เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

F200CFW

Chest Freezer 7.0 Q

F200CFW

  • · 2 in 1 System
  • · Mechanical Control
  • · Front water disposal device
  • · LED light
  • · Power indicator
  • · Max space
  • · Storage basket

เลือกรุ่นของคุณ

0%  3D LOADING...