THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TCL GLOBAL

 

Thông báo về Quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ 20/04/2023

 

Thông báo về Quyền riêng tư này đặt ra cách TCL và/hoặc các chi nhánh và công ty con của TCL (gọi chung là “TCL”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý liên quan đến bạn (gọi là “Dữ liệu Cá nhân” của bạn), những loại Dữ liệu Cá nhân nào chúng tôi thu thập về bạn, chúng tôi làm gì với Dữ liệu Cá nhân đó, cách chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân và bạn có quyền nào liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân.

Cảm ơn bạn đã chọn TCL! 

 

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI NÀO?

 

Thông báo về Quyền riêng tư này được áp dụng khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn bắt nguồn từ việc bạn truy cập và sử dụng “Sản phẩm của TCL”, bao gồm:

 • trang web của TCL (www.tcl.com);
 • các sản phẩm TV thông minh của TCL;
 • các thiết bị mang nhãn hiệu SEMP;
 • các thiết bị mang nhãn hiệu TCL và Alcatel (bao gồm điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ, vòng đeo tay, thiết bị đeo được, bộ định tuyến);
 • các ứng dụng dịch vụ hoặc dịch vụ thông minh của TCL (bao gồm Tài khoản TCL, Kênh TCL, Ứng dụng Nhà ở của TCL, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, ChatNow, Thư viện Thông minh, Lời nhắc, Thời tiết, Trung tâm Trò chơi, Điều khiển bằng Cử chỉ và Chẩn đoán Từ xa); và
 • các thiết bị, trang web hoặc ứng dụng khác của TCL có thể đề cập đến Thông báo về Quyền riêng tư này.

Thông báo về Quyền riêng tư này cũng được áp dụng cho việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của các liên hệ kinh doanh trong phạm vi khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp của chúng tôi và các tổ chức khác mà TCL có hoặc được coi là có mối quan hệ kinh doanh.

Chúng tôi có thể thường xuyên cập nhật Thông báo về Quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi về cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc những thay đổi trong luật hiện hành. Các cập nhật của Thông báo về Quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực khi các cập nhật đó được đăng trên trang web của chúng tôi tại https://www.tcl.com/vn/vi/legal/privacy-notice. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn để cho bạn biết về những thay đổi đối với Thông báo về Quyền riêng tư này theo yêu cầu của luật hiện hành.

BẰNG CÁCH TRUY CẬP CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BẠN HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA TCL, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC THỰC HÀNH ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng nhấp vào bất kỳ phần nào bên dưới.

 

DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN

 

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, vì thế chúng tôi xin được giải thích ở đây về những Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn. Xin lưu ý rằng, nếu bạn không cung cấp một số Dữ liệu Cá nhân, TCL có thể không thực hiện được một số mục đích được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này và bạn có thể không sử dụng hoặc truy cập được một số Sản phẩm của TCL.

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các Dữ liệu Cá nhân sau đây về bạn:

 • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Điều này bao gồm thông tin về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách điền vào các biểu mẫu, nhập thông tin vào trang web của chúng tôi, