TCL GLOBAL PRIVACY NOTICE

 

Thông báo về Quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2021.

 

Thông báo về quyền riêng tư này nêu rõ cách TCL và/hoặc các chi nhánh và công ty con (gọi chung là “TCL” hoặc “chúng tôi”) bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý liên quan đến bạn (“Dữ liệu cá nhân” của bạn), những loại Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập về bạn , chúng tôi làm gì với nó, cách chúng tôi tiết lộ nó và bạn có quyền nào liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân.

 

Cảm ơn bạn đã chọn TCL!

 

KHI NÀO THÌ THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG?

 

Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn do bạn truy cập và sử dụng trang web TCL (www.tcl.com), các sản phẩm TV thông minh TCL, thiết bị mang nhãn hiệu SEMP, các ứng dụng dịch vụ thông minh của TCL (bao gồm Tài khoản TCL, Kênh TCL, Ứng dụng TCL Home, BrowserHere / T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Smart Gallery, Reminder, Weather, Game Center, Điều khiển bằng cử chỉ và Chẩn đoán từ xa) và các thiết bị, trang web hoặc ứng dụng TCL khác có thể tham khảo điều này Thông báo về Quyền riêng tư (gọi chung là “Tài liệu TCL”).

 

Vui lòng tham khảo “Chính sách bảo mật thông tin liên lạc của TCL” để biết thêm thông tin cụ thể về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng các trang web của Alcatel (bao gồm www.alcatelmobile.com), điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ, vòng đeo tay, thiết bị đeo được mang nhãn hiệu TCL và Alcatel, bộ định tuyến và các ứng dụng hoặc dịch vụ khác do TCL Communication Technology Holdings Limited cung cấp.

 

Thông báo về Quyền riêng tư này cũng áp dụng cho việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của các liên hệ kinh doanh trong khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và các tổ chức khác mà TCL có hoặc coi là có quan hệ kinh doanh với chúng tôi.

 

TRUSTe

 

Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem qua chi tiết bên dưới:

 

· DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN

· SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

· TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO BÊN THỨ BA

· LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

· CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN QUỐC TẾ

· BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

· CHO THUÊ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

· QUYỀN LỢI CỦA BẠN

· ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ CỦA SẢN PHẨM

· SỬ DỤNG COOKIES

· LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 

Chúng tôi có thể cập nhật Thông báo về Quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi về cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc những thay đổi trong luật hiện hành một cách thường xuyên. Mọi cập nhật đối với Thông báo về Quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực khi được đăng trên trang web của chúng tôi tại https://www.tcl.com/vn/vi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Thông báo về quyền riêng tư này theo yêu cầu của luật hiện hành.

 

BẰNG VIỆC TRUY CẬP CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BẠN HOẶC SỬ DỤNG TÀI LIỆU TCL, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC MÔ TẢ TRONG THÔNG BÁO RIÊNG TƯ NÀY.

 

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN

 

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, vì vậy chúng tôi giải thích ở đây những Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn. Xin lưu ý rằng, nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân nhất định, TCL có thể không thực hiện được một số mục đích được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này và bạn có thể không sử dụng hoặc truy cập được Tài liệu TCL nhất định.

 

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân sau đây về bạn:

 

· Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Điều này bao gồm thông tin về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách điền vào biểu mẫu, nhập thông tin vào trang web của chúng tôi, tạo tài khoản người dùng hoặc bằng cách giao tiếp với chúng tôi, cho dù trực tiếp, qua điện thoại, trực tuyến, qua email hoặc bằng cách khác, có khả năng nhận dạng bạn hoặc làm cho bạn có thể nhận dạng được tùy thuộc vào ngữ cảnh. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

 

o Thông tin liên hệ cá nhân: tên, giao hàng, địa chỉ thanh toán, địa chỉ email, số điện thoại của bạn;

o Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi được yêu cầu theo luật hiện hành, chúng tôi cũng có thể thu thập số người nộp thuế (CPF) của bạn;

o Thông tin đăng nhập: tên người dùng, mật khẩu, biệt hiệu;

o Thông tin nhân khẩu học: ngày tháng năm sinh, giới tính;

o Thông tin thanh toán: chi tiết thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, chi tiết ngân hàng hoặc các thông tin tài chính và thanh toán khác;

o Thông tin khác về bạn như nghề nghiệp của bạn (ví dụ: khi bạn tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi), dữ liệu ngôn ngữ, sức khỏe và tập thể dục; và

o Thông tin về Tài liệu TCL mà bạn sở hữu và sử dụng, và bằng chứng rằng bạn đã mua chúng, khi có thể.

 

· Thông tin chúng tôi thu thập hoặc tạo ra về bạn. Chúng tôi tự động thu thập Internet, hoạt động điện tử và các thông tin khác từ các thiết bị và trình duyệt mà bạn sử dụng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

 

o Thông tin chi tiết về việc bạn sử dụng Tài liệu TCL;

o Vị trí của thiết bị và múi giờ của bạn;

o Thông tin chi tiết về việc bạn sử dụng các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn như lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, số lần nhấp vào trang và các hoạt động của bạn khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: chúng tôi có thể thu thập thời gian sử dụng ứng dụng khi bạn sử dụng Kênh TCL);

o Địa chỉ IP, địa chỉ MAC, ID thiết bị, ID thiết bị đầu cuối, số sê-ri, số IMEI, số IMSI, ID quảng cáo (ID người dùng duy nhất được chỉ định cho thiết bị của bạn cho mục đích quảng cáo) và bất kỳ số nhận dạng thiết bị nào khác hoặc thông tin dành riêng cho thiết bị về Tài liệu TCL của bạn; thông tin vị trí địa lý được cung cấp bởi tín hiệu GPS của thiết bị của bạn hoặc được truyền thông qua các điểm truy cập Wi-Fi và tháp di động gần đó trong khi bạn sử dụng một số dịch vụ nhất định và bật tính năng định vị;

o Nhật ký lỗi, mã lỗi và mô tả lỗi và thông tin khác mà bạn cung cấp liên quan đến lỗi hoặc trải nghiệm lỗi với bất kỳ Tài liệu TCL nào của bạn; và

o Nơi chúng tôi cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho bạn, email, số điện thoại, địa chỉ, số fax, lịch sử trò chuyện hoặc bản ghi âm các cuộc trò chuyện điện thoại giữa bạn và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi.

