Hãy mở hộp ra!

Tìm hiểu cách thiết lập và kết nối TV & Soundbar mới của bạn với bộ sưu tập hướng dẫn và hướng dẫn từng bước của chúng tôi.

Tìm hiểu cách thiết lập và kết nối TV & Soundbar mới của bạn với bộ sưu tập hướng dẫn và hướng dẫn từng bước của chúng tôi.

Hướng dẫn video

Tìm tất cả các hướng dẫn của chúng tôi trên Kênh Youtube của chúng tôi

    Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn

    Khám phá Câu hỏi thường gặp của chúng tôi với các tính năng độc quyền và lời khuyên chuyên gia cho hiệu suất tốt nhất.

    Khám phá Câu hỏi thường gặp của chúng tôi với các tính năng độc quyền và lời khuyên chuyên gia cho hiệu suất tốt nhất.

    Được đề xuất cho bạn

    Nhấp vào để truy cập nội dung và tài nguyên sản phẩm TCL dễ dàng