เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

TCL Super Fan Challenge เฟ้นหาสุดยอดแฟนตัวยง !

2023-08-22

2023-08-22

TCL Super Fan Challenge

เฟ้นหาสุดยอดแฟนตัวยง !

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 22 สิงหาคม – 22 กันยายน 66

TCL Super Fan Challenge

เฟ้นหาสุดยอดแฟนตัวยง !

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 22 สิงหาคม – 22 กันยายน 66

 

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. สมัครและลงชื่อเข้าใช้บัญชี TCL บนแอปฯ TCL Home และเล่นกิจกรรมที่ TCL Super Fan Challenge

2. สมาชิกใหม่มีโอกาสเล่น 2 ครั้งต่อ 1 วัน สมาชิกเก่ามีโอกาสเล่น 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน แชร์กิจกรรมให้เพื่อนมีสิทธิ์เพิ่มอีก 1 ครั้ง สามารถเข้ามาเล่นได้ในวันถัดไป (สิทธิ์ในการเล่นต่อวันมากสุด 3 ครั้ง)

3. ตอบคำถาม 5 คำถาม โดย 1 คำถาม มีเวลาให้ 10 วินาที หากตอบถูก 3 คำถาม ท่านจะได้รับ Lucky Number และมีโอกาสได้ร่วมลุ้น Lucky Draw ซึ่งทุกท่านสามารถได้รับ Lucky Number มากกว่า 1 หมายเลขต่อ 1 วัน

4. ผู้โชคดีจะต้องถ่ายภาพหน้าจอเพื่อบันทึกหน้าคะแนน และใช้เป็นหลักฐานติดต่อยืนยันรับรางวัลที่ tclactivity@gmail.com ภายใน 7 วันนับจากวันประกาศ

5. จับรางวัลผู้โชคดีและประกาศรางวัล ผ่านการ Livestream บน Official Facebook : TCL Electronics (TH) ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 26 กันยายน 2566

6. หลังจากตรวจสอบข้อมูลของผู้โชคดีเรียบร้อย ทางผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งของรางวัลให้กับทางผู้โชคดีภายใน 30 วันหลังจากได้รับการชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย

 

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. สมัครและลงชื่อเข้าใช้บัญชี TCL บนแอปฯ TCL Home และเล่นกิจกรรมที่ TCL Super Fan Challenge

2. สมาชิกใหม่มีโอกาสเล่น 2 ครั้งต่อ 1 วัน สมาชิกเก่ามีโอกาสเล่น 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน แชร์กิจกรรมให้เพื่อนมีสิทธิ์เพิ่มอีก 1 ครั้ง สามารถเข้ามาเล่นได้ในวันถัดไป (สิทธิ์ในการเล่นต่อวันมากสุด 3 ครั้ง)

3. ตอบคำถาม 5 คำถาม โดย 1 คำถาม มีเวลาให้ 10 วินาที หากตอบถูก 3 คำถาม ท่านจะได้รับ Lucky Number และมีโอกาสได้ร่วมลุ้น Lucky Draw ซึ่งทุกท่านสามารถได้รับ Lucky Number มากกว่า 1 หมายเลขต่อ 1 วัน

4. ผู้โชคดีจะต้องถ่ายภาพหน้าจอเพื่อบันทึกหน้าคะแนน และใช้เป็นหลักฐานติดต่อยืนยันรับรางวัลที่ tclactivity@gmail.com ภายใน 7 วันนับจากวันประกาศ

5. จับรางวัลผู้โชคดีและประกาศรางวัล ผ่านการ Livestream บน Official Facebook : TCL Electronics (TH) ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 26 กันยายน 2566

6. หลังจากตรวจสอบข้อมูลของผู้โชคดีเรียบร้อย ทางผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งของรางวัลให้กับทางผู้โชคดีภายใน 30 วันหลังจากได้รับการชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย

 

 

เงื่อนไขกิจกรรม

1. หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมละเมิดกฎ เช่น เชิญบัญชีปลอมให้ลงทะเบียน ลงทะเบียนด้วยอุปกรณ์เดียวกัน ฯลฯ จะถูกตัดสิทธิ์จากกิจกรรมและ TCL ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล

2. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ 22 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2566

3. ทางบริษัทฯ จะจับรางวัลผู้โชคดีและประกาศรางวัล ผ่านการ Livestream บน Official Facebook : TCL Electronics (TH) ในวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

 

ของรางวัลประกอบไปด้วย

(1)     TV รุ่น C645 ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

(2)     TV รุ่น P635 ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

(3)     Soundbar S522W จำนวน 3 รางวัล

(4)     TCL กระบอกน้ำ Vacuum Cup จำนวน 20 รางวัล

(5)     TCL กระเป๋าผ้า Canvas Bag จำนวน 30 รางวัล

 

4. หากผู้โชคดีไม่ติดต่อทางบริษัทภายใน 7 วันนับจากวันประกาศ จะถือว่าสละสิทธิ์และมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป

5. ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล

6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

 

เงื่อนไขกิจกรรม

1. หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมละเมิดกฎ เช่น เชิญบัญชีปลอมให้ลงทะเบียน ลงทะเบียนด้วยอุปกรณ์เดียวกัน ฯลฯ จะถูกตัดสิทธิ์จากกิจกรรมและ TCL ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล

2. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ 22 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2566

3. ทางบริษัทฯ จะจับรางวัลผู้โชคดีและประกาศรางวัล ผ่านการ Livestream บน Official Facebook : TCL Electronics (TH) ในวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

 

ของรางวัลประกอบไปด้วย

(1)     TV รุ่น C645 ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

(2)     TV รุ่น P635 ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

(3)     Soundbar S522W จำนวน 3 รางวัล

(4)     TCL กระบอกน้ำ Vacuum Cup จำนวน 20 รางวัล

(5)     TCL กระเป๋าผ้า Canvas Bag จำนวน 30 รางวัล

 

4. หากผู้โชคดีไม่ติดต่อทางบริษัทภายใน 7 วันนับจากวันประกาศ จะถือว่าสละสิทธิ์และมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป

5. ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล

6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

 

2023-08-22

TCL Xperience Upgrade

TCL Xperience Upgrade

2023-09-30

Brand