เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

7KBTU

Portable AC (CPA/SL2)

  • · Two gear wind speed
  • · Two Way to Control
  • · Handle Design and Rotatable Wheel
  • · Easy Clean
  • · 15s Instant Cooling
  • · 3in1 Function
  • · Easy Control
  • · Easy Storage
  • · Adjustable Fan Blade

เลือกรุ่นของคุณ

0%  3D LOADING...