ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนแล้วทางบริการออนไลน์ได้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทของผลิตภัณฑ์
  ฉันจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร?
  หมายเลขรุ่น
   ซื้อมาจาก
   อัปโหลดเอกสาร
   ประเภทของไฟล์ที่รองรับ - jpg, jpeg, png, gif และ pdf เอกสารแนบจะต้องมีขนาดไม่เกิน 5MB
   ประเภทของเอกสาร
   ประเภทของเอกสาร
   เพิ่ม หลักฐานการรับประกัน
   เพิ่ม เอกสารอื่นๆ