ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

LƯU Ý QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SAU ĐÂY. CÁC ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ GIỚI HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CÓ THỂ ĐƯỢC TÔ ĐẬM CHO SỰ CHÚ Ý ĐẶC BIỆT CỦA BẠN NHƯNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN LÀ ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU TOÀN BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẢN THÂN ĐÃ HIỂU, ĐỒNG Ý VÀ SẼ BỊ RÀNG BUỘC BỞI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

 

These Terms and Conditions of use (“Terms”) govern your use of the https://www.tcl.com/vn/vi.html and any other microsites falling within this website domain (referred to in these Terms as the “Website”) provided by Shenzhen TCL New Technology Co., Limited (“TCL”, “our”, “we” or “us”). These Terms and Conditions are a contract between you and TCL. If you don’t agree to the Terms, do not access this Website.  

TCL có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những sửa đổi này và các điều khoản, điều kiện bổ sung sẽ được thông báo cho bạn và sẽ có hiệu lực ngay khi bạn chấp nhận chúng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản được sửa đổi này, bạn phải ngừng sử dụng Trang web.

Trang web này bao gồm các liên kết và quyền truy cập vào các hàng hóa và dịch vụ khác có thể được cung cấp bởi TCL, chịu chi phối bởi các điều khoản và điều kiện riêng biệt có sẵn tại đây. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc chúng tôi có được liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn được xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

 

Đại diện, Bảo hành và Cam kết của Bạn

       1.1       Bạn phải đăng ký tài khoản trên Trang web khi mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên đó. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn gửi trong quá trình đăng ký (bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin về danh tính, số điện thoại di động, địa chỉ và email của bạn) là chính xác và là thông tin của bản thân. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cập nhật kịp thời thông tin đăng ký của mình nếu có thay đổi về bất kỳ chi tiết nào sau khi bạn đã đăng ký tài khoản.

       1.2       Bạn nên giữ chi tiết tài khoản của mình an toàn và thay đổi mật khẩu thường xuyên, và đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức [bằng email đến địa chỉ email service.vn@tcl.com] nếu bạn bị mất mật khẩu tài khoản hoặc phát hiện tài khoản bị sử dụng trái phép bởi bên thứ ba. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng hoặc mật khẩu người dùng nào nếu theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, bạn đã không tuân thủ bất kỳ Điều khoản nào.

       1.3       Bạn đại diện, bảo đảm và cam kết rằng:

            (A)   Chỉ truy cập và sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân, riêng tư và phi thương mại;

            (B)   Không giúp đỡ hoặc hỗ trợ bất kỳ người nào, truy cập hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại, trái luật định hoặc bất hợp pháp nào;

            (C)   Luôn luôn truy cập và sử dụng Trang web tuân thủ tất cả các luật, quy định, chính sách hiện hành và các yêu cầu khác được quy định bởi bất kỳ cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật hiện hành nào;

            (D)   Không sao chép, tái lập, tái bản, thay đổi, đảo ngược kỹ nghệ, tháo rời, dịch ngược, tháo dỡ, cố gắng xuất mã nguồn, giải mã, tải xuống, đăng, phát, truyền, cung cấp cho công chúng, điều chỉnh, thay đổi hoặc tạo tác phẩm tái sinh hoặc tham gia vào bất kỳ hành động nào khác để phân tích hoặc sao chép mã nguồn, cấu trúc và/hoặc ý tưởng của Trang web;

            (E)   Không sao chép, phân phối lại hoặc cấp phép phụ bất kỳ nội dung nào trên Trang web;

            (F)   Không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại đến bảo mật của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng dữ liệu trái phép hoặc nhập vào máy chủ/tài khoản trái phép; truy cập vào mạng máy tính công cộng hoặc hệ thống máy tính của người khác mà không được phép, và/hoặc xóa, sửa đổi hoặc thêm vào thông tin được lưu trữ bên trong; cố gắng kiểm tra, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang web hoặc các hành vi khác có thể khiến bảo mật của Trang web gặp rủi ro; cố gắng can thiệp hoặc làm hỏng hoạt động bình thường của Trang web hoặc cố ý phổ biến phần mềm độc hại hoặc vi-rút, và/hoặc các hành vi khác có thể làm hỏng và phá vỡ các dịch vụ thông tin mạng thông thường; hoặc giả mạo tên hoặc một phần tên của gói dữ liệu TCP/IP;

Không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể ảnh hưởng đến sự công bằng của các dịch vụ do TCL cung cấp hoặc ảnh hưởng đến các quy trình hoạt động bình thường của Trang web, chẳng hạn như sử dụng trình cắm bên thứ ba trái phép hoặc phần mềm bất hợp pháp khác, khai thác lỗi phần mềm (còn được gọi là sơ hở hoặc khiếm khuyết) để thu được lợi ích không chính đáng hoặc công khai các trình cắm bên thứ ba trái phép nêu trên, phần mềm bất hợp pháp hoặc lỗi trực tuyến hoặc bằng bất kỳ cách thức nào khác.

