Đăng ký bảo hành là dịch vụ dành riêng cho khách hàng có tài khoản TCL.

Đăng ký bảo hành là dịch vụ dành riêng cho khách hàng có tài khoản TCL.

Lợi ích

Trước khi bắt đầu, vui lòng chuẩn bị sẵn tên model máy , số serial và hóa đơn của bạn.

Lợi ích

Trước khi bắt đầu, vui lòng chuẩn bị sẵn tên model máy , số serial và hóa đơn của bạn.

Lưu hóa đơn của bạn

Đừng lo lắng về việc giữ hóa đơn để được hưởng các lợi ích có trong bảo hành sản phẩm của bạn.

 

Lưu hóa đơn của bạn

Đừng lo lắng về việc giữ hóa đơn để được hưởng các lợi ích có trong bảo hành sản phẩm của bạn.

 

Bảo hành

Kích hoạt bảo hành nhanh chóng bằng cách đăng ký sản phẩm ngay để bảo đảm quyền lợi của bạn.

 

Kiểm tra bảo hành của bạn

Bảo hành

Kích hoạt bảo hành nhanh chóng bằng cách đăng ký sản phẩm ngay để bảo đảm quyền lợi của bạn.

 

Kiểm tra bảo hành của bạn

Ứng dụng TCL Home

Tận hưởng trải nghiệm Smart Home từ ứng dụng TCL Home của chúng tôi.

iOS

Google Play

Ứng dụng TCL Home

Tận hưởng trải nghiệm Smart Home từ ứng dụng TCL Home của chúng tôi.

iOS

Google Play

Được đề xuất cho bạn

Nhấp vào để truy cập nội dung và tài nguyên sản phẩm TCL dễ dàng