เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

RT52GCCDW

RT52GCCDW

Free Built-IN Series

 • · Free Build-In
 • · Only 1 cm Reserved Space to Cabinet Side
 • · 640mm Slim Depth Design
 • · 10% *Thinner Than Normal
 • · T-Temp
 • · T-Fresh
 • · Pure Air
 • · Mental Cooling
 • · Twin Eco Comp
 • · Convertible Zone
 • · LED Display with External Control
 • · Stylish Design
 • · Flexible Space
 • · Large Storage Capacity

เลือกรุ่นของคุณ

0%  3D LOADING...