 

2.Các trang web được Liên kết

       2.1       Trang web có thể chứa các liên kết siêu văn bản, trang web hoặc trang được tạo và duy trì bởi bên thứ ba không liên kết với TCL hoặc không được TCL ủy quyền. Kích hoạt các liên kết siêu văn bản như vậy có thể khiến bạn rời khỏi Trang web. Các địa chỉ hoặc liên kết siêu văn bản như vậy được cung cấp giúp bạn thuận tiện và thông tin dễ dàng hơn. Chúng tôi không kiểm soát hoặc xem xét bất kỳ trang web và trang nào được liên kết hoặc kết nối với Trang web này, do đó chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung của họ, các sản phẩm, dịch vụ hoặc ưu đãi được cung cấp hoặc bất kỳ hậu quả nào của việc sử dụng chúng. Bạn sẽ phải tự chịu rủi ro khi truy cập các trang web hoặc trang này.

       2.2       Không được liên kết Trang web với bất kỳ trang web nào khác để người dùng có thể bỏ qua trang có chứa các Điều khoản này.

 

3.Quyền sở hữu Trí tuệ

       3.1       Đối với mục đích của các Điều khoản này, "quyền sở hữu trí tuệ" gồm: bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, bằng sáng chế và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác dù được đăng ký hay chưa đăng ký (ở bất kỳ đâu trong thế giới).

       3.2       Giữa bạn và TCL, tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong hoặc liên quan đến Trang web (bao gồm thông tin, truyền thông, phần mềm, văn bản, đồ họa, liên kết và âm thanh), đều thuộc sở hữu của TCL.

       3.3       TCL cấp cho bạn giấy phép hạn chế, có thể hủy bỏ, không thể chuyển nhượng, không độc quyền để sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại của riêng bạn. Việc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác đều cần có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

       3.4       Nhãn hiệu, logo TCL và bất kỳ nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, đồ họa và logo nào khác được sử dụng cùng với Trang web đều là nhãn hiệu hoặc được cấp phép bởi TCL.

       3.5       Bằng cách xuất bản hoặc tải lên thông tin hoặc nội dung bằng Trang web, bạn xác nhận rằng mình là người sở hữu hoặc đã được ủy quyền hợp pháp để làm như vậy và thông tin hoặc nội dung đó không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn và không thể hủy ngang để sử dụng và tái tạo bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào thuộc về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập từ bạn, trong phạm vi cần thiết để cung cấp Trang web cho bạn và những người khác, và theo thời gian để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 

4.Bảo vệ Dữ liệu và Quyền riêng tư

       4.1       Thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, lưu trữ và xử lý theo luật pháp hiện hành và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, cách thức xử lý và mục đích sử dụng các thông tin đó.

       4.2       Không giới hạn điều khoản 5.1, chúng tôi có thể thu thập thông tin sử dụng Trang web của bạn nhằm giúp chúng tôi phân tích và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ làm như vậy theo Chính sách quyền riêng tư và luật hiện hành.

       4.3       Trường hợp bạn đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi hoặc bạn đã đồng ý cho phép liên hệ để tiếp thị, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin quảng cáo, khuyến mãi hoặc công khai (bao gồm cả tin nhắn thương mại và phi thương mại) hoặc thông qua quảng cáo của bên thứ ba hoặc các công ty tiếp thị. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý với các thông điệp tiếp thị này bằng cách [hủy đăng ký bản tin trong cài đặt tài khoản của bạn hoặc nhấp vào tùy chọn "không đăng ký" trong các email tiếp thị gửi cho bạn].

       4.4       Trang web có thể chứa các liên kết siêu văn bản, trang web khác được điều hành bởi bên thứ ba có thể khiến bạn quan tâm. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trực tiếp cho bên thứ ba để truy cập các trang web của bên thứ ba đó sẽ phải tuân theo thông báo quyền riêng tư hoặc bất kỳ điều khoản tương tự nào mà bên thứ ba cung cấp cho bạn và phạm vi thông tin đó sẽ không được TCL truy cập và sử dụng, bạn sẽ không tuân theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi đối với thông tin đó.