 

· Thông tin chúng tôi lấy từ các nguồn khác. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

 

o Thông tin từ các mạng truyền thông xã hội;

o Thông tin thu được từ các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ, trang web và ứng dụng khác;

o Các nguồn thương mại hoặc công khai khác (theo quy định của pháp luật); và

o Nếu bạn tham gia vào các chương trình nghiên cứu thị trường được tổ chức và/hoặc tài trợ bởi/thay mặt cho TCL, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các trang web của bên thứ ba hoặc mạng truyền thông xã hội, theo chính sách bảo mật của các trang web và mạng truyền thông xã hội tương ứng đó.

 

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác về bạn, thiết bị của bạn hoặc việc sử dụng Tài liệu TCL theo cách được thông báo tại thời điểm thu thập và/hoặc với sự đồng ý của bạn theo luật hiện hành.

 

Chúng tôi sẽ không cố ý thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào từ hoặc về trẻ em dưới 13 tuổi, hoặc độ tuổi tối thiểu được phép trong khu vực của bạn, mà không nói rõ rằng thông tin đó chỉ nên được cung cấp khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, nếu điều này được yêu cầu bởi luật hiện hành. Nếu bạn tin rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của mình mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp trong phần Liên hệ bên dưới. TCL sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân liên quan đến hoặc từ trẻ em trong chừng mực được luật hiện hành cho phép và nếu được yêu cầu, chỉ khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu con bạn sử dụng các dịch vụ Kids Learning hoặc Kids Mode, đồng hồ gia đình TCL hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ TCL khác dành cho trẻ em, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo riêng tư riêng với nhiều chi tiết hơn về cách chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của trẻ em.

 

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý hoặc sử dụng theo những cách sau đây và cho các mục đích sau:

 

· Để cung cấp, kích hoạt, xác minh và quản lý các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã mua;

· Cung cấp các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng cho tài liệu TCL;

· Để giúp bạn đăng ký và quản lý tài khoản TCL của mình;

· Để cho phép bạn tải xuống và mua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các ứng dụng và các trang web liên quan của chúng tôi và/hoặc cấp cho bạn quyền truy cập vào các ứng dụng của bên thứ ba được cài đặt trên thiết bị;

· Để xử lý các giao dịch thanh toán hoặc đơn đặt hàng cho tài liệu TCL;

· Liên hệ với bạn liên quan đến tài liệu TCL, chẳng hạn, trong trường hợp bất kỳ tài liệu TCL nào đã thay đổi hoặc có vấn đề;

· Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của mình hoặc cho mục đích tố tụng pháp lý;

· Để bảo vệ và ngăn chặn các rủi ro gian lận và bảo mật thông tin, cũng như để bảo mật Tài liệu TCL, chẳng hạn như xác minh tài khoản và nhận dạng của bạn, phát hiện các sự cố bảo mật và chống lại các hoạt động độc hại;

· Để trả lời bất kỳ khiếu nại hoặc câu hỏi nào mà bạn có thể nêu ra liên quan đến Tài liệu TCL, và để bảo vệ và thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi;

· Cá nhân hóa Tài liệu TCL theo yêu cầu của bạn;

· Để khắc phục sự cố chức năng hoặc các vấn đề khác đối với Tài liệu TCL;

· Đánh giá và phát triển các chức năng, công nghệ và cải tiến mới trên Tài liệu TCL;

· Quản lý các cuộc thi, chương trình khuyến mãi, sự kiện, nghiên cứu thị trường, khảo sát liên quan đến Vật liệu TCL;

· Để tạo điều kiện cho các mục đích nội bộ của TCL như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu nhằm cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm người dùng và giao tiếp với khách hàng của chúng tôi;

· Tuân thủ tất cả các luật, quy định, chỉ thị và quyết định hiện hành của tòa án cũng như các quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

· Gửi cho bạn thông tin về Tài liệu TCL và giúp làm cho thông tin đó phù hợp hơn với bạn. Chúng tôi có thể cần sự đồng ý của bạn đối với các hoạt động tiếp thị nhất định. Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều cách khác nhau để chọn không nhận một số thông tin liên lạc từ chúng tôi. Nếu bạn muốn chọn không nhận thông báo tiếp thị qua email từ chúng tôi, bạn có thể nhấp vào liên kết "Hủy đăng ký" ở cuối email và làm theo hướng dẫn;

· Để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên trang web TCL và hiển thị quảng cáo không được cá nhân hóa trên các Tài liệu TCL khác. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi cũng có thể hiển thị quảng cáo không được cá nhân hóa trên một số sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Nếu họ sẽ hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý trước rõ ràng của bạn theo yêu cầu của luật hiện hành; và

· Các mục đích khác khi có sự đồng ý của bạn.

 

Trong phạm vi Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn được coi là các danh mục Dữ liệu cá nhân đặc biệt hoặc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo luật hiện hành, chúng tôi xử lý dữ liệu đó dựa trên sự đồng ý rõ ràng của bạn và bạn có thể rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý đó bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng nếu bạn chọn làm như vậy, chúng tôi có thể không thể tiếp tục cung cấp một số dịch vụ nhất định cho bạn. Nếu bạn chọn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm về những hậu quả có thể xảy ra. Nếu được luật hiện hành cho phép, chúng tôi cũng có thể xử lý các danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt mà bạn đã công khai một cách rõ ràng hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

 

Phần "Điều khoản dành riêng cho sản phẩm" bên dưới cung cấp thông tin chi tiết hơn về Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và mục đích mà chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân liên quan đến TV thông minh của TCL, MagiConnect, ứng dụng TCL Home và Kênh TCL.

 

Nếu bạn đóng vai trò là người liên hệ kinh doanh của tổ chức để thay mặt tổ chức của bạn mua hoặc sử dụng Tài liệu TCL, chúng tôi có thể thu thập tên, giao hàng, thanh toán và/hoặc địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ email, số điện thoại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để mức độ cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh thông thường, cho các mục đích quản trị liên quan hoặc cho các mục đích khác được nêu ở trên trong Phần "Sử dụng Dữ liệu Cá nhân".

 

TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO BÊN THỨ BA

 

Chúng tôi không bán hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, trừ khi được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này, như được tiết lộ cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu hoặc như được mô tả trong bất kỳ thông báo bảo mật cụ thể nào, nếu có.

 

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các chi nhánh và công ty con của TCL trong một hoặc nhiều trường hợp được mô tả dưới đây:

 

· Để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn Tài liệu TCL;

· Nơi chúng tôi tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các chi nhánh của TCL và / hoặc các công ty con của TCL; và

· Vì một trong những mục đích mà TCL xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Thông báo về Quyền riêng tư này.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba để đạt được các mục đích được đề cập trong Phần "Sử dụng Dữ liệu Cá nhân" ở trên, bao gồm:

· Trong trường hợp bán bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc tài sản nào của TCL với một công ty khác, sáp nhập hoặc các giao dịch quan trọng khác, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích thẩm định và khi hoàn thành giao dịch;

· Chúng tôi có thể chia sẻ ID quảng cáo của bạn (một ID người dùng duy nhất được chỉ định cho các thiết bị của bạn cho mục đích quảng cáo) với các đối tác quảng cáo của chúng tôi để họ hiển thị quảng cáo không được cá nhân hóa;

· Nếu chúng tôi tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba cho bạn, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba đó;

· Khi bạn đồng ý tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba hoặc nhóm bên thứ ba cụ thể và được xác định;

· Cho các đại lý hoặc nhà thầu bên thứ ba (ví dụ: các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử của chúng tôi) mà chúng tôi thuê để hỗ trợ chúng tôi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cho bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để yêu cầu các bên thứ ba xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn tuân theo các quy định được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này và theo nghĩa vụ bảo mật;

· Gửi tới các đối tác kinh doanh cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được nhúng hoặc phục vụ như một thành phần của tài liệu TCL mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Các bên thứ ba này sẽ chịu trách nhiệm về cách họ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm của họ như được mô tả trong thông báo bảo mật riêng do họ cung cấp, mà bạn được khuyến khích xác minh; và

· Trong phạm vi luật pháp yêu cầu, hoặc nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi và/hoặc của các bên thứ ba.

 

Bên cạnh việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân được thông báo trong Thông báo về Quyền riêng tư này, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba bất cứ khi nào bạn cho phép chia sẻ.

 

Xin lưu ý rằng nếu bạn truy cập các dịch vụ của bên thứ ba - chẳng hạn như dịch vụ truyền thông xã hội, công cụ đăng nhập một lần của bên thứ ba, ứng dụng của bên thứ ba, nền tảng di động và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên thiết bị của bạn - thông qua các dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ của bên thứ ba này có thể thu thập thông tin về bạn, bao gồm thông tin về hoạt động của bạn trên các sản phẩm và dịch vụ và họ có thể thông báo cho các kết nối của bạn trên các dịch vụ của bên thứ ba về việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ, theo chính sách bảo mật của riêng họ.

 

LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

 

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web khác như vậy và Thông báo về Quyền riêng tư này không áp dụng cho chúng. Bạn phải đọc kỹ các chính sách bảo mật liên quan đến dịch vụ của các bên thứ ba, liên hệ trực tiếp với các bên đó trong trường hợp cần thiết.

 

CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

TCL chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn trên toàn cầu với các công ty trong tập đoàn của mình để thực hiện các hoạt động được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này. TCL cũng có thể ký hợp đồng phụ việc xử lý hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba ở bên ngoài quốc gia của bạn. Khi bạn sử dụng Tài liệu TCL, chúng tôi có thể chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn trong và ngoài quốc gia cư trú của bạn, phù hợp với Thông báo về Quyền riêng tư này. Do đó, việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng có thể tuân theo các luật khác với luật từ quốc gia của bạn.

 

TCL thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng việc chuyển Dữ liệu Cá nhân sẽ được thực hiện theo luật hiện hành về quyền riêng tư và đặc biệt, các biện pháp hợp đồng, kỹ thuật và tổ chức sẽ được áp dụng, chẳng hạn như không giới hạn các Điều khoản Hợp đồng Chuẩn được phê duyệt bởi Ủy ban Châu Âu.

 

BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

 

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật về tổ chức, vật lý và kỹ thuật phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp và để ngăn chặn mọi truy cập trái phép, tiết lộ, sử dụng, sửa đổi, làm hỏng hoặc mất dữ liệu. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý và thiết thực để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm các bước sau:

 

· Chúng tôi sẽ sử dụng SSL và các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo mã hóa liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin (bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý) để ngăn chặn việc truy cập hệ thống trái phép.

· Chúng tôi sẽ cho phép nhân viên của chúng tôi và nhân viên của các bên thứ ba truy cập dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở cần biết để giúp chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn và cung cấp dịch vụ cho bạn. Những nhân viên này và nhân viên bên ngoài (của bên thứ ba được chúng tôi ủy quyền) phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật theo hợp đồng.

· Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của bạn là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo vệ, chẳng hạn như cung cấp bảo vệ mã hóa cho việc lưu trữ và truyền tải thông tin, để ngăn Dữ liệu Cá nhân của bạn bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

· Chúng tôi sẽ thận trọng lựa chọn các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời thực hiện các yêu cầu về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân đối với các hợp đồng kinh doanh giữa hai bên.

· Chúng tôi sẽ tiến hành các khóa đào tạo về bảo mật và quyền riêng tư, các hoạt động thử nghiệm và công khai để nâng cao nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

 

Tuy nhiên, hãy hiểu rằng không có việc truyền dữ liệu nào qua Internet có thể được đảm bảo là an toàn 100%. Nếu chúng tôi nhận thấy bất kỳ vi phạm nào đối với hệ thống bảo mật của mình, chúng tôi sẽ hành động kịp thời theo bất kỳ luật hiện hành nào.

