิด ความเข้ากันได้ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา หรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความคิดเห็น คำชี้แจง หรือเอกสารหรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดง อัปโหลด หรือแจกจ่ายผ่านเว็บไซต์

 

7.1.4 คุณรับทราบและตกลงว่าเว็บไซต์ให้บริการแก่คุณในรูปแบบพื้นฐาน "ตามที่เป็นอยู่" และ "อยู่ที่ไหน" สำหรับตัวมันเองและบุคคลที่สามใด ๆ ที่จัดหาวัสดุ บริการ หรือเนื้อหาให้กับเว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่นของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ข้อมูลอ้างอิง TCL จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม โดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นการลงโทษ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ของคุณ การใช้ไซต์นี้หรือการไม่สามารถใช้ไซต์ได้ แม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

 

7.1.5 คุณรับทราบว่ามีความเสี่ยงโดยธรรมชาติในการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต (รวมถึงความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล) และในมุมมองของลักษณะเฉพาะของบริการบนอินเทอร์เน็ต คุณเข้าใจและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ความสูญเสีย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียทรัพย์สิน รายได้ ไฟล์ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลและด้านอื่น ๆ หรือการสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ) ที่คุณอาจประสบในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา รวมถึงภายใต้ สถานการณ์ต่อไปนี้:

 

(a) การทำงานผิดปกติหรือไม่สามารถดำเนินการหรือใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว สึนามิ น้ำท่วม ไฟฟ้าดับ สงคราม การโจมตีทางไซเบอร์และการก่อการร้าย;

 

(b) การหยุดชะงักหรือล่าช้าหรือทำงานผิดพลาดหรือไม่สามารถดำเนินการหรือใช้เว็บไซต์ที่เกิดจากไวรัสระบบ โทรจัน โปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ การโจมตีของแฮ็กเกอร์ การปรับทางเทคนิคหรือการทำงานผิดพลาดโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมและ บริษัท ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต การบำรุงรักษาระบบหรือเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากเรา ควบคุม;

 

(c) การหยุดชะงัก การยุติ หรือความล่าช้า หรือการทำงานผิดพลาดหรือไม่สามารถดำเนินการหรือใช้เว็บไซต์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คำสั่งและคำตัดสินของศาล ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานอื่น ๆ

 

(d) การหยุดชะงักหรือล่าช้าหรือทำงานผิดพลาดหรือไม่สามารถดำเนินการหรือใช้เว็บไซต์ได้เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ

 

(จ) ความสูญเสียหรือความรับผิดที่คุณอาจได้รับเนื่องจากการใช้เว็บไซต์อย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้โดยคุณ

 

8. การชดใช้ค่าเสียหายและข้อจำกัดความรับผิด

 

8.1 เราไม่ได้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราที่มีต่อคุณในทางใดทางหนึ่งที่การกระทำดังกล่าวจะผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทของเราหรือความประมาทของพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับเหมาช่วงของเรา หรือการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงที่ฉ้อฉล ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดโดยจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการฝ่าฝืนภาระผูกพันโดยนัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้

 

8.2 ภายใต้ข้อ 7.1 ในกรณีที่เรามีความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้และการดำเนินงานของเว็บไซต์ และความรับผิดดังกล่าวไม่ได้ถูกจำกัดหรือยกเว้นโดยเงื่อนไขเหล่านี้ ความรับผิดของเราจะจำกัดเพียงความเสียหายที่คาดการณ์ได้อย่างเหมาะสม

 

8.3 ภายใต้ข้อ 7.1 ความรับผิดโดยรวมและโดยรวมของเราที่มีต่อคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะถูกจำกัดไว้ที่ (ที่เกี่ยวข้อง) 10.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือจำนวนเงินเทียบเท่าในสกุลเงินของประเทศที่คุณอาศัยอยู่

 

