เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

P609FLW

Front Loading Washing Machine

P609FLW

  • · Add Garment
  • · Drum Clean
  • · Honey Comb crystal drum
  • · Smart Inverter Motor
  • · Max Spin Speed
  • · Memory of power interrupt
  • · Ultra High Temperature Washing

เลือกรุ่นของคุณ

0%  3D LOADING...