เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

9KBTU

FreshIN 2.0 Series

  • · FreshIN 2.0 Technology
  • · Two-way Fresh Air
  • · Visible Air Quality Display
  • · Full BTU Power and Inverter Upgrade
  • · Deep Clean Self-Cleaning
  • · Gentle Breeze
  • · Smart Control
  • · Fast Cooling

เลือกรุ่นของคุณ

0%  3D LOADING...