8.4 ภายใต้ข้อ 7.1 คุณจะชดใช้ค่าเสียหายและให้การชดใช้ค่าเสียหายแก่ TCL เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้อนุญาต หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นๆ จากและต่อความสูญเสียและความรับผิดทั้งหมดที่บุคคลเหล่านี้อาจต้องรับผิดและต่อการกระทำ การฟ้องร้อง การดำเนินคดีทั้งหมด การเรียกร้องหรือความต้องการในลักษณะใด ๆ ที่อาจถูกยืนยัน ดำเนินการ หรือทำกับพวกเขา หรือใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎหมายของคุณ การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือใด ๆ การกระทำหรือการละเว้นที่คุณกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากข้อกำหนดเหล่านี้

 

8.5 ภายใต้ข้อ 7.1 TCL ไม่รวมความรับผิดทั้งหมดสำหรับการสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียรายได้ รายได้ ธุรกิจหรือผลกำไร หรือการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ นอกจากนี้ คุณรับทราบว่าเว็บไซต์มีไว้สำหรับการใช้งานในประเทศและส่วนตัว และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

 

8.6 โดยไม่จำกัดข้อ 7.4 หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณจะต้องรับผิดต่อ TCL ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้อนุญาตสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดของคุณ คุณจะต้องรับผิดต่อการกระทำใดๆ ของ TCL ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนกรณีสงสัยว่าละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือเป็นผลจากการค้นพบหรือการตัดสินใจว่ามีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

 

8.7 การยุติข้อตกลงนี้ไม่กระทบต่อสิทธิ์หรือหนี้สินใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือเราก่อนวันที่สิ้นสุด

 

9. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

 

9.1 ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้และให้ตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

 

9.2 ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ TCL และคุณจะต้องพยายามแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวโดยทันทีและโดยสุจริต ในกรณีที่ไม่สามารถสรุปผลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยิบยกข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นครั้งแรก ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิยื่นข้อพิพาท (ซึ่งอาจเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ทำสัญญา) ต่อศาลที่มีอำนาจของประเทศไทย เป็นสถานที่ระงับข้อพิพาทแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคบังคับในเขตอำนาจศาลของคุณห้ามไม่ให้มอบเขตอำนาจศาลดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ ศาลในถิ่นที่อยู่ปกติของคุณจะนำไปใช้กับข้อพิพาทดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ สิ่งนี้ไม่กระทบต่อสิทธิ์ของคุณที่จะเริ่มดำเนินการเพื่อปกป้องตำแหน่งทางกฎหมายของคุณ

 

10. ติดต่อเรา

 

ในกรณีที่คุณมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ เรื่องใดๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองลูกค้าหรือข้อข้องใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่มีให้ในที่นี้ คุณสามารถติดต่อเราโดยตรงตามรายละเอียดการติดต่อ: https://www.tcl.com/th/th/support

 

11. เบ็ดเตล็ด

 

11.1 หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกตัดสินโดยศาลหรือคณะตุลาการอื่นของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกจำกัดหรือขจัดออกไปในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็น และแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

 

11.2 ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ TCL เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และข้อตกลงหรือความเข้าใจที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาอื่นใดที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและ TCL ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว จะถูกแทนที่และยกเลิกในที่นี้

 

11.3 ไม่มีบทบัญญัติใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีการละเมิดใด ๆ เว้นแต่การสละสิทธิ์หรือความยินยอมดังกล่าวจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดย TCL ความยินยอมใดๆ จาก TCL หรือการสละสิทธิ์ในการละเมิดของคุณ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย จะไม่ถือเป็นการยินยอม การสละสิทธิ์ หรือข้อแก้ตัวสำหรับการละเมิดอื่น ๆ หรือที่ตามมา

 

11.4 นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม เช่น ข้อเสนอส่งเสริมการขายของแบรนด์ ซึ่งลิงก์ (ถ้ามี) อยู่หรือฝังอยู่ในบริการ คุณตกลงว่า TCL จะไม่รับผิดชอบต่อธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าว

 

ส่วน B – ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายบนเว็บไซต์

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ (“ข้อกำหนดในการขาย”) เป็นข้อตกลงระหว่าง [TCL Electronics (Thailand) Co.,Ltd.] และคุณ และควบคุมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณจากเราบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ กับเราหรือทำการซื้อผลิตภัณฑ์ แสดงว่าคุณตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการขายเหล่านี้

 

