TCL เว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

หมายเหตุสำคัญ: โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้อย่างละเอียด ข้อจำกัดและข้อผูกมัดที่ถูกละเว้นจะถูกเน้นเป็นพิเศษสำหรับการเข้าร่วมของคุณ โดยจะไม่มีผลต่อความรับผิดชอบของคุณต่อการอ่านและทำความเข้าใจกับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด หากคุณต้องการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณต้องยืนยันว่าคุณเข้าใจตกลงที่จะผูกมัดตามข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ควบคุมการใช้งานของคุณ https://www.tcl.com/th/th.html และไมโครไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ในโดเมนเว็บไซต์นี้ (อ้างถึงในข้อกำหนดเหล่านี้ว่า “เว็บไซต์ ”) ให้บริการโดย Shenzhen TCL New Technology Co., Limited (“TCL”, “ของเรา”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและ TCL หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนด โปรดอย่าเข้าถึงเว็บไซต์นี้

TCL ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการแก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม จะดำเนินการแจ้งให้คุณทราบและจะมีผลทันทีเมื่อคุณยอมรับ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วด้วย หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขดังกล่าวคุณจำเป็นต้องหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้มีลิงค์และการเข้าถึงสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่อาจถูกเสนอโดย TCL ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากที่นี่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมหรือที่เราได้รับในการเชื่อมต่อกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะถูกจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเป็นตัวแทน การรับประกันและการดำเนินการของคุณ

       1.1       คุณอาจต้องลงทะเบียนบัญชีในเว็บไซต์เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ บนเว็บไซต์ คุณต้องตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณทำการลงทะเบียน (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่และอีเมล) ของคุณนั้นถูกต้องและเป็นข้อมูลของคุณเอง คุณจะต้องรับผิดชอบในการอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนของคุณทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ หลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้ว

       1.2       คุณควรเก็บรายละเอียดบัญชีของคุณให้ปลอดภัย และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ และตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันที [โดยส่งอีเมลไปยัง indiasupport@tcl.com] หากคุณไม่สามารถใช้รหัสผ่านที่ตั้งไว้เข้าสู่บัญชีของคุณได้ หรือค้นพบการใช้งานบัญชีของคุณโดยบุคคลที่สาม เรามีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานรหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่าน เนื่องจากตามการพิจารณาที่สมเหตุสมผลของเราแล้ว คุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราได้

       1.3       คุณได้เป็นตัวแทน ได้รับประกันและรับผิดชอบว่า:

            (A)   คุณจะเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ส่วนตัวและไม่ใช้งานในเชิงพาณิชย์

            (B)   คุณจะไม่ช่วยเหลือบุคคลใด ๆ ในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือผิดกฎหมาย

            (C)   คุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์โดยเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับนโยบายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

            (D)   คุณจะไม่คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ การทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดแยกชิ้นส่วนหรือข้อมูล พยายามส่งออกแหล่งที่มา ถอดรหัส ดาวน์โหลด โพสต์ออกอากาศ ส่งต่อ ให้บริการแก่สาธารณชน ดัดแปลงหรือสร้างตราสารอนุพันธ์ ทำงานหรือมีส่วนร่วมในการกระทำอื่น ๆ ในเชิงวิเคราะห์หรือจำลองรหัสต้นฉบับโครงสร้างและ/หรือแนวคิดของเว็บไซต์

            (E)   คุณจะไม่คัดลอก แจกจ่าย หรือให้ใบอนุญาตย่อยเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์

            (F)   คุณจะไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ รวมถึงการให้ข้อมูลหรือรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังเซิร์ฟเวอร์/บัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือลบ แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลที่เก็บไว้ภายใน พยายามตรวจสอบสแกนหรือทดสอบความเสี่ยงของเว็บไซต์หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจทำให้เว็บไซต์มีความเสี่ยง พยายามแทรกแซงหรือทำลายการทำงานปกติของเว็บไซต์ หรือมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ซอฟต์แวร์หรือไวรัสที่เป็นอันตรายและ/หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริการข้อมูลเครือข่าย หรือปลอมแปลงชื่อหรือบางส่วนของชื่อแพ็กเก็ตข้อมูล TCP/IP

2.เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

       2.1       เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไฮเปอร์เท็กซ์ไปยังเว็บไซต์ที่สร้างและดูแลโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ TCL หรือที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก TCL การเปิดใช้งานลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ดังกล่าวอาจทำให้คุณออกจากเว็บไซต์ ที่อยู่หรือลิงค์ไฮเปอร์เท็กซ์ดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกและการให้ข้อมูลของคุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบเว็บไซต์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอ หรือผลที่ตามมาจากการใช้งาน การเข้าใช้เว็บไซต์หรือหน้าเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

       2.2       คุณต้องไม่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นในลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเลี่ยงหน้าเว็บที่มีข้อกำหนดเหล่านี้ได้

3.ทรัพย์สินทางปัญญา

       3.1       สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ “สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิ์ประเภทลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ชื่อโดเมน สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในฐานข้อมูล สิทธิบัตรและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทุกชนิด ไม่ว่าจะจดหรือไม่จดทะเบียนก็ตาม (ทุกที่บนโลก)
       3.2       ระหว่างคุณและ TCL สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (รวมถึงข้อมูลการสื่อสาร ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก ลิงก์และเสียง) เป็นกรรมสิทธิ์ของ TCL
       3.3       TCL มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด การเพิกถอน การถ่ายโอนไม่ได้และการไม่ผูกขาดในการใช้เว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ การใช้งานเว็บไซต์อื่น ๆ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน
       3.4       เครื่องหมายการค้าของ TCL โลโก้และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เครื่องหมายการบริการ กราฟิกและโลโก้ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของ TCL หรือผู้ให้อนุญาต
       3.5       การเผยแพร่หรืออัพโหลดข้อมูลหรือเนื้อหาโดยใช้เว็บไซต์ คุณจำเป็นต้องยืนยันว่าคุณเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้น และข้อมูลหรือเนื้อหาต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณยินยอมให้สิทธิ์การใช้งานพิเศษทั่วโลกโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ตลอดไปและเพิกถอนไม่ได้ ในการใช้และทำซ้ำเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่เป็นของคุณที่คุณให้เราหรือที่เรารวบรวมจากคุณเพื่อให้เราสามารถเสนอเว็บไซต์ให้คุณและผู้อื่นเท่าที่จำเป็น และเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราในบางครั้ง

4.การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

       4.1       ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวม จัดเก็บและประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่บังคับใช้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม วิธีการที่เราจัดการ และวัตถุประสงค์ที่เราใช้
       4.2       โดยไม่จำกัด ข้อ 5.1 เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อช่วยเราวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจะดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่บังคับใช้
       4.3       ในกรณีที่คุณซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา หรือให้ความยินยอมในการติดต่อทางการตลาด คุณได้ยอมรับว่าเราอาจส่งโฆษณา ข้อมูลส่งเสริมการขายหรือประชาสัมพันธ์ (รวมถึงข้อความเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์) หรือผ่านโฆษณาของบุคคลที่สามหรือบริษัทการตลาด คุณมีสิทธิ์ถอดถอนความยินยอมต่อข้อความทางการตลาดเหล่านี้ได้โดย [ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวในการตั้งค่าบัญชีของคุณ หรือคลิกตัวเลือก “ยกเลิกการสมัคร” ในอีเมลการตลาดที่เราส่งถึงคุณ]
       4.4       เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไฮเปอร์เท็กซ์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่อาจทำให้คุณสนใจ ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับบุคคลที่สามโดยตรงสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว จะอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดในลักษณะเดียวกันกับที่บุคคลที่สามมอบให้กับคุณ และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเข้าถึงและใช้งานโดย TCL เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

5.ความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส

       5.1       แม้ว่าจะได้รับการดูแล ตรวจสอบและทดสอบในทุกขั้นตอนการผลิต เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสูญเสีย การหยุดชะงักหรือความเสียหายต่อข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ของคุณที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ใช้เว็บไซต์ คุณต้องรับผิดชอบในการปกป้องระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงซอฟต์แวร์และข้อมูลที่เก็บไว้ของบุคคลที่สามที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้

6.คำสงวนสิทธิ์

       6.1       ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายบังคับใช้ อนุญาตให้ TCL หุ้นส่วน ผู้จัดหาและบริษัทในเครือ:

            (A)   ปฏิเสธความรับผิดชอบและไม่ทำการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของเว็บไซต์ เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีให้โดยหรือผ่านเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยต่อความสามารถในเชิงพาณิชย์ คุณภาพ กรรมสิทธิ์ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด  
            (B)   ไม่รับประกันว่าการใช้งานเว็บไซต์จะไม่มีการขัดข้อง ใช้งานได้ตลอดหรือจากสถานที่ใด ๆ โดยเฉพาะ มีความปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์นั้นจะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตราย
            (C)   ไม่รับรองคุณภาพ ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง การไม่ละเมิด ความสม่ำเสมอ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลาหรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความคิดเห็น คำชี้แจงหรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดง อัพโหลดหรือแจกจ่ายผ่านเว็บไซต์

       6.2       คุณรับทราบและตกลงว่าเว็บไซต์นี้ให้บริการแก่คุณบนพื้นฐานของคำว่า "ตามสภาพการพร้อมใช้งาน"       

       6.3       คุณรับทราบว่ามีความเสี่ยงในการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต (รวมถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย) และเมื่อพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของบริการบนอินเทอร์เน็ต คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ (แต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียในทรัพย์สิน รายได้ ไฟล์ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสูญเสียที่เป็นนามธรรมอื่น ๆ) ที่คุณอาจพบในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา:

