Vietnam sweeva

  • Black

Robot hút bụi | Sweeva 3000M

Sweeva 3000M
  • · Siêu mỏng, chiều cao chỉ 80mm
  • · Cơ chế tự sạc: Tự quay lại đế sạc khi pin yếu.
  • · Công suất hút tối đa 2700pa và điều chỉnh công suất hút 4 cấp độ
  • Black

Robot Hút Bụi | Sweeva 3500M

Sweeva 3500M
  • · Siêu mỏng, chiều cao chỉ 80mm
  • · Thùng rác tự làm sạch
  • · Ngưỡng leo tối đa 20 mm