เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

RT62GPSBD

Refrigerator

Side By Side P650 Series

 • · Multi Air Flow
 • · Precise Temp. Control
 • · Easy to Stay Frost Free
 • · Deliver Coolness Faster
 • · Low Noise
 • · AAT
 • · Twin Eco Inverter
 • · Holiday Function
 • · Alarm Function
 • · Max Space
 • · Adjustable Shelf
 • · Adjustable Feet
 • · Twist Ice Maker
 • · 2L Bottle Space
 • · Electronic Control
 • · LED Light
 • · 90° Accessible
 • · Glass Shelf
 • · Fresh Drawers
 • · Dust-free Gasket

เลือกรุ่นของคุณ

0%  3D LOADING...