Vietnam cookies policy

THÔNG BÁO COOKIE

Chúng tôi sử dụng “cookie” và công nghệ web tương tự, bao gồm cả thẻ pixel hoặc đèn hiệu, (“Công cụ thu thập tự động”) để hỗ trợ một số tính năng nhất định của TCL Account, các trang web và ứng dụng khác do chúng tôi điều hành. Công cụ tự động là phần mã được triển khai trên thiết bị của bạn. Công cụ thu thập tự động cho phép trang web nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào trang web/ứng dụng hoặc khi bạn trở về trang web TCL/ứng dụng. Chúng tôi sử dụng các loại công cụ tự động sau:

Loại 1 – công cụ hoàn toàn cần thiết:

Chúng tôi sử dụng một số Công cụ thu thập tự động là thiết yếu cho hoạt động của các Tài liệu TCL và cho phép các dịch vụ bạn đã yêu cầu được cung cấp. Những loại công cụ thu thập tự động này cho phép chúng tôi:

- Ghi lại hành động đăng nhập vào tài khoản của bạn

- Ghi lại khi bạn đồng ý sử dụng công cụ thu thập tự động của chúng tôi, khi có thể;

- Cho phép chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn và quản lý giao dịch, bao gồm cả các tài liệu TCL hoặc các tài liệu khác để ghi nhớ hàng hóa bạn thêm vào giỏ hàng hoặc thông tin bạn cung cấp trong biểu mẫu;

- Hiển thị đánh giá sản phẩm mà bạn gửi cho chúng tôi;

- Cung cấp an ninh cần thiết cho chúng tôi về các tài liệu TCL yêu cầu, ví dụ: để theo dõi luồng lưu lượng truy cập và truy cập để cho chúng tôi biết về các mối đe dọa bảo mật có thể xảy ra (ví dụ: các mối đe dọa cao bất thường) ; và

- Đảm bảo nội dung của tài liệu TCL bạn yêu cầu tải nhanh chóng.

Nếu không có các Công cụ thu thập tự động này, các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu không thể cung cấp.

Chúng tôi muốn bạn hiểu những Công cụ thu thập tự động này là thiết yếu và lý do sử dụng chúng, nhưng chúng tôi không cần có sự đồng ý của bạn để sử dụng chúng vì chúng tôi chỉ sử dụng các Công cụ thu thập tự động này để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

Loại 2 – công cụ hiệu suất:

Các Công cụ thu thập tự động này thu thập thông tin về cách bạn sử dụng tài liệu TCL. Họ cho phép chúng ta hiểu:

- Thiết bị và/hoặc trang web đến từ đâu;

- Trong số các vật liệu và chức năng của TCL mà bạn sử dụng thường xuyên để từ đó làm nền tảng để chúng tôi cải thiện chức năng;

- Tùy chọn để đảm bảo rằng nội dung web/ứng dụng phù hợp hơn (bao gồm nội dung quảng cáo) được phân phối đến bạn; và

- Nếu bạn nhận được thông báo lỗi.

Thông tin được thu thập chỉ được sử dụng để cải thiện cách thức hoạt động tài liệu TCL.

Ngoài ra, ngôn ngữ mã hóa trang web TCL được viết bằng cách sử dụng các công cụ thu thập tự động bị xóa sau khi bạn đóng phiên trình duyệt. Các công cụ này không lưu trữ bất kỳ thông tin nào về khách truy cập khi trình duyệt đóng.

Một số Công cụ thu thập tự động được cung cấp bởi các bên thứ ba sau:

Google Analytics (để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang chính thức của Google Chính Sách Bảo Mật và trang web ). Chúng tôi sử dụng Google Analytics, đó là công cụ phân tích web giúp chúng tôi hiểu cách người dùng tương tác với tài khoản TCL hoặc trang web/ứng dụng khác. Google Analytics theo dõi phong trào của bạn thông qua trang web của chúng tôi (tức là các trang bạn đã xem và liên kết bạn đã nhấp vào) và giúp chúng tôi đo lường cách bạn tương tác với nội dung chúng tôi cung cấp. Thông tin này được sử dụng để biên soạn báo cáo và giúp chúng tôi cải thiện tài khoản TCL hoặc trang web/ứng dụng khác. Báo cáo tiết lộ xu hướng trang web mà không nhận dạng khách truy cập cá nhân. Bạn có thể chọn không tham gia google analytics mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web của chúng tôi. Thêm thông tin về việc chọn không tham gia google analytics trên tất cả các trang web bạn sử dụng có thể được tìm thấy trên trang web google tại trang web của Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Các công cụ tự động này hết hạn sau 13 tháng, trừ khi bạn xóa chúng trước khi sử dụng cài đặt trình duyệt hoặc cài đặt điện thoại.

