Vietnam Soundbar

  • 850mm

Sound Bar with Wireless Subwoofer | S522W

S522W
  • · Công suất âm thanh tối đa 200W
  • · Loa siêu trầm không dây
  • · Phát nhạc không dây qua Bluetooth
  • 850mm

2.1 Channel Soundbar | TS3010

TS3010
  • · Clear and loud sound
  • · Maximum Audio Power 160W
  • · Specialized sound modes