Vietnam air conditioners

 • 1.0HP
 • 1.5HP
 • 2.0HP
 • 2.5HP

Ai Inverter | T-Pro Series

TAC-10CSD/TPG11
 • · Gentle Cool Wind
 • · Công nghệ AI Inverter
 • · Điều khiển thông minh
 • 1.0HP
 • 1.5HP

Ai Inverter | XA66Wi Series

TAC-10CSD/XA66-Wi
 • · Điều khiển thông minh
 • · Ai Inverter
 • · Kiểm soát độ ẩm
 • 1.0HP
 • 1.5HP
 • 2.0HP
 • 2.5HP

Inverter | KE88N Series

TAC-10CSI/KE88N
 • · Chế độ hút ẩm
 • · Độ ồn thấp
 • · Chế độ ngủ
 • 1.0HP

Turbo Air | KC41 Series

TAC-N09CS/KC41
 • · Chế độ Turbo
 • · Ống thoát nước kép
 • · Chống rỉ sét
 • 1.0HP
 • 1.5HP

Ai Inverter | XA66 Series

TAC-10CSD/XA66
 • · AI Inverter
 • · Kiểm soát độ ẩm 40~60%
 • · Luồng gió thông minh
 • 1.0HP
 • 1.5HP
 • 2.0HP
 • 2.5HP

Turbo Air | XA21 Series

TAC-N09CS/XA21
 • · Chế độ hút ẩm
 • · Độ ồn thấp
 • · Chế độ ngủ
 • 1.0HP
 • 1.5HP

FreshIN series | TAC-CHSD/FAI

TAC-09CHSD-FAI
 • · FreshIN+
 • · Động cơ không khí
 • · Cân bằng nhiệt độ
 • 2.0HP
 • 2.5HP
 • 1.5HP
 • 1.0HP

Smart Inverter | Điều hòa XAB1I

XAB1I
 • · Gentle Breeze
 • · Làm lạnh nhanh trong vòng 30 giây
 • · Luồng không khí 3D
 • 1.0HP
 • 1.5HP

FreshIN series 2.0 | TAC-CSD/FBI

TAC-10CSD/FBI
 • · Khí tươi 2 chiều
 • · Công suất hút: 60m³/h
 • · Công suất thổi: 30m³/h