เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

Gather Stars & Win Big สะสมดวงดาวเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่

2023-06-13

2023-06-13

 

Gather Stars & Win Big

“ สะสมดวงดาวเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 13 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 66

Gather Stars & Win Big

“ สะสมดวงดาวเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ ”

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 13 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 66

 

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1.  สมัครและลงชื่อเข้าใช้บัญชี TCL Home ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสะสมดาวได้ 3 ดวงแรก

2. เชิญเพื่อนมาเพื่อสะสมดาวดวงที่สี่ หลังจากเพื่อนทำการลงทะเบียนบัญชี TCL Home เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับดาวดวงที่ 4 พร้อม Lucky Number

3. หากเชิญเพื่อนเพิ่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ Lucky Number เพิ่มอีกหนึ่งหมายเลข ยิ่งชวนเพื่อนมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

4. จับรางวัลผู้โชคดีและประกาศรางวัล ผ่านการ Livestream บน Official Facebook : TCL Electronics (TH) 

5. ผู้โชคดีจะต้องถ่ายภาพหน้าจอเพื่อบันทึกหน้า Lucky Number และติดต่อยืนยันรับรางวัลได้ที่ tclactivity@gmail.com ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมจบ

 

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1.  สมัครและลงชื่อเข้าใช้บัญชี TCL Home ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสะสมดาวได้ 3 ดวงแรก

2. เชิญเพื่อนมาเพื่อสะสมดาวดวงที่สี่ หลังจากเพื่อนทำการลงทะเบียนบัญชี TCL Home เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับดาวดวงที่ 4 พร้อม Lucky Number

3. หากเชิญเพื่อนเพิ่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ Lucky Number เพิ่มอีกหนึ่งหมายเลข ยิ่งชวนเพื่อนมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

4. จับรางวัลผู้โชคดีและประกาศรางวัล ผ่านการ Livestream บน Official Facebook : TCL Electronics (TH) 

5. ผู้โชคดีจะต้องถ่ายภาพหน้าจอเพื่อบันทึกหน้า Lucky Number และติดต่อยืนยันรับรางวัลได้ที่ tclactivity@gmail.com ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมจบ

 

 

เงื่อนไขกิจกรรม

1. สำหรับการเชิญเพื่อนเพิ่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ Lucky Number เพิ่มอีกหนึ่งหมายเลข ซึ่ง Lucky Number แต่ละหมายเลขจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจับรางวัลผู้โชคดี ยิ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหมายเลขนำโชคมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

2. หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมละเมิดกฎ เช่น เชิญบัญชีปลอมให้ลงทะเบียน ลงทะเบียนด้วยอุปกรณ์เดียวกัน ฯลฯ จะถูกตัดสิทธิ์จากกิจกรรมและ TCL ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล

3. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ 13 มิถุนายน ถึง 24 กรกฎาคม 2566

4. ทางบริษัทฯ จะจับรางวัลผู้โชคดีและประกาศรางวัล ผ่านการ Livestream บน Official Facebook : TCL Electronics (TH) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.

 

ของรางวัล 6 รายการ ประกอบไปด้วย

(1) ทีวี TCL รุ่น C845 ขนาด 65 นิ้ว  จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 64,990 บาท รวมมูลค่า 129,980 บาท

(2) เครื่องฟอกอากาศ Breeva A2 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,990 บาท รวมมูลค่า 11,980 บาท

(3) ร่ม TCL จำนวน 10 รางวัล  รางวัลละ 390 บาท รวมมูลค่า 3,900 บาท

(4) กระบอกน้ำ TCL จำนวน 10 รางวัล  รางวัลละ 690 บาท รวมมูลค่า 6,900 บาท

(5) คูปองส่วนลด Shopee มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 5,000 บาท 

(เฉพาะซื้อสินค้า TCL ราคา 5,000 บาทขึ้นไป) 

(6) คูปองส่วนลด Lazada มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 5,000 บาท 

(เฉพาะซื้อสินค้า TCL ราคา 5,000 บาทขึ้นไป)

 

4. ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับหาผู้โชคดีหลังจากประกาศรายชื่อ หากติดต่อไม่ได้ภายใน 7 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์และมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป

5. ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล

6. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

 

เงื่อนไขกิจกรรม

1. สำหรับการเชิญเพื่อนเพิ่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ Lucky Number เพิ่มอีกหนึ่งหมายเลข ซึ่ง Lucky Number แต่ละหมายเลขจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจับรางวัลผู้โชคดี ยิ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหมายเลขนำโชคมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

2. หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมละเมิดกฎ เช่น เชิญบัญชีปลอมให้ลงทะเบียน ลงทะเบียนด้วยอุปกรณ์เดียวกัน ฯลฯ จะถูกตัดสิทธิ์จากกิจกรรมและ TCL ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล

3. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ 13 มิถุนายน ถึง 24 กรกฎาคม 2566

4. ทางบริษัทฯ จะจับรางวัลผู้โชคดีและประกาศรางวัล ผ่านการ Livestream บน Official Facebook : TCL Electronics (TH) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.

 

ของรางวัล 6 รายการ ประกอบไปด้วย

(1) ทีวี TCL รุ่น C845 ขนาด 65 นิ้ว  จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 64,990 บาท รวมมูลค่า 129,980 บาท

(2) เครื่องฟอกอากาศ Breeva A2 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,990 บาท รวมมูลค่า 11,980 บาท

(3) ร่ม TCL จำนวน 10 รางวัล  รางวัลละ 390 บาท รวมมูลค่า 3,900 บาท

(4) กระบอกน้ำ TCL จำนวน 10 รางวัล  รางวัลละ 690 บาท รวมมูลค่า 6,900 บาท

(5) คูปองส่วนลด Shopee มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 5,000 บาท 

(เฉพาะซื้อสินค้า TCL ราคา 5,000 บาทขึ้นไป) 

(6) คูปองส่วนลด Lazada มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 5,000 บาท 

(เฉพาะซื้อสินค้า TCL ราคา 5,000 บาทขึ้นไป)

 

4. ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับหาผู้โชคดีหลังจากประกาศรายชื่อ หากติดต่อไม่ได้ภายใน 7 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์และมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป

5. ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล

6. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

 

2023-06-13

TCL Xperience Upgrade

TCL Xperience Upgrade

2023-09-30

Brand