 

5.Bảo mật và Chống Vi-rút

       5.1       Mặc dù cẩn thận kiểm tra và thử nghiệm tư liệu ở tất cả các giai đoạn sản xuất, chúng tôi không thể chịu mọi trách nhiệm đối với tất cả mất mát, gián đoạn hoặc hư hỏng dữ liệu hoặc hệ thống máy tính của bạn có thể xảy ra trong khi sử dụng Trang web hoặc tài liệu có nguồn gốc từ nó. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc bảo vệ hệ thống máy tính của mình, bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm và dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống máy tính và phần cứng, phần mềm và dữ liệu được lưu trữ của bên thứ ba có thể truy cập hoặc được kết nối với hệ thống máy tính của bạn.

 

6.Từ chối trách nhiệm

       6.1       Trong phạm vi đầy đủ cho phép bởi luật hiện hành, TCL, các đối tác, nhà cung cấp và các chi nhánh của nó:

            (A)   Từ chối trách nhiệm và không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào (rõ ràng hay ngụ ý) đối với hoạt động của Trang web, nội dung của nó, hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, thỏa đáng chất lượng, tiêu đề, thể dục cho một mục đích cụ thể và không vi phạm bản quyền;

            (B)   Không đảm bảo việc sử dụng Trang web sẽ: không bị gián đoạn, có sẵn bất cứ lúc nào hoặc từ bất kỳ vị trí cụ thể nào, an toàn hoặc không có lỗi, rằng các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc Trang web không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác;

            (C)   Không xác nhận chất lượng thỏa đáng, đầy đủ, chính xác, không vi phạm bản quyền, tương thích, bảo mật, kịp thời hoặc đáng tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, tuyên bố hoặc tài liệu hoặc cơ sở dữ liệu khác được hiển thị, tải lên hoặc phân phối qua trang web.

       6.2        Bạn nhận thức được và đồng ý rằng Trang web được cung cấp cho bạn trên cơ sở "như là, có sẵn".       6.3        Bạn thừa nhận rằng có những rủi ro cố hữu khi sử dụng các dịch vụ dựa trên Internet (bao gồm rủi ro bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu) và theo quan điểm về tính chất đặc biệt của dịch vụ dựa trên Internet, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tổn thất về tài sản, doanh thu, tệp dữ liệu, thông tin cá nhân và các khía cạnh hoặc tổn thất vô hình khác) mà bạn có thể phải chịu trong quá trình sử dụng Trang web phát sinh liên quan đến các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, kể cả trong các trường hợp sau:

            (A)   Sự cố hoặc không thể hoạt động hoặc sử dụng Trang web thông thường do các yếu tố bất khả kháng như bão, động đất, sóng thần, lũ lụt, mất điện, chiến tranh, tấn công mạng và khủng bố;

            (B)   Gián đoạn hoặc trì hoãn hoặc sự cố hoặc không thể vận hành hoặc sử dụng Trang web do hệ thống bị virus, trojan, các chương trình độc hại khác, tin tặc tấn công, điều chỉnh kỹ thuật hoặc sự cố của các nhà khai thác viễn thông và các công ty điều hành Internet, bảo trì hệ thống hoặc bất kỳ lý do nào khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi;

            (C)   Gián đoạn, chấm dứt hoặc chậm trễ hoặc sự cố hoặc không có khả năng để vận hành hoặc sử dụng Trang web bởi những thay đổi trong luật và quy định, đơn đặt hàng và phán quyết của tòa án, chính quyền và các cơ quan chức năng;

            (D)   Gián đoạn hoặc trì hoãn hoặc sự cố hoặc không thể vận hành hoặc sử dụng Trang web do sự cố kết nối internet; hoặc

            (E)   Tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý mà bạn có thể phải chịu do việc bạn sử dụng Trang web bất hợp pháp hoặc không đúng cách hoặc việc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào của bạn.

 

7.Trách nhiệm Hữu hạn

       7.1        Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn theo bất kỳ cách nào trách nhiệm của mình đối với bạn, điều bất hợp pháp khi làm như vậy. Điều này bao gồm trách nhiệm đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc do sơ suất của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi hoặc do gian lận hoặc xuyên tạc gian lận; trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi sai trái cố ý hoặc bất cẩn nghiêm trọng; hoặc bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành.

       7.2        Theo điều khoản 7.1, trong trường hợp chúng tôi chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các Điều khoản này và hoạt động của Trang web và trách nhiệm pháp lý đó không bị giới hạn hoặc loại trừ bởi các Điều khoản này, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ bị giới hạn ở những thiệt hại có thể dự đoán trước.

       7.3        Theo điều khoản 7.1, trách nhiệm tổng thể và tổng hợp của chúng tôi đối với bạn liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn sẽ bị giới hạn ở (nếu có liên quan) 10,00 USD hoặc một khoản tiền tương đương bằng đồng tiền của quốc gia nơi bạn đặt trụ sở.