 

CHO THUÊ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

TCL chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn chừng nào cần cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này và dữ liệu đó sẽ bị xóa sau một thời gian hợp lý theo các tiêu chí sau:

 

· TCL giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là nó cần cho các mục đích được đề cập trong Phần "Sử dụng Dữ liệu Cá nhân", có thể trùng với khoảng thời gian mà TCL có mối quan hệ thường xuyên với bạn; và

· TCL lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là nó cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà TCL phải tuân theo hoặc bảo vệ các khiếu nại chống lại chúng tôi.

QUYỀN LỢI CỦA BẠN

Luật bảo vệ dữ liệu có thể cung cấp cho bạn một số quyền hợp pháp liên quan đến Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Không phải tất cả các luật bảo vệ dữ liệu đều giống nhau vì vậy không phải tất cả các quyền này đều được áp dụng ở mọi nơi. Bạn có thể tham khảo các Phụ lục của Thông báo về Quyền riêng tư này để biết thêm chi tiết về các quyền của bạn trong một số khu vực pháp lý cụ thể.

Tuy nhiên, chúng tôi công nhận rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ thuộc về bạn và điều đó cho phép bạn kiểm soát cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Các quyền của bạn có thể bao gồm:

· Quyền yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn, bao gồm quyền lấy thông tin và sao chép dữ liệu đó;

· Quyền yêu cầu chúng tôi cải chính hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không đầy đủ;

· Quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Xin lưu ý rằng có thể có những trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi có quyền lưu giữ nó một cách hợp pháp;

· Nếu được pháp luật hiện hành cho phép, bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan chính phủ có thẩm quyền nếu bạn cho rằng bất kỳ quyền nào của bạn đã bị chúng tôi xâm phạm.

 

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết được nêu trong phần "Liên hệ với Chúng tôi" bên dưới.

 

Chúng tôi có thể cần xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh của bạn trước khi hoàn thành yêu cầu của bạn và, ví dụ: có thể yêu cầu bạn xác nhận các điểm dữ liệu mà chúng tôi đã có về bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân được cung cấp trong một yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được để xác minh danh tính của người yêu cầu hoặc quyền thực hiện yêu cầu.

 

ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ CỦA SẢN PHẨM

 

Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng chung cho cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân bổ sung liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

 

TV THÔNG MINH

Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân về việc bạn sử dụng hoặc các sản phẩm Smart TV, chẳng hạn như tên và thời lượng của các video đã phát, video yêu thích của người dùng, các trang đã xem và thời gian dành cho các trang đó. Điều này giúp chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về cách khách hàng sử dụng sản phẩm và đảm bảo rằng chúng tôi có thể tiếp tục cải tiến và điều chỉnh dịch vụ của mình.

 

Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân khi bạn sử dụng máy ảnh hoặc micrô của các sản phẩm Smart TV của mình. Ví dụ: khi bạn sử dụng máy ảnh (máy ảnh tích hợp hoặc máy ảnh bên ngoài) để thực hiện các cuộc trò chuyện trực tiếp video trên các sản phẩm Smart TV của mình, để cung cấp dịch vụ trò chuyện trực tiếp video, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về tài khoản TCL, cuộc trò chuyện video và âm thanh của bạn lịch sử, dữ liệu hỗ trợ liên quan đến xử lý sự cố và các phản hồi liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

 

Chúng tôi có thể thu thập thêm Dữ liệu Cá nhân để đưa ra chẩn đoán từ xa các vấn đề xảy ra với các sản phẩm Smart TV của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập ảnh chụp màn hình theo thời gian thực và thông tin về dữ liệu được lưu trữ trên các sản phẩm Smart TV của bạn. Điều này nhằm đảm bảo rằng các sự cố xảy ra với các sản phẩm Smart TV của bạn có thể được giải quyết một cách hiệu quả nhất có thể.

 

Các sản phẩm Smart TV thu thập dữ liệu của chức năng trợ lý giọng nói Amazon Alexa hoặc Google Action trên các sản phẩm Smart TV của bạn. Thông tin này bao gồm mô tả thiết bị, giọng nói của bạn, Mã thông báo kỹ năng và Lệnh thoại. Khi bạn sử dụng chức năng trợ lý giọng nói, dữ liệu giọng nói của bạn sẽ được Google hoặc Amazon xử lý. Dữ liệu của bạn sẽ được chuyển trực tiếp đến Google hoặc Amazon. Vui lòng tham khảo các thông báo về quyền riêng tư của Google hoặc Amazon để biết thông tin về cách xử lý thêm Dữ liệu Cá nhân của bạn bởi các công ty này.

 

Các đối tác quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng nhận dạng nội dung tự động (ACR) và các công nghệ khác để thu thập thông tin sử dụng và xem TV của bạn nhằm tạo hồ sơ người dùng và xác định quảng cáo được cá nhân hóa mà thiết bị của bạn sẽ nhận được. Bạn có thể kiểm soát việc có cho phép chúng tôi kích hoạt thu thập dữ liệu bằng ACR hay không bằng cách làm theo phương pháp được cung cấp trong trang cài đặt của Smart TV của bạn.

 

MagiConnect

Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi sẽ thu thập thông tin chi tiết về việc bạn sử dụng ứng dụng MagiConnect, bao gồm cả lượng sử dụng ứng dụng MagiConnect mà bạn thực hiện (được đo lường thông qua số lần nhấp bạn thực hiện) cũng như lựa chọn dịch vụ bạn thực hiện thông qua MagiConnect ứng dụng. Chúng tôi làm điều này để chúng tôi hiểu rõ hơn cách sử dụng ứng dụng MagiConnect của bạn và có thể điều chỉnh bố cục của ứng dụng theo sở thích của bạn.

