0
 • Sweeva 3000
  Robot hút bụi | Sweeva 3000Sweeva 3000
  • · Siêu mỏng, chiều cao chỉ 80mm
  • · Cơ chế tự sạc: Tự quay lại đế sạc khi pin yếu.
  • · Công suất hút tối đa 2700pa và điều chỉnh công suất hút 4 cấp độ
  • · Thời lượng pin siêu dài 180 phút cho phép làm sạch nhiều khu vực hơn