แนะนำเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดจาก TCL | ทีซีแอลประเทศไทย
ยินดีต้อนรับสู่
9K BTU 12K BTU 18K BTU 24K BTU

MAC-10FS

  • ระบบติดผนังแบบแยกส่วน
  • เครื่องปรับอากาศความเย็นระบบรักษารอบการทำงานคงที่
เปรียบเทียบ
9K BTU 12K BTU 18K BTU 22K BTU

TAC-IVX9

  • ระบบติดผนังแบบแยกส่วน
  • เครื่องปรับอากาศความเย็นระบบอินเวอร์เตอร์
เปรียบเทียบ