 

TCL HOME

Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi sẽ thu thập thông tin chi tiết về việc bạn sử dụng ứng dụng TCL Home, chẳng hạn như lượng sử dụng mà bạn thực hiện đối với ứng dụng TCL Home, thông tin bạn đã cung cấp qua trò chuyện trực tiếp và các lựa chọn dịch vụ mà bạn thực hiện thông qua TCL Home. Chúng tôi làm điều này để chúng tôi hiểu rõ hơn việc sử dụng ứng dụng TCL Home của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi cũng như điều chỉnh bố cục của ứng dụng theo sở thích của bạn.

 

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ cho phép bạn kết nối và quản lý nhiều thiết bị TCL cũng như các thiết bị của nhà sản xuất khác do bạn sở hữu, chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi cũng sẽ thu thập các thông tin sau về bạn: Wi-Fi hoặc thông tin răng xanh, vị trí, tài khoản TCL, thông tin thiết bị về điện thoại của bạn và thông tin về các thiết bị TCL sẽ được kết nối.

 

KÊNH TCL

Kênh TCL cho phép người dùng tìm kiếm nội dung có sẵn trong Kênh TCL bằng cách khởi động chức năng điều khiển bằng giọng nói trong Roku TV. Khi bạn sử dụng chức năng điều khiển bằng giọng nói, dữ liệu giọng nói của bạn sẽ được Roku TV xử lý trực tiếp. Vui lòng tham khảo thông báo về quyền riêng tư của Roku TV để biết thông tin về cách xử lý thêm dữ liệu thoại của bạn.

 

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu liên quan đến thiết bị Roku TV hoặc TCL mà bạn cầm (ví dụ: kiểu thiết bị, mã nhận dạng thiết bị duy nhất, thương hiệu, địa chỉ MAC, phiên bản hệ điều hành Roku, khu vực, địa chỉ IP, phiên bản ứng dụng) và việc bạn sử dụng Kênh TCL (ví dụ: bản ghi số lần nhấp chuột và lịch sử duyệt web của bạn). Chúng tôi có thể tham gia vào các bộ xử lý bên thứ ba để phân tích dữ liệu đó và xây dựng hồ sơ dựa trên việc sử dụng và tùy chọn của bạn. Chúng tôi làm điều này để có thể hiểu rõ hơn cách khách hàng của chúng tôi sử dụng Kênh TCL và đưa ra đề xuất cho bạn về nội dung khác mà bạn có thể quan tâm.

 

SỬ DỤNG COOKIES

 

Chúng tôi và các đối tác phân tích dữ liệu và quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi sử dụng "cookies" và các công nghệ web tương tự bao gồm thẻ pixel hoặc đèn hiệu web, ("công cụ thu thập tự động") để hỗ trợ một số tính năng nhất định của tài khoản TCL, TV thông minh cũng như các trang web và ứng dụng khác được vận hành bởi chúng tôi. Các công cụ thu thập tự động là các đoạn mã được triển khai trên thiết bị của bạn. Các công cụ thu thập tự động cho phép trang web nhận ra trình duyệt hoặc thiết bị của bạn trong khi bạn truy cập trang web/ứng dụng TCL hoặc khi bạn quay lại trang web / ứng dụng TCL. Để biết thêm chi tiết về cookies chúng tôi sử dụng, vui lòng xem Chính sách cookies của chúng tôi, có thể tìm thấy tại đây: https://www.tcl.com/vn/vi/legal/cookies-policy.

 

Chúng tôi sử dụng hai loại công cụ thu thập tự động: "cookies phiên" và "cookies liên tục".

 

Cookies phiên sẽ hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt của mình. Cookies phiên sẽ nhận dạng bạn trong suốt phiên duyệt web của bạn bằng cách chỉ định một số nhận dạng duy nhất được tạo ngẫu nhiên cho thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies phiên:

 

· Để cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn và quản lý các giao dịch. Ví dụ: chúng tôi có thể triển khai một cookies để ghi nhớ những mặt hàng bạn đã lưu trữ trong giỏ mua sắm trực tuyến; và

· Đối với các mục đích quản lý và chỉnh sửa nội dung nhất định.

Cookies liên tục không hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình. Chúng tôi sử dụng cookies liên tục:

· Để ghi lại xem khách truy cập có đăng nhập vào tài khoản TCL hay không;

· Để ghi lại thời điểm khách truy cập vào tài khoản TCL hoặc trang web/ứng dụng TCL khác đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookies, khi có thể;

· Đối với mục đích hiệu suất và thiết kế. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookies để theo dõi phần nào của trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi phổ biến và để tìm ra cách cải thiện chức năng của chúng;

· Để cải thiện trải nghiệm người dùng và cá nhân hóa những gì bạn thấy. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookies để ghi lại các tùy chọn của người dùng và để đảm bảo rằng nội dung trang web/ứng dụng có liên quan hơn (bao gồm cả nội dung quảng cáo) được chuyển đến người dùng;

· Để cho phép chúng tôi và các đối tác bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác cung cấp các quảng cáo hoặc điều chỉnh các thông điệp tiếp thị mà bạn đồng ý nhận. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookies để ghi lại những sản phẩm và dịch vụ bạn mua hoặc thể hiện sự quan tâm và sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để cho phép các quảng cáo có liên quan được hiển thị trên các trang web/ ứng dụng của chúng tôi và các trang web/ứng dụng khác dựa trên thông tin đó; và

· Đối với các mục đích quản lý và chỉnh sửa nội dung nhất định.

 

Cách quản lý các công cụ thu thập tự động

Nếu bạn không muốn nhận cookies, bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookies hoặc thông báo cho bạn khi cookies được đặt trên thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể xóa cookies ngay khi rời khỏi tài khoản TCL hoặc trang web/ứng dụng TCL khác. Mặc dù bạn không bắt buộc phải chấp nhận cookies khi truy cập tài khoản TCL, nhưng nếu bạn đặt trình duyệt của mình từ chối cookies, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng và chức năng của tài khoản TCL hoặc trang web/ứng dụng TCL khác.

