แนะนำเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดจาก TCL | ทีซีแอลประเทศไทย
ยินดีต้อนรับสู่
9K 12K 18K 24K

MAC-10FS

  • ระบบติดผนังแบบแยกส่วน
  • เครื่องปรับอากาศความเย็นระบบรักษารอบการทำงานคงที่
เปรียบเทียบ
9K 12K 18K 22K

TAC-IVX9

  • ระบบติดผนังแบบแยกส่วน
  • เครื่องปรับอากาศความเย็นระบบอินเวอร์เตอร์
เปรียบเทียบ