Chương trình Khách hàng Thân thiết của TCL

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng

   

 

QUAN TRỌNG: HÃY ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SAU. ĐIỀU KHOẢN VỀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ HẠN CHẾ CÓ THỂ ĐƯỢC IN ĐẬM ĐỂ BẠN THẬN TRỌNG CHÚ Ý, MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ ĐỌC VÀ HIỂU TẤT CẢ ĐIỀU KHOẢN.

 

1. Tổng quan

 

1.1 Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này (gọi tắt là “Điều khoản”) chi phối việc bạn đăng ký và tham gia Chương trình Khách hàng Thân thiết của TCL (gọi tắt là “Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL”) do Công ty Shenzhen TCL New Technology Co., Limited (gọi tắt là “TCL”, hoặc “chúng tôi”) cung cấp.  Các Điều khoản này là hợp đồng giữa bạn và TCL. Bạn nên đọc kỹ các Điều khoản này và không nên đăng ký hoặc tham gia Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL (hoặc ngừng sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL nếu bạn đã sử dụng nó) nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này.

 

(A) Nếu bạn ở Pháp, Đức hoặc Indonesia: Bằng cách nhấn vào nút “Đồng ý”, hoàn tất đăng ký và tham gia Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL (và nhấn vào nút “Đồng ý” và tiếp tục sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL sau khi thay đổi bất kỳ điều khoản nào liên quan), bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu đầy đủ và đồng ý với từng mục của các Điều khoản này, đặc biệt là những mục hạn chế hoặc miễn trừ trách nhiệm, và các thỏa thuận khác được đề cập tới trong các Điều khoản dưới đây.

 

(B) Đối với tất cả người dùng khác:  Bằng cách hoàn tất đăng ký và tham gia Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL, và tiếp tục sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL sau khi có bất kỳ thay đổi nào về điều khoản liên quan, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu đầy đủ và đồng ý với từng mục của các Điều khoản đó, đặc biệt là những mục hạn chế hoặc miễn trừ trách nhiệm, và các thỏa thuận khác được đề cập tới trong những Điều khoản dưới đây.

 

1.2 TCL có quyền điều chỉnh những Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các điều chỉnh đó và điều khoản và Điều kiện bổ sung sẽ được thông báo cho bạn và sẽ có hiệu lực ngay sau khi bạn chấp nhận chúng. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sửa đổi đó, bạn phải ngừng sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL.

Nếu bạn ở Đức: Chúng tôi sẽ thông báo bằng email cho bạn về những sửa đổi cũng như các điều khoản và điều kiện bổ sung. Bạn sẽ có hai tháng để phản đối các Điều khoản sửa đổi đó bằng văn bản, bằng thư, fax hoặc email. Trong thời gian hai tháng này, nếu bạn không thể hiện sự phản đối một cách rõ ràng, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các sửa đổi. (Chúng tôi sẽ nhắc bạn một lần nữa về sự chấp nhận đã coi như này bằng thông báo qua email.) Các sửa đổi cho Điều khoản này sẽ được áp dụng kể từ thời điểm được nêu trong thông báo qua email hoặc, nếu không ghi rõ, sẽ được tính từ khi kết thúc thời gian hai tháng sau ngày thông báo qua email. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi, bạn sẽ được coi là chấm dứt các Điều khoản này.

 

1.3 Những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc chúng tôi có được liên quan đến việc bạn sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL được xử lý theo Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.

 

1.4 TCL có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác liên quan đến các tính năng và chức năng của Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL, bao gồm nhưng không giới hạn đến Tài khoản TCL (các điều khoản và điều kiện của nó có thể xem tại đây: Các Điều khoản và Điều kiện về Tài khoản TCL.  

 

2. Tính đủ điều kiện và Tham gia vào Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL

 

2.1 Bạn phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi và sự sáng suốt về đầu óc để có đầy đủ năng lực pháp lý theo quy định của luật pháp ở khu vực pháp lý của bạn. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu trên, người giám hộ hợp pháp của bạn phải đồng ý để bạn sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL. Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, bạn phải tối thiểu 13 tuổi mới được tham gia Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL.

 

2.2 Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL là một chương trình trả thưởng thành viên do TCL tài trợ, qua đó bạn có thể nâng cấp thành viên và chuyển đổi các lợi ích thành viên bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ liên quan. Bạn phải có Tài khoản TCL để tham gia vào Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL. Nếu bạn chưa có Tài khoản TCL, hãy truy cập trang đăng ký Tài khoản TCL và làm theo các liên kết và hướng dẫn để tạo tài khoản. Theo điều khoản ‎2.3 và ‎2.4 dưới đây, việc đăng ký và tham gia Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL là miễn phí và tất cả thành viên sẽ có toàn quyền truy cập vào trung tâm thành viên của Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL và các trang web liên quan.

 

2.3 Nhằm mang lại nhiều lợi ích thú vị hơn cho các thành viên quan trọng của chúng tôi, theo định kỳ TCL có thể cập nhật hoặc sửa đổi hệ thống trả thưởng và nội dung cũng như quy tắc cụ thể của Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL và chúng tôi có quyền tính phí cho một số sản phẩm và dịch vụ nhất định trong Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL và để điều chỉnh mức giá (và thuế nếu có, theo yêu cầu của pháp luật hiện hành) theo định kỳ. Chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội xem xét những thay đổi đó trước khi chúng có hiệu lực. Bạn có thể chọn không tiếp tục nhận sản phẩm và dịch vụ nhất định nếu bạn không đồng ý với mức giá thay đổi đó. Tất cả mức giá và thanh toán áp dụng đều bằng nội tệ của quốc gia nơi bạn cư trú.

 

2.4 Theo thời gian chúng tôi có thể cập nhật, xóa hoặc thay đổi các tính năng và chức năng của Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL. Tính khả dụng và quyền lợi của Chương trình khách hàng thân thiết TCL có thể phụ thuộc vào thiết bị TCL của bạn và hệ điều hành bạn sử dụng đáp ứng các yêu cầu về hệ thống và khả năng tương thích mà chúng tôi thiết lập vào từng thời điểm, khu vực bạn đang ở hoặc yêu cầu của pháp luật hiện hành tại từng thời điểm. Để sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL và các dịch vụ liên quan, bạn cần phải có phần cứng và phần mềm tương thích (và đôi khi, bạn phải tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm đó). Bạn cần phải có kết nối Internet.

 

2.5 Chúng tôi có thể hợp tác độc lập với các đối tác bên thứ ba để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có sử dụng internet theo thương hiệu của riêng họ, các sản phẩm và dịch vụ này bạn có thể truy cập thông qua Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL. Các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba này vẫn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp, có thể khác nhau ở các khu vực khác nhau, và có hình thức và nội dung do nhà cung cấp quyết định.

 

2.6 Chúng tôi có thể ký hợp đồng phụ cho bất kỳ phần nào trong hoạt động và dịch vụ của chúng tôi liên quan đến Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL cho các nhà cung cấp dịch vụ được chọn hoặc cho bên khác thuộc công ty con hoặc pháp nhân liên kết của chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi.

 

2.7 Thứ hạng thành viên của bạn có thể được tăng cấp khi hoàn thành các nhiệm vụ đề xuất và đạt được số điểm yêu cầu. Để biết quy định chi tiết về cấp độ thành viên, vui lòng tham khảo nội quy của TCL VIP Club.

 

3. Tuyên bố, Bảo đảm và Cam kết của bạn

 

3.1 Bạn tuyên bố, bảo đảm và cam kết rằng:

 

(A) việc đăng ký và tham gia Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL đang và sẽ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, riêng tư và phi thương mại;

 

(B) bạn không được trợ giúp hoặc hỗ trợ bất kỳ cá nhân nào, đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ chức năng nào của Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL cho mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp;

 

(C) tại bất kì thời điểm nào, liên quan đến việc đăng ký và sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL, bạn đều phải tuân thủ tất cả các luật pháp, quy định, chính sách hiện hành và các yêu cầu khác do cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật hiện hành quy định;

 

(D) tất cả thông tin (bao gồm dữ liệu cá nhân) mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải trung thực, chính xác và đầy đủ tại thời điểm cung cấp, và bạn phải thông báo kịp thời cho chúng tôi trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bạn không thể tham gia Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL hoặc không được hưởng lợi ích thành viên, sản phẩm hoặc dịch vụ phụ thuộc vào việc bạn cần xác minh một số thông tin nhất định về tư cách thành viên Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL, nếu nguyên nhân là do bạn cung cấp sai thông tin, thông tin không chính xác, không đầy đủ cho chúng tôi. Không giới hạn đến bất kỳ điều gì trong điều khoản này, bạn không được mạo danh hoặc xuyên tạc bản thân là người khác và chúng tôi có quyền từ chối, chặn hoặc hủy kích hoạt tư cách thành viên Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL của một Tài khoản TCL bị nghi ngờ là mạo danh, xuyên tạc hoặc chiếm đoạt tên hoặc danh tính của người khác.

 

3.2 Không tiết lộ thông tin đăng nhập Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL của bạn cho bất kỳ ai khác. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn cho thông tin đăng nhập và mật khẩu của Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL của bạn (ví dụ: thường xuyên thay đổi mật khẩu). Trong trường hợp thông tin đăng nhập Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL của bạn bị thất lạc, bị đánh cắp hoặc bạn thấy người khác sử dụng tài khoản Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL của bạn mà không được bạn cho phép, bạn phải thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt qua địa chỉ email tclhomecs@tcl.com, để giảm thiểu tổn thất, tránh mọi khả năng vi phạm luật pháp và quy định hiện hành cũng như để lấy lại tài khoản và mật khẩu của Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL của bạn.

 

4. Quyền sở hữu Trí tuệ

 

4.1 Theo mục đích của các Điều khoản này, “quyền sở hữu trí tuệ” có nghĩa là bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, bằng sáng chế và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác dưới bất kỳ hình thức nào cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký (ở bất kỳ đâu trên thế giới).

 

4.2 Đối với tất cả thông tin hoặc nội dung bạn xuất bản hoặc đăng tải lên bằng cách sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL, bạn đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu (người sở hữu bản quyền) hoặc đã được ủy quyền hợp pháp và việc xuất bản hoặc tải lên của bạn không vi phạm quyền hoặc lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào. Trong trường hợp có bên thứ ba phản đối thông tin hoặc nội dung nói trên, chúng tôi có quyền xóa thông tin hoặc nội dung liên quan đó và có quyền thực hiện các hành động pháp lý tương ứng đối với bạn. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, bạn phải bồi thường đầy đủ cho bất kỳ tổn thất nào gây ra cho chúng tôi hoặc bên thứ ba.

 

4.3 TCL có tất cả quyền sở hữu trí tuệ về hoặc liên quan đến  thiết kế trang web, logo, hình ảnh, bố cục và bất kỳ hình thức nội dung nào khác liên quan đến Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL.

 

5. Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu

 

5.1 Thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, lưu trữ và xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư và luật pháp hiện hành. Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin cá nhân nào đó cho chúng tôi, bạn sẽ không được hưởng đầy đủ các tính năng và lợi ích của Chương trình khách hàng Thân thiết TCL. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi để biết được chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân nào, cách chúng tôi xử lý thông tin đó ra sao và chúng tôi sử dụng nó cho mục đích gì. 

 

5.2 Điều khoản không giới hạn ‎5.1, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL để giúp chúng tôi phân tích và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ làm điều đó dưới sự tuân thủ với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi và luật pháp hiện hành.

 

6. Khước từ trách nhiệm

 

6.1 Bạn xác nhận và đồng ý rằng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng và có sẵn”.

 

6.2 Trong phạm vi đầy đủ được cho phép của pháp luật hiện hành, TCLvà các đối tác, nhà cung cấp, và chi nhánh liên kết của TCL :

 

(A) từ chối, và không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào dưới mọi hình thức, rõ ràng hoặc ẩn ý, về hoạt động của Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi hoặc thông qua Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL, bao gồm nhưng không giới hạn đến các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, chất lượng hài lòng khách hàng, tiêu đề, sự phù hợp cho mục đích cụ thể và không vi phạm;

 

(B) không đảm bảo rằng việc sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL sẽ không bị gián đoạn, sẵn có vào bất kỳ lúc nào hoặc ở bất kỳ địa điểm cụ thể nào, an toàn hoặc không có lỗi, rằng các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa, hoặc Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL không có virus hoặc các thành phần khác có thể gây hại; và

 

(C) không xác nhận chất lượng hài lòng khách hàng, tính đầy đủ, chính xác, không vi phạm, tính tương thích, bảo mật, kịp thời hoặc đáng tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, tuyên bố hoặc tài liệu hoặc cơ sở dữ liệu nào khác được hiển thị, đăng tải hoặc phân phối qua Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL, bao gồm nội dung do người khác đăng tải, bài quảng cáo, sự công khai hoặc bất kỳ thông tin nào khác của người khác mà bạn có được thông qua Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL (gọi tắt là “Thông tin Bên thứ ba”). Bạn xác nhận rằng tất cả Thông tin Bên thứ ba do các bên thứ ba đăng tải và cung cấp và chúng tôi không cam kết, bảo đảm hoặc tuyên bố về bất kỳ quyền nào của những thông tin đó và không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào gây ra do bạn sử dụng Thông tin Bên thứ ba đó. Bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng Thông tin Bên thứ ba và phải tự đánh giá tính xác thực của thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa mọi rủi ro có thể xảy ra liên quan đến Thông tin Bên thứ ba. Bạn có thể tiếp xúc với một số thông tin mang tính xúc phạm, không phù hợp hoặc bị phản đối khi sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, phụ, phát sinh hoặc tổn thất và trách nhiệm nào khác đối với bất kỳ giao dịch hoặc hành động nào mà chúng tôi không phải là bên trực tiếp thực hiện. Nếu bạn muốn khiếu nại về nội dung do người dùng khác đăng tải, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email tclhomecs@tcl.com.

 

6.3 Bạn xác nhận rằng việc sử dụng các dịch vụ trên Internet mang các rủi ro vốn có, bao gồm rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Xét về bản chất cụ thể của các dịch vụ trên Internet, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không chịu bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, phụ, phát sinh hoặc các tổn thất hoặc  trách nhiệm pháp lý khác (bao gồm nhưng không giới hạn đến các thiệt hại về tài sản, doanh thu, tệp dữ liệu, thông tin cá nhân và các khía cạnh khác hoặc các tổn thất vô hình khác) mà bạn có thể phải chịu trong quá trình sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL liên quan đến các sự việc ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến những điều sau:

 

(A) trục trặc hoặc không thể vận hành hoặc sử dụng bình thường Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL do các sự kiện bất khả kháng như bão, động đất, sóng thần, lũ lụt, mất điện, chiến tranh, tấn công mạng và khủng bố;

 

(B) gián đoạn, trì hoãn hoặc trục trặc hoặc không thể vận hành hoặc sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL do virus, trojan, các chương trình độc hại khác, các cuộc tấn công mạng, các điều chỉnh kỹ thuật hoặc trục trặc do bên khai thác viễn thông và nhà cung cấp Internet, bảo trì hệ thống hoặc bất kỳ lý do nào khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi;

 

