Sweeva 3000M

Sweeva 3000M

Robot hút bụi

  • · Siêu mỏng, chiều cao chỉ 80mm
  • · Cơ chế tự sạc: Tự quay lại đế sạc khi pin yếu.
  • · Công suất hút tối đa 2700pa và điều chỉnh công suất hút 4 cấp độ
  • · Thời lượng pin siêu dài 180 phút cho phép làm sạch nhiều khu vực hơn

Chọn Model.

0%  3D LOADING...