       7.4        Theo điều khoản 7.1, bạn sẽ bồi thường và giữ cho TCL, cán bộ, nhân viên, đại lý, người cấp phép hoặc nhà cung cấp bên thứ ba khác khỏi và chống lại mọi tổn thất và trách nhiệm pháp lý mà bất kỳ ai trong số họ có thể phải chịu trách nhiệm và chống lại mọi hành động, vụ kiện, tố tụng, khiếu nại hoặc yêu cầu của bất kỳ bản chất nào có thể được khẳng định, đưa ra hoặc tạo ra để chống lại bất kỳ ai trong số họ, hoặc bất kỳ trong số họ có thể phát sinh hoặc xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến vi phạm pháp luật của bạn, việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ hành vi nào hoặc thiếu sót mà bạn cam kết không được các Điều khoản này cho phép.

       7.5        Theo điều khoản 7.1, TCL loại trừ tất cả trách nhiệm đối với tổn thất gián tiếp, tổn thất do hậu quả, mất thu nhập, doanh thu, kinh doanh hoặc lợi nhuận hoặc bất kỳ mất dữ liệu hoặc tham nhũng dữ liệu nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Ngoài ra, bạn thừa nhận rằng Trang web dành cho mục đích sử dụng trong nước và tư nhân và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất lợi nhuận, mất việc kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh.

       7.6        Không giới hạn quy định tại điều khoản 7.4, nếu bạn vi phạm các Điều khoản và trong phạm vi pháp luật cho phép, bạn sẽ chịu trách nhiệm với TCL, giám đốc, cán bộ, nhân viên, các chi nhánh, đại lý, nhà thầu, và người cấp phép của TCL cho bất kỳ khiếu nại phát sinh từ sự vi phạm của bạn. Bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi TCL như là một phần trong quá trình điều tra về hành vi nghi ngờ vi phạm các Điều khoản này hoặc do kết quả của việc tìm kiếm hoặc phán quyết rằng việc vi phạm các Điều khoản này đã xảy ra.

       7.7        Việc chấm dứt thỏa thuận này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc trách nhiệm pháp lý nào do bạn hoặc chúng tôi phải chịu trước ngày chấm dứt thỏa thuận.

 

8.Luật pháp Hiện hành và Quyền xét xử

       8.1        Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (không bao gồm luật của Đặc khu Hồng Kông, Đặc khu Macao và Đài Loan) ("Trung Quốc"), trừ khi được quy định khác bởi bất kỳ luật áp dụng bắt buộc nào trong khu vực tài phán của bạn, trong trường hợp đó luật điều chỉnh liên quan đến tất cả hoặc các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên sẽ là luật của nơi cư trú thông thường của bạn.

       8.2        Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, TCL và bạn sẽ cố gắng, kịp thời và có thiện chí, để giải quyết các tranh chấp đó. Trong trường hợp không có giải pháp nào có thể được thống nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tranh chấp đó lần đầu tiên được đưa ra bởi một trong hai bên.một trong hai bên sẽ có quyền đệ trình tranh chấp (có thể là hợp đồng hoặc không hợp đồng) cho các tòa án có thẩm quyền của Trung Quốc như là địa điểm giải quyết tranh chấp độc quyền, trừ khi luật bảo vệ người tiêu dùng bắt buộc trong khu vực tài phán của bạn cấm không được trao quyền tài phán đó, thì tòa án nơi cư trú thông thường của bạn sẽ được sử dụng để giải quyết các tranh chấp liên quan đến các Điều khoản này. Điều này không ảnh hưởng đến quyền bắt đầu tố tụng của bạn để bảo vệ vị trí pháp lý của mình.

 

Ngôn ngữ

       9.1        Bất kỳ bản dịch nào của các Điều khoản này đều được thực hiện do yêu cầu hoặc vì sự thuận tiện của địa phương, trong trường hợp có tranh chấp giữa tiếng Anh và bất kỳ phiên bản không phải tiếng Anh nào, Phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản này sẽ nắm quyền chi phối, trong phạm vi không bị luật pháp địa phương ở khu vực tài phán của bạn cấm.

 

10.Điều khoản khác

       10.1        Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án hoặc tòa án có thẩm quyền tài phán khác vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì những điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc loại bỏ trong phạm vi tối thiểu cần thiết và được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ thể hiện rõ nhất ý nghĩa của những Điều khoản này, để những điều này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

       10.2        Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và TCL liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, bất kỳ và tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng hoặc sự hiểu biết trước đây giữa bạn và TCL liên quan đến việc sử dụng đó đều được thay thế và hủy bỏ.