(C) gián đoạn, chấm dứt, trì hoãn hoặc trục trặc hoặc không thể vận hành hoặc sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL do những thay đổi trong luật pháp và quy định hiện hành, lệnh tòa án và các phán quyết của cơ quan tư pháp, hành chính và các cơ quan khác;

 

(D) gián đoạn, trì hoãn hoặc trục trặc hoặc không thể vận hành hoặc sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL do sự cố kết nối internet; hoặc

 

(E) tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý mà bạn có thể phải chịu do việc sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL bất hợp pháp hoặc không phù hợp hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với những Điều khoản này.

 

7. Giới hạn Trách nhiệm

 

7.1 Chúng tôi không loại trừ hay giới hạn trách nhiệm của chúng tôi với bạn bằng bất kỳ cách nào khi điều đó là phi pháp. Trách nhiệm này bao gồm trách nhiệm với thương tích cá nhân hoặc tử vong do sơ sót của chúng tôi hay sơ sót của nhân viên, đại lý hay nhà thầu phụ của chúng tôi, hay do gian lận hoặc khai man; trách nhiệm đối với các thiệt hại bị gây ra bởi sự sơ xuất hay hành vi sai trái cố ý; hay bất kỳ hành vi nào vi phạm các nghĩa vụ theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành.

 

7.2 Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép và theo điều khoản ‎7.1, trong trường hợp chúng tôi phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các Điều khoản này, hoạt động của Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL và trách nhiệm pháp lý đó không bị giới hạn hoặc loại trừ nào khác bởi các Điều khoản này, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn đối với những thiệt hại có thể lường trước.

 

7.3 Theo điều khoản ‎7.1, trách nhiệm pháp lý chung và tổng thể của chúng tôi đối với bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL sẽ được giới hạn ở (nếu có liên quan) US$10,00 hoặc một số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ của quốc gia nơi bạn cư trú.

 

7.4 Nếu chúng tôi không tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi chịu trách nhiệm về những tổn thất hoặc thiệt hại mà bạn phải gánh chịu, đó là kết quả có thể lường trước được của việc chúng tôi vi phạm các Điều khoản này hoặc do chúng tôi không thận trọng và sử dụng kỹ năng chưa hợp lý, nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào không thể lường trước. Tổn thất hoặc thiệt hại có thể lường trước nếu rõ ràng là điều đó sẽ xảy ra hoặc nếu tại thời điểm bạn chấp nhận các Điều khoản này, cả chúng tôi và bạn đều biết điều đó có thể xảy ra.

 

7.5 Theo điều khoản , bạn sẽ bồi thường cho TCL‎7.1, cán bộ, nhân viên, đại lý, người cấp phép hoặc nhà cung cấp bên thứ ba khác của TCL mọi tổn thất và trách nhiệm pháp lý mà bất kỳ ai trong số họ có thể chịu và trước mọi hành động, kiện tụng , tố tụng, yêu sách hoặc yêu cầu nào mà có thể khẳng định, thực hiện hoặc tiến hành chống lại bất kỳ người trong số họ, hoặc bất kỳ người nào trong số họ có thể phải chịu hoặc có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của bạn, việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào mà bạn phạm phải  trong khi sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL mà không được các Điều khoản này cho phép. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi hoàn cho chúng tôi tính theo đồng đô la về những tổn thất và trách nhiệm mà chúng tôi phải gánh chịu do việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL (ngay cả khi bạn không cho phép việc sử dụng hoặc lạm dụng đó).

 

7.6 Bạn xác nhận rằng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL dành cho mục đích sử dụng nội bộ và riêng tư và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất gián tiếp, tổn thất do hậu quả, tổn thất thu nhập, doanh thu, lợi nhuận, kinh doanh hoặc cơ hội kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, hoặc bất kỳ sự mất mát dữ liệu hoặc hỏng dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL.