เงื่อนไขการขายเหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อตกลง ข้อกำหนดในการขายเหล่านี้เป็นบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความหมายของกฎหมายที่บังคับใช้ บันทึกอิเล็กทรอนิกส์นี้สร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์และไม่ต้องการลายเซ็นจริงหรือดิจิทัล

 

1. สัญญาการขายของเรา

 

1.1. การลงรายการและแสดงผลิตภัณฑ์โดยเราบนเว็บไซต์เป็นคำเชิญของเราให้คุณทำข้อเสนอสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน การสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของคุณคือข้อเสนอของคุณในการซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา

 

1.2. เมื่อคุณได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับเราแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการรับคำสั่งซื้อของคุณและประกอบด้วยรายละเอียดการสั่งซื้อของคุณ ("การยืนยันคำสั่งซื้อ") การยืนยันคำสั่งซื้อเป็นเพียงการยอมรับว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว และไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับข้อเสนอของคุณ

 

1.3. เรายอมรับเฉพาะข้อเสนอของคุณและสรุปสัญญาการขายสำหรับสินค้าที่คุณสั่งซื้อ เมื่อสินค้าถูกจัดส่งหรือจัดส่งถึงคุณและอีเมลยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณว่าสินค้าได้รับการจัดส่งหรือจัดส่งถึงคุณแล้ว (“ การยืนยันการจัดส่ง”) เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนที่จะส่งการยืนยันการจัดส่งถึงคุณ

 

1.4. หากคำสั่งซื้อของคุณถูกจัดส่งมากกว่าหนึ่งแพ็คเกจ คุณอาจได้รับการยืนยันการจัดส่งแยกต่างหากสำหรับแต่ละแพ็คเกจ และการยืนยันการจัดส่งแต่ละรายการและการจัดส่งที่เกี่ยวข้องจะสรุปสัญญาการขายแยกต่างหากระหว่างคุณกับเราสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในการยืนยันการจัดส่งนั้น .

 

1.5. สัญญาของคุณอยู่กับเราและคุณยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อโดยคุณถูกซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน / ส่วนบุคคลไม่ใช่เพื่อการขายต่อหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โปรดทราบว่าเราขายผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการปกติของครัวเรือนทั่วไปเท่านั้น สิ่งนี้ใช้กับทั้งจำนวนผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อภายในคำสั่งซื้อเดียวและการสั่งซื้อหลายรายการสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันซึ่งคำสั่งซื้อแต่ละรายการประกอบด้วยปริมาณทั่วไปสำหรับครัวเรือนปกติ

 

1.6. คุณสามารถยกเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อใดก็ได้ ก่อนที่เราจะส่งการยืนยันการจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น

 

1.7. คำสั่งซื้อทั้งหมดที่วางบนเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การยอมรับข้อเสนอของคุณตามข้างต้น และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องของคุณ

 

2. การคืนสินค้าและการคืนเงิน

 

2.1 โปรดตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าและนโยบายการคืนเงินของเว็บไซต์ เงื่อนไขการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า (สำหรับออนไลน์) ซึ่งใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เราขาย

 

3. ความพร้อมของผลิตภัณฑ์

 

3.1 เราแสดงรายการข้อมูลความพร้อมจำหน่ายสินค้าบนหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ นอกเหนือจากสิ่งที่เราพูดบนเว็บเพจนั้นหรืออย่างอื่นบนเว็บไซต์ เราไม่สามารถระบุได้เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน โปรดทราบว่าการประมาณการการจัดส่งไม่รับประกันและไม่ควรเชื่อถือได้ ขณะที่เราดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่คุณสั่งซื้อกลายเป็นว่าไม่มีสินค้าหรือหมดสต็อก

 

4. ราคาสินค้า

 

4.1. ราคาทั้งหมดแสดงเป็นราคาสกุลเงิน ราคาตามที่แสดงรวมภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

 

