Vietnam washing machine

 • 8KG
 • 9KG
 • 10KG

WM | M03 Series

TWF80-M14303DA03
 • · Lồng giặt tổ ong + 505mm
 • · Giặt nhanh 15min
 • · Chống bẩn
 • 8KG
 • 9KG
 • 10KG

WM | B302 Series

TWA80-B302GM
 • · Mâm giặt tiện ích
 • · Nắp thủy tinh cường lực
 • · Lồng giặt tổ ong
 • 9KG

WM | K08 Series

TWF90-K14508DC04
 • · Lồng giặt tổ ong + 505mm
 • · Giặt nhanh 15min
 • · Chống bẩn
 • 9KG

WM | F307 Series

TWA90-F302GM
 • · Nắp kính cường lực
 • · Lồng giặt tổ ong
 • · Mâm giặt lốc xoáy
 • 8KG
 • 9KG
 • 11KG

WM | P6 Series

P6 Series
 • · Công nghệ AutoDose
 • · Động cơ Digital Inverter
 • · Steam Wash