Loại 3 – nhắm mục tiêu hoặc công cụ quảng cáo:

Những Công cụ thu thập tự động này theo dõi thói quen duyệt web của bạn để chúng tôi có thể cho bạn thấy quảng cáo mà chúng tôi hy vọng có liên quan đến sở thích của bạn. Các công cụ quảng cáo này sử dụng thông tin về hoạt động duyệt web của bạn để nhóm bạn với những người dùng khác có sở thích tương tự và hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích đó. Thông tin về thói quen duyệt web của bạn được thông qua bởi chúng tôi đến các nhà quảng cáo bên thứ ba để bạn được hiển thị nhiều quảng cáo phù hợp hơn khi bạn trực tuyến.

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng các công cụ thu thập tự động để cho phép chúng tôi và đối tác thứ ba mà chúng tôi làm việc để phân phối quảng cáo hoặc tin nhắn tiếp thị. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi lại những sản phẩm và dịch vụ bạn mua hoặc hiển thị sở thích và sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để bật quảng cáo có liên quan được hiển thị trên các trang web/ứng dụng khác của chúng tôi dựa trên thông tin đó.

Các loại công cụ này cũng được sử dụng để giới hạn số lần bạn thấy quảng cáo cũng như giúp đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của quảng cáo hành vi và khả năng chọn không tham gia, hãy truy cập Network Advertising Initiative (NIA), the Digital Advertising Alliance (DAA), or Your Online Choices.

Một số Công cụ thu thập tự động này được cung cấp bởi các bên thứ ba sau:

Facebook (để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập chính sách bảo mật và trang web ) Chúng tôi sử dụng Cookie Facebook để hiển thị quảng cáo và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên Facebook hoặc các nền tảng được Facebook cung cấp cho những người có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không tham gia Cookie Facebook mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web của chúng tôi. Thêm thông tin về việc chọn không tham gia Cookie Facebook trên tất cả các trang web bạn sử dụng có thể được tìm thấy trên trang web Facebook tại https://www.facebook.com/policies/cookies.

Doubleclick cung cấp bởi Google (để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập chính sách bảo mật và trang web ). Chúng tôi sử dụng Doubleclick để giúp chúng tôi hiển thị quảng cáo, kiểm soát tần suất hiển thị quảng cáo cho bạn, thời gian hiển thị và tần suất xuất hiện, và đo lường hiệu suất quảng cáo của chúng tôi. Bạn có thể chọn không tham gia doubleclick mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web của chúng tôi. Thêm thông tin về việc chọn không tham gia Doubleclick trên tất cả các trang web bạn sử dụng có thể được tìm thấy tại: https://policies.google.com/technologies/ads#toc-optout.

Các công cụ tự động này hết hạn sau 13 tháng, trừ khi bạn xóa chúng trước khi sử dụng cài đặt trình duyệt hoặc cài đặt điện thoại.

Cách quản lý Công cụ thu thập tự động

Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối cookie hoặc cảnh báo bạn khi cookie được đặt trên thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể xóa cookie ngay khi bạn rời khỏi tài khoản TCL hoặc trang web/ứng dụng khác. Mặc dù bạn không phải chấp nhận cookie khi truy cập tài khoản TCL, nếu bạn đặt trình duyệt của mình từ chối cookie, bạn có thể không sử dụng tất cả các tính năng và chức năng của tài khoản TCL hoặc trang web/ứng dụng khác.

Ví dụ: phần Trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt web sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của bạn kiểm nhận cookie mới, cách có thông báo trình duyệt cho bạn khi nhận được một bộ sưu tập tự động mới và cách hoàn toàn vô hiệu hóa các công cụ thu thập tự động. Với một số trình duyệt phổ biến mà bạn có thể tìm thấy thêm thông tin bằng cách nhấp vào các liên kết có liên quan sau: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; và Apple Safari.

Khi yêu cầu pháp luật, chúng tôi sẽ trình bày cho bạn một biểu ngữ cookie lần đầu tiên bạn truy cập trang web/ứng dụng của chúng tôi giải thích loại công cụ thu thập tự động mà chúng tôi sử dụng và yêu cầu bạn đồng ý với một số công cụ thu thập tự động mà chúng tôi sử dụng.

Dữ liệu cá nhân thu thập thông qua các Công cụ thu thập tự động

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập thông qua các công cụ thu thập tự động cho mục đích được xác định trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi [https://www.tcl.com/sa/en/privacy-notice.html]. Đối với những cookie mà chúng tôi yêu cầu bạn đồng ý triển khai chúng, chúng tôi cũng dựa vào sự đồng ý là cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua cookie đó.

Thay đổi cho thông báo cookie này

Chúng tôi có thể cập nhật thông báo cookie này theo thời gian. Nếu có bất kỳ thay đổi vật liệu nào cho thông báo cookie này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc bằng cách gửi thông báo email hoặc bằng cách khác cho phép trong phạm vi luật hiện hành.