            (A)   ความผิดปกติหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติเนื่องจากปัจจัยที่มีเหตุสุดวิสัย เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว สึนามิ น้ำท่วม ไฟดับ สงคราม การโจมตีและการก่อการร้ายไซเบอร์
            (B)   การหยุดชะงัก ความล่าช้า การทำงานผิดพลาดหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ที่เกิดจากไวรัส ระบบโทรจัน โปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ การโจมตีของแฮ็กเกอร์ การปรับแต่งทางเทคนิคหรือการทำงานผิดปกติโดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมและบริษัทปฏิบัติการทางอินเทอร์เน็ต
            (C)   การหยุดชะงัก การยกเลิก ความล่าช้าและความผิดปกติหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งและคำวินิจฉัยของศาล ผู้บริหารและหน่วยงานอื่น ๆ
            (D)   การหยุดชะงัก ความล่าช้า การทำงานผิดพลาดหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
            (E)   การสูญเสียหรือหนี้สินที่คุณอาจพบเนื่องจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย อย่างไม่เหมาะสมหรือโดยการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

7.ข้อจำกัดของความรับผิด

     7.1       เราไม่กีดกันหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อคุณในกรณีที่เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย  ซึ่งรวมถึงความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทของเราหรือของพนักงานและตัวแทนของเรา หรือการฉ้อโกงและการบิดเบือนความจริง ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการประพฤติมิชอบโดยเจตนาหรือความประมาทอย่างร้ายแรง หรือการฝ่าฝืนข้อผูกมัดใด ๆ ที่ระบุโดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง

       7.2       ภายใต้ข้อ 7.1 ในกรณีที่เรามีความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ การดำเนินงานของเว็บไซต์และความรับผิดดังกล่าว โดยไม่ถูกจำกัดหรือกีดกันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดโดยความเสียหายที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
       7.3       ภายใต้ข้อ 7.1 ความรับผิดโดยรวมของเราที่มีต่อคุณในการเชื่อมต่อกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะถูกจำกัดที่ (ที่เกี่ยวข้อง) 10 ดอลลาร์สหรัฐ หรือผลรวมเทียบเท่าในสกุลเงินของประเทศที่คุณอาศัยอยู่
       7.4       ภายใต้ข้อ 7.1 คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและชดเชยแก่ TCL พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่น ๆ ต่อการสูญเสียและหนี้สินทั้งหมดที่พวกเขาอาจต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ คดี กระบวนการและการเรียกร้องในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่อาจถูกยืนยันในกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงและโดยนัยเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมาย การละเมิดข้อกำหนด การกระทำใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ
       7.5       ภายใต้ข้อ 7.1 TCL ไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดทั้งหมดสำหรับการสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียที่ตามมา การสูญเสียรายได้ ธุรกิจหรือผลกำไร หรือการสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ นอกจากนี้คุณรับทราบว่าเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานในประเทศและเป็นส่วนตัว และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียกำไร การสูญเสียทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจหรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
       7.6       โดยไม่จำกัด ข้อ 7.4 หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด คุณจะต้องรับผิดชอบต่อ TCL กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมาและผู้ออกใบอนุญาตสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืน คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของ TCL ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนว่ามีการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ หรือการเป็นผลมาจากการค้นพบหรือการตัดสินใจว่ามีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้เกิดขึ้น
       7.7       การยุติข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณหรือเราก่อนวันที่จะถูกยกเลิก

8.กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขตอำนาจศาล

       8.1       ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ยกเว้นกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊าและไต้หวัน) (“ประเทศจีน”) ยกเว้นที่ระบุว่าเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ กฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับสิทธิ์และข้อผูกมัดทั้งหมดหรือเฉพาะของคู่สัญญาจะเป็นกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัย

       8.2       ตามขอบเขตที่กฎหมายใช้บังคับ อนุญาตให้ใช้ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ TCL และคุณจะต้องพยายามแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวทันทีโดยสุจริต ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติภายใน 30 วันนับจากวันที่ข้อพิพาทดังกล่าวได้รับการหยิบยกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อพิพาท (ซึ่งอาจผูกพันโดยสัญญาหรือไม่ก็ตาม) ไปยังศาลที่มีอำนาจของประเทศจีน ซึ่งเป็นสถานที่จัดการระงับข้อพิพาท เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณห้ามมิให้มีการมอบเขตอำนาจศาลดังกล่าว ในกรณีนี้ศาลท้องถิ่นที่อยู่ของคุณจะนำไปใช้ในการพิจารณาต่อไป สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณในการเริ่มดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปกป้องสถานะทางกฎหมายของคุณ

9.ภาษา

       9.1       การแปลข้อกำหนดเหล่านี้กระทำเพื่อความประสงค์หรือความสะดวกสบายท้องถิ่น และในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลของคุณไม่มีข้อห้าม

10.เบ็ดเตล็ด

       10.1       หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ที่ถูกพิจารณาโดยศาลหรือศาลยุติธรรมอื่น ๆ ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกจำกัดหรือตัดออกในระดับต่ำสุดที่จำเป็น และแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
       10.2       ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ TCL เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจาหรือด้วยความเข้าใจใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและ TCL เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าวจะถูกระงับและยกเลิก