Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 


* Để tận hưởng tất cả các tính năng và dịch vụ thông minh trên TCL Google TV của bạn, cần có tài khoản Google miễn phí, tài khoản TCL miễn phí và kết nối internet băng thông rộng đáng tin cậy.

* Google TV là tên của trải nghiệm phần mềm của thiết bị này và là nhãn hiệu của Google LLC.

* Có thể cần có Trợ lý Google để có đầy đủ chức năng.

* Một số ứng dụng, nội dung và / hoặc tính năng có thể không khả dụng ở tất cả các quốc gia. Tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.

* Dịch vụ đăng ký có thể được yêu cầu.

* Truyền tối ưu hóa chỉ cho các dịch vụ được chọn.

* Sản phẩm thực tế có thể khác một chút về hình thức so với hình ảnh minh họa được cung cấp.

* Tùy thuộc vào môi trường lắp đặt, có thể có sự khác biệt về màu sắc giữa sản phẩm thực tế.

* Sản phẩm có sẵn khác nhau tùy theo quốc gia.