 

Ví dụ: phần Trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt web sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookies mới, cách để trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được một công cụ thu thập tự động mới và cách tắt hoàn toàn các công cụ thu thập tự động . Liên quan đến một số trình duyệt phổ biến, bạn có thể tìm thêm thông tin bằng cách nhấp vào các liên kết có liên quan sau:

Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=vi);

Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd);

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US);

Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d);

Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/) và Apple Safari (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US).

 

Khi luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn biểu ngữ cookies lần đầu tiên bạn truy cập trang web/ứng dụng của chúng tôi giải thích loại công cụ thu thập tự động nào chúng tôi sử dụng và yêu cầu sự đồng ý của bạn đối với một số công cụ thu thập tự động mà chúng tôi sử dụng.

 

Dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua các công cụ thu thập tự động

 

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân được thu thập thông qua các công cụ thu thập tự động cho các mục đích nêu trên (bao gồm cả trong Phần “Sử dụng Dữ liệu Cá nhân”). Đối với những cookie mà chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của bạn để triển khai chúng, chúng tôi cũng dựa trên sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu Cá nhân được thu thập thông qua các cookies đó.

 

Đối với người dùng Hoa Kỳ, Network Advertising Initiative cũng cung cấp một phương tiện để chọn không tham gia một số cookie quảng cáo. Vui lòng truy cập https://www.networkadvertising.org để tìm hiểu thêm. Lưu ý rằng từ chối không có nghĩa là bạn sẽ không nhận được quảng cáo trực tuyến nữa. Điều đó có nghĩa là công ty hoặc các công ty mà bạn chọn không tham gia sẽ không còn phân phối quảng cáo phù hợp với sở thích và cách sử dụng của bạn nữa.

 

Tại thời điểm này, trang web của chúng tôi không nhận ra các tín hiệu trình duyệt tự động liên quan đến cơ chế theo dõi, có thể bao gồm hướng dẫn "Không theo dõi".

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh cụ thể được chỉ ra bên dưới.

 

Đối với cư dân ở EEA, đại diện của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu là TCL Europe, có văn phòng tại 9-15 đường Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Pháp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo privacy_dpo@tcl.com.

 

Đối với cư dân tại Vương quốc Anh, đại diện của chúng tôi tại Vương quốc Anh là TCL Electronics UK Limited, có văn phòng chính tại Tầng 2, Văn phòng 201, Tòa nhà The Porter, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, Vương quốc Anh, SL1 1FQ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo privacy_dpo@tcl.com.

 

Đối với người dùng ở Ấn Độ, Nhân viên giải quyết khiếu nại của chúng tôi tại Ấn Độ là ông Sudhansu Sahu và có thể liên hệ với chúng tôi tại privacyqueryindia@tcl.com.

 

Đối với người dùng ở Hoa Kỳ, công ty con của TCL là TTE Technology, Inc., có địa chỉ và địa chỉ liên hệ liên quan được chỉ ra bên dưới:

 

TTE Technology, Inc.

1860 Compton Ave. Corona

CA 92881

Liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới Consumerdata@tcl.com, hoặc gọi số miễn phí của chúng tôi theo số 1-877-300-8837

 

Đối với người dùng ở Brazil, công ty con của TCL là Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A. (Người nộp thuế số 24.227.491 / 0001-76), có địa chỉ và địa chỉ liên hệ có liên quan được chỉ ra bên dưới:

Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A.

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 4, Galpão C - parte 2, Altos de Jordanésia, Cajamar / SP - CEP: 07.786-900

Liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới privacidade@semptcl.com.br hoặc gọi +55 (11) 3004-7570.

 

Đối với người dùng ở Trung Quốc và các khu vực khác trên thế giới, bộ điều khiển dữ liệu là Công ty TNHH Công nghệ mới TCL Thâm Quyến, có địa chỉ tại 9F Tòa nhà D4, International E-City, số 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Thâm Quyến Thành phố, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

 

Nếu bạn có mối quan tâm về quyền riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu chưa được chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ (miễn phí) tại https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .

 

PHỤ LỤC BRAZIL

(Phần này sẽ có hiệu lực kể từ ngày LGPD có hiệu lực)

 

Tổng quan chung

Các quy định nêu trong Phụ lục này chỉ áp dụng cho các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tuân theo luật pháp Brazil, cụ thể là Luật n. 13,709 / 2018 đã được sửa đổi ("LGPD"). Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy định được nêu trong văn bản chính của Thông báo Quyền riêng tư Toàn cầu của TCL và Phụ lục này, các quy định của Phụ lục này sẽ được ưu tiên áp dụng riêng liên quan đến các hoạt động xử lý tuân theo Luật Brazil.

 

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân có thể được tiến hành theo một trong những cơ sở pháp lý chính sau đây: (i) tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của TCL; (ii) sự cần thiết của hợp đồng; (iii) thực hiện các quyền hợp pháp trong tố tụng tư pháp, hành chính hoặc trọng tài; (iv) bảo vệ cuộc sống và sức khỏe; (v) lợi ích hợp pháp của TCL hoặc các bên thứ ba; và (vi) bảo vệ tín dụng.

 

Đảm nhận

Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc sử dụng Tài liệu TCL, bạn tuyên bố hiểu biết của mình về việc thu thập, sử dụng, truyền tải, chuyển giao, phân loại, truy cập, lưu trữ, sửa đổi, giao tiếp, tiết lộ, loại bỏ hoặc bất kỳ hoạt động xử lý nào khác có liên quan vào Dữ liệu Cá nhân của bạn như được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư.

 

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân và Trách nhiệm của bạn

TCL áp dụng những nỗ lực cao nhất để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động dưới tên đăng nhập và mật khẩu của bạn liên quan đến Tài liệu TCL. Nếu, nếu có bất kỳ cơ hội nào, bạn cho rằng thông tin tài khoản của mình bị biết là trái phép, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong phần “Liên hệ với chúng tôi”.