 

7.7 Điều khoản không giới hạn ‎7.5, nếu bạn vi phạm các Điều khoản này và trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước TCL, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, và người cấp phép của TCL cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ vi phạm của bạn. Bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm với bất kỳ hành động nào mà TCL thực hiện để điều tra hành vi bị nghi ngờ là vi phạm Điều khoản, hoặc bất kỳ hành động nào là kết quả của các kết luật hoặc quyết định về việc bạn đã vi phạm những Điều khoản này.

 

7.8 Trong trường hợp bạn có cơ sở pháp lý để đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với chúng tôi liên quan đến các Điều khoản này, hoạt động của Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL (bao gồm sự vi phạm Điều khoản bị chúng tôi cáo buộc), bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất là chúng tôi đền bù cho bạn những tổn thất trực tiếp mà bạn phải gánh chịu. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào gián tiếp, do hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mang tính trừng phạt. Giới hạn trách nhiệm này áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép.

 

7.9 Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về:

 

(A) bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào mà chúng tôi thực hiện theo yêu cầu của bạn; hoặc

 

(B) bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào mà chúng tôi thực hiện (bao gồm tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn hoặc việc bạn sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL) trong đó hành động hoặc thiếu sót này do pháp luật hoặc quy định hiện hành, lệnh tòa án, phán quyết yêu cầu hoặc cho phép hoặc theo yêu cầu của cơ quan tư pháp, hành chính, và các cơ quan chức năng khác.

 

8. Chấm dứt Dịch vụ

 

8.1 Bạn hiểu và đồng ý rằng vào bất kỳ thời điểm nào hoặc vì bất kỳ lý do nào được nêu trong các Điều khoản này, chúng tôi có quyền chấm dứt Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL (hoặc bất kỳ phần nào của chương trình) tạm thời hoặc vĩnh viễn dựa trên chính sách hoạt động của chúng tôi và tuân theo luật pháp hiện hành. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo kịp thời cho bạn về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL theo luật pháp hiện hành, bao gồm thông báo chung trên các trang web và nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên chú ý đến các trang web và nền tảng của chúng tôi để biết các thông báo, sao lưu kịp thời thông tin và tin nhắn của bạn được lưu giữ hoặc truy cập qua Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL và truy xuất bất kỳ thứ gì thuộc về bạn được lưu giữ hoặc truy cập qua Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL nếu cần. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn trong trường hợp bạn không thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin và tài sản của bạn được lưu giữ hoặc truy cập thông qua Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL.

 

8.2 Chúng tôi cũng có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tư cách thành viên của bạn trong Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL (theo quyết định riêng của chúng tôi) trong các trường hợp sau đây (không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn):

 

(A) bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi được nhắc tới trong các Điều khoản này;

 

(B) do luật pháp, quy định hiện hành hoặc chính quyền yêu cầu hoặc do cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan tư pháp, hoặc cơ quan chính quyền khác yêu cầu;

 

(C) do các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật hoặc các vấn đề vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi;

 

(D) bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận nào nhân danh bạn;

 

(E) khi chúng tôi quyết định ngừng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL hoặc thay thế nó bằng một chương trình khác; và/hoặc

 

(F) vì bất kỳ lý do nào khác đã thông báo trước 30 ngày theo luật pháp hiện hành.

 

Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này, việc chấm dứt sẽ không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý đã có trước ngày chấm dứt.