4.2. สินค้าในตะกร้าสินค้าของเว็บไซต์จะแสดงราคาล่าสุดตามที่แสดงบนหน้าเว็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ โปรดทราบว่าราคานี้อาจแตกต่างจากราคาที่แสดงสำหรับผลิตภัณฑ์เมื่อคุณวางลงในตะกร้าสินค้าของคุณเป็นครั้งแรก การวางสินค้าลงในตะกร้าสินค้าของคุณไม่ได้เป็นการสงวนราคาที่แสดงในขณะนั้น นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าราคาของผลิตภัณฑ์อาจลดลงระหว่างเวลาที่คุณวางลงในตะกร้าสินค้าและเวลาที่คุณสั่งซื้อ ราคาที่ระบุในขณะที่ทำการสั่งซื้อจะเป็นราคาที่เรียกเก็บในวันที่จัดส่ง

 

5. ภาษี

 

5.1 คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา และคุณตกลงที่จะรับผิดชอบภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

6. คุณสมบัติ

 

6.1 เฉพาะบุคคลที่สามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น บุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีจิตใจที่ดี และไม่ถูกตัดสิทธิ์จากการทำสัญญาตามกฎหมายใด ๆ ที่สามารถใช้เว็บไซต์และวาง สั่งซื้อกับเรา หากคุณเป็นผู้เยาว์ เช่น อายุต่ำกว่า 18 ปี คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ได้เฉพาะกับผู้ปกครองหรือผู้ปกครองเท่านั้น

 

7. การจำกัดความรับผิด

 

7.1 ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดโดยรวมของเรา ซึ่งได้รับการพิสูจน์และสั่งโดยศาลที่มีเขตอำนาจตามคำร้องของคุณหรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของคุณ จะขยายเกินกว่าเงินที่เรียกเก็บจากคุณสำหรับการซื้อที่ทำขึ้นตาม คำสั่งซึ่งความรับผิดดังกล่าวได้เกิดขึ้นและจัดตั้งขึ้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางธุรกิจใดๆ (รวมถึงการสูญเสียผลกำไร รายได้ สัญญา เงินออมที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูล ค่าความนิยมหรือค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า) หรือการสูญเสียทางอ้อมหรือผลสืบเนื่องอื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลทั้งกับคุณและเราเมื่อมีสัญญา การขายผลิตภัณฑ์โดยเราให้คุณก่อตั้งขึ้น

 

8. การแก้ไข

 

8.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเราและข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ได้ตลอดเวลา คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดในการขายที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายเหล่านั้นหรือข้อกำหนดในการขายเหล่านี้จะต้องกระทำโดยกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งในกรณีนี้จะมีผลบังคับใช้ ตามคำสั่งที่ท่านสั่งไว้ก่อนหน้านี้) หากเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เงื่อนไขนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะไม่กระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของเงื่อนไขที่เหลืออยู่

 

9. เหตุสุดวิสัย

 

9.1 เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันหากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา

 

10. การสละสิทธิ์

 

10.1 ไม่มีบทบัญญัติใดในเงื่อนไขการขายเหล่านี้จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีการละเมิดใด ๆ เว้นแต่การสละสิทธิ์หรือความยินยอมดังกล่าวจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยเรา ความยินยอมของเรา หรือการสละสิทธิ์ในการละเมิดของคุณ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย จะไม่ถือเป็นการยินยอม การสละสิทธิ์ หรือข้อแก้ตัวสำหรับการละเมิดอื่น ๆ หรือที่ตามมา

 

11. กฎหมายที่ใช้บังคับและการแก้ไขข้อพิพาท

 

11.1 เงื่อนไขการขายเหล่านี้ ธุรกรรมทั้งหมดที่เสร็จสิ้นระหว่างคุณและเรา และความสัมพันธ์ของเรากับคุณถูกควบคุมโดยกฎหมายของ [ประเทศไทย] โดยไม่มีการอ้างอิงถึงหลักการขัดกันของกฎหมายและเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลของ [ประเทศไทย]

 

12. เบ็ดเตล็ด

 

12.1. นอกเหนือจากข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอจากธนาคาร ข้อเสนอส่งเสริมการขายของแบรนด์ ซึ่งลิงก์ (ถ้ามี) อยู่หรือฝังอยู่ใน เงื่อนไขการใช้งาน

 

12.2. ข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ใช้แทนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้าทั้งหมด (ถ้ามี) ที่เราแจ้งให้คุณทราบสำหรับการซื้อสินค้า