 

Quyền lợi của bạn

Các quy tắc và luật hiện hành cấp cho bạn các quyền sau: (i) quyền xác nhận sự tồn tại của các hoạt động xử lý liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn; (ii) quyền tiếp cận; (iii) quyền chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời; (iv) quyền ẩn danh, chặn hoặc loại trừ Dữ liệu Cá nhân không cần thiết hoặc quá mức, hoặc Dữ liệu Cá nhân được xử lý vi phạm luật hiện hành; (v) quyền di chuyển; (vi) quyền loại trừ Dữ liệu Cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích đã thu thập, nhưng đối với các trường hợp mà việc lưu giữ Dữ liệu Cá nhân là cần thiết và được pháp luật cho phép; (vii) quyền lấy thông tin về các tổ chức cá nhân và công cộng mà Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được chia sẻ; (viii) thông tin về hậu quả của việc từ chối đồng ý; (ix) quyền rút lại sự đồng ý; (x) quyền kiến ​​nghị với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Quốc gia Brazil ("ANPD") liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân; và (xi) quyền từ chối xử lý Dữ liệu Cá nhân do không tuân thủ luật hiện hành.

 

Quyết định tự động và lập hồ sơ

Quyết định tự động là các quyết định dựa trên việc sử dụng các thuật toán và chương trình máy tính mà không có sự can thiệp của con người.

 

Mặt khác, việc lập hồ sơ liên quan đến việc phân tích các khía cạnh cá nhân nhất định, chẳng hạn như sở thích, sở thích, hành vi, vị trí của bạn, thông qua xử lý tự động Dữ liệu cá nhân bằng các quy trình thống kê. Kết quả của quá trình xử lý này, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin liên lạc được nhắm mục tiêu, trình bày thêm thông tin có liên quan trên các nền tảng của chúng tôi mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.

 

Bạn có quyền yêu cầu xem xét quyết định được thực hiện trong quá trình xử lý thông tin tự động.

 

Bộ điều khiển

Bộ điều khiển dữ liệu là Công ty TNHH Công nghệ mới TCL Thâm Quyến, có địa chỉ tại 9F Tòa nhà D4, Thành phố Điện tử Quốc tế, Số 1001 Đường Zhongshanyuan, Đường Xili, Quận Nam Sơn, Thành phố Thâm Quyến, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, trừ khi có thông báo khác một tuyên bố cụ thể về quyền riêng tư.

 

Để liên hệ với DPO của TCL, vui lòng gửi email tới privacidade@semptcl.com.br hoặc gọi đến đường dây miễn phí của chúng tôi theo số +55 (11) 3004-7570.

 

Bạn cũng có quyền kiến ​​nghị với ANPD liên quan đến việc xử lý dữ liệu của bạn. Để biết điều đó, vui lòng liên hệ trực tiếp với ANPD.

 

PHỤ LỤC KHU KINH TẾ CHÂU ÂU

(EEA) VÀ UNITED KINGDOM (UK)

 

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý hoặc sử dụng theo những cách sau đây và cho các mục đích và cơ sở pháp lý sau:

 

1. Để thực hiện hợp đồng với bạn và cung cấp cho bạn Tài liệu TCL;

· Để cung cấp, kích hoạt, xác minh và quản lý các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã mua;

· Cung cấp các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng cho tài liệu TCL;

· Để giúp bạn đăng ký và quản lý tài khoản TCL của mình;

· Để cho phép bạn tải xuống và mua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các ứng dụng và các trang web liên quan của chúng tôi và / hoặc cấp cho bạn quyền truy cập vào các ứng dụng của bên thứ ba được cài đặt trên thiết bị;

· Để xử lý các giao dịch thanh toán hoặc đơn đặt hàng cho tài liệu TCL;

· Liên hệ với bạn liên quan đến Vật liệu TCL, chẳng hạn, trong trường hợp bất kỳ tài liệu TCL nào đã thay đổi hoặc có vấn đề;

 

2. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo;

· Tuân thủ tất cả các luật, quy định, chỉ thị và quyết định hiện hành của tòa án cũng như các quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

· Để bảo vệ và ngăn chặn các rủi ro gian lận và bảo mật thông tin, cũng như để bảo mật Tài liệu TCL, chẳng hạn như xác minh tài khoản và nhận dạng của bạn, phát hiện các sự cố bảo mật và chống lại các hoạt động độc hại;

 

3. TCL có lợi ích hợp pháp trong việc thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;

· Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của mình hoặc cho mục đích tố tụng pháp lý;

· Để trả lời bất kỳ khiếu nại hoặc câu hỏi nào mà bạn có thể nêu ra liên quan đến Tài liệu TCL, và để bảo vệ và thực hiện các quyền hợp pháp;

· Cá nhân hóa Tài liệu TCL theo yêu cầu của bạn;

· Để khắc phục sự cố chức năng hoặc các vấn đề khác đối với tài liệu TCL;

· Đánh giá và phát triển các chức năng, công nghệ và cải tiến mới trên tài liệu TCL;

· Quản lý các cuộc thi, chương trình khuyến mãi, sự kiện, nghiên cứu thị trường, khảo sát liên quan đến tài liệu TCL;

· Để tạo điều kiện cho các mục đích nội bộ của TCL như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu để cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm người dùng và giao tiếp với khách hàng của chúng tôi;

· Để phát triển các quy trình và hệ thống đào tạo của chúng tôi;

· Tiến hành lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo và thiết lập các dự đoán;

· Tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng đối với bên thứ ba;

· Gửi cho bạn thông tin về Tài liệu TCL và giúp làm cho thông tin đó phù hợp hơn với bạn. Chúng tôi có thể cần sự đồng ý của bạn đối với các hoạt động tiếp thị nhất định. Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều cách khác nhau để chọn không nhận một số thông tin liên lạc từ chúng tôi. Nếu bạn muốn chọn không nhận thông báo tiếp thị qua email từ chúng tôi, bạn có thể nhấp vào liên kết "Hủy đăng ký" ở cuối email và làm theo hướng dẫn; và

· Để hiển thị quảng cáo không được cá nhân hóa.