 

8.3 Tư cách thành viên của bạn trong Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL được liên kết với Tài khoản TCL. Nếu bạn hủy kích hoạt Tài khoản TCL hoặc nếu Tài khoản TCL của bạn bị tạm ngưng hoặc chấm dứt, bạn sẽ mất quyền truy cập vào Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL, các điểm thưởng và lợi ích mà bạn nhận được trong Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL và tất cả dữ liệu đã được truy cập, lưu trữ hoặc sử dụng theo cách khác liên quan đến Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL trước khi chấm dứt. Hành động này không thể hoàn tác. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, các khoản phí mà bạn đã trả cho gói thành viên trong Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL trước khi chấm dứt cũng không được hoàn lại (bao gồm bất kỳ khoản phí nào được trả trước để đăng ký) nếu bạn chọn chấm dứt vì sự thuận tiện của bạn. Việc chấm dứt vì thuận tiện sẽ không làm giảm trách nhiệm của bạn đối với nghĩa vụ phải trả các khoản mà bạn nợ chúng tôi (bao gồm thanh toán các khoản phí hoặc lệ phí mà bạn nợ chúng tôi) trước khi chấm dứt.

 

9. Thuế

 

9.1 Bạn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế hiện hành phát sinh từ việc bạn tham gia vào Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL.

 

10. Luật Hiện hành và Khu vực tài phán

 

10.1 Các Điều khoản này chịu sự điều chỉnh của luật pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ngoại trừ luật pháp của Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Đặc khu Hành chính Macao và Đài Loan) (gọi tắt là “Trung Quốc”), trừ khi có quy định khác của luật pháp bắt buộc hiện hành ở khu vực pháp lý của bạn; trong trường hợp đó luật điều chỉnh về tất cả hoặc các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên sẽ là luật của nơi bạn thường trú.

 

10.2 Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, trong trường hợp phát sinh tranh chấp từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL, TCL và bạn sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó một cách kịp thời và theo tinh thần thiện chí. Trong trường hợp không thể giải quyết tranh chấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày tranh chấp đó phát sinh lần đầu, thì một trong hai bên sẽ có quyền gửi tranh chấp (có thể là theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng) lên tòa án thẩm quyền Trung Quốc là nơi giải quyết tranh chấp duy nhất, trừ khi luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành bắt buộc ở khu vực pháp lý của bạn  cho phép bạn có quyền xem xét tranh chấp ở khu vực pháp lý và địa điểm nơi bạn cư trú hoặc nếu không  ngăn không cho bạn đồng ý với quyền hạn pháp lý đó, trong trường hợp đó tòa án nơi bạn thường trú sẽ áp dụng cho những tranh chấp này liên quan đến các Điều khoản này. Điều này không ảnh hưởng đến quyền bắt đầu tố tụng của bạn để bảo vệ lợi ích pháp lý của bạn.

 

10.3 Nếu bạn là công dân của bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh Châu Âu, sau khi cung cấp văn bản yêu cầu trước cho TCL, bạn cũng có thể gửi khiếu nại về nền tảng giải quyết tranh chấp trên trang web của Ủy ban Châu Âu tại địa chỉ: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en. Ủy ban Châu Âu sẽ chuyển khiếu nại của bạn đến các hòa giải viên quốc gia có thẩm quyền đã được thông báo.

 

11. Ngôn ngữ

 

11.1 Bất kỳ bản dịch nào của các Điều khoản này được thực hiện theo yêu cầu hoặc sự thuận tiện của địa phương và trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản không phải bằng tiếng Anh thì phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản này sẽ chi phối, nếu pháp luật địa phương ở khu vực pháp lý của bạn cho phép.

 

12. Tạp khoản

 

12.1 Nếu có bất kỳ điều khoản nào tại đây được tòa án có thẩm quyền cho là vô hiệu hay không thể thi hành được, những điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc loại bỏ đến mức độ tối thiểu cần thiết và được thay thế bằng điều khoản hợp lệ thể hiện đúng nhất ý định của những Điều khoản này, để thỏa thuạn duy trì hiệu lực toàn vẹn.

 

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và TCL liên quan đến việc bạn sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết TCL, và bất kỳ và tất cả các thỏa thuận hoặc hiểu biết bằng văn bản hoặc bằng miệng đã có trước đây giữa bạn và TCL về sự sử dụng đó đều được thay thế và hủy bỏ.