 

4. Các mục đích khác với sự đồng ý của bạn

TCL có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tương thích với các mục đích nêu trên. Khi đánh giá xem một mục đích có tương thích hay không, chúng tôi sẽ tính đến các tiêu chí được quy định trong luật hiện hành, bao gồm cả những kỳ vọng hợp lý của bạn. Nói cách khác, Dữ liệu Cá nhân có thể được sử dụng cho các mục đích thứ cấp không xung đột và/hoặc quá mức liên quan đến các mục đích được đề cập ở trên.

 

Quyền lợi của bạn

Luật bảo vệ dữ liệu ở các quốc gia thành viên của EEA và Vương quốc Anh có thể cung cấp cho bạn một số quyền hợp pháp liên quan đến Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Các quyền này có thể bao gồm:

 

· Quyền yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn và yêu cầu chúng tôi sửa những điểm không chính xác trong thông tin đó.

· Quyền yêu cầu sao chép và chuyển Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn;

· Quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Xin lưu ý rằng có thể có những trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi có quyền lưu giữ nó một cách hợp pháp;

· Quyền phản đối và quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Một lần nữa, có thể có những trường hợp bạn phản đối hoặc yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nhưng chúng tôi có quyền hợp pháp để tiếp tục xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và / hoặc từ chối yêu cầu đó;

· Quyền rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào;

· Quyền khiếu nại với Cơ quan giám sát (thông tin chi tiết có thể tìm thấy tại đây: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en đối với EEA và https://ico.org.uk / make-a-phàn nàn / đối với Vương quốc Anh) nếu bạn cho rằng bất kỳ quyền nào của bạn đã bị chúng tôi vi phạm.

 

Trẻ vị thành niên

 

Nếu bạn từ 13 đến 16 tuổi, bạn sống ở EEA hoặc Vương quốc Anh và chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của bạn, hãy đảm bảo rằng theo luật bảo vệ dữ liệu của quốc gia bạn, bạn có thể đưa ra sự đồng ý hợp lệ mà không cần sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn. Chúng tôi sẽ xác minh tuổi của bạn và có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ/người giám hộ.

 

Chuyển dữ liệu cá nhân

 

Khi chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn ra ngoài EEA hoặc Vương quốc Anh, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Dữ liệu đó được bảo vệ theo cách nhất quán với cách Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi bảo vệ ở EEA hoặc Vương quốc Anh và mức độ bảo vệ thích hợp sẽ được đảm bảo, thông qua một trong các cơ chế sau:

 

· Quốc gia thứ ba nơi chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được công nhận là có khả năng đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp theo quyết định của Ủy ban Châu Âu hoặc Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh, nếu có;

· Nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu đã ký "các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn" do Ủy ban Châu Âu hoặc Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh phê duyệt, nếu có; hoặc

· Nếu có thể, TCL cũng có thể chia sẻ dữ liệu phù hợp với sự xúc phạm đối với các tình huống cụ thể được quy định theo luật hiện hành, chẳng hạn như để cung cấp các dịch vụ do bạn yêu cầu, để ký kết hoặc thực hiện một hợp đồng có lợi cho bạn, với sự đồng ý rõ ràng của bạn, nếu cần thiết cho lý do quan trọng của lợi ích cộng đồng, và nếu cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý.

 

Bạn có thể yêu cầu thêm thông tin chi tiết về cách Dữ liệu Cá nhân của bạn được chúng tôi bảo vệ trong trường hợp chuyển ra ngoài quốc gia EEA hoặc Vương quốc Anh (bao gồm bản sao của các điều khoản hợp đồng Tiêu chuẩn được ký kết với các nhà nhập khẩu ở quốc gia thứ ba) bằng cách liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong phần " Phần liên hệ với chúng tôi ".

PHỤ LỤC CALIFORNIA

Quyền riêng tư ở California của bạn

Trong 12 tháng qua, chúng tôi có thể đã thu thập các danh mục Dữ liệu Cá nhân được mô tả trong Thông báo Bảo mật Toàn cầu của TCL.

Chỉ dành cho Cư dân của California, Hoa Kỳ, ngoài các quyền được đề cập ở trên trong phần “Quyền của Bạn”, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, bạn sẽ được hưởng các quyền sau:

· Quyền được biết. Bạn có thể yêu cầu thông tin về các danh mục và phần cụ thể của Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, cũng như các loại nguồn mà thông tin đó được thu thập, mục đích thu thập thông tin đó và việc bán hoặc tiết lộ cho các mục đích kinh doanh của Cá nhân bạn Dữ liệu cho bên thứ ba;

· Quyền không bị phân biệt đối xử khi thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên; và

· Tùy thuộc vào một số ngoại lệ pháp lý nhất định, bạn có quyền yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của mình.

Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xác minh yêu cầu đó bằng cách kiểm tra xem địa chỉ email của yêu cầu có giống với địa chỉ email được sử dụng để đăng ký tài khoản của bạn hay không. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung (chẳng hạn như IMEI hoặc số sê-ri thiết bị của bạn) nếu chúng tôi cần xác minh thêm danh tính của bạn để tăng cường bảo mật hoặc bảo vệ khỏi gian lận. Theo luật hiện hành, bạn có thể được quyền gửi yêu cầu thông qua một đại lý được ủy quyền. Để chỉ định một đại lý được ủy quyền thay mặt bạn thực hiện các quyền và lựa chọn của mình, chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng rằng bạn đã cung cấp cho người đại diện đó giấy ủy quyền hoặc người đại diện đó có quyền bằng văn bản hợp lệ để thay mặt bạn thực hiện các quyền.

Ngoài ra, Bộ luật Dân sự California Mục 1798.83 cho phép người dùng là cư dân California yêu cầu một số thông tin liên quan đến việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Để thực hiện một yêu cầu như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới và đặt "Shine the Light" vào dòng chủ đề của yêu cầu của bạn.

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được nêu trong phần “Liên hệ với chúng tôi” ở trên. Bạn có thể chỉ định một đại lý được ủy quyền để thay mặt bạn thực hiện yêu cầu. Đại lý được ủy quyền đó phải được đăng ký với Bộ trưởng Ngoại giao California. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu từ một đại lý không gửi bằng chứng rằng họ đã được bạn ủy quyền để hành động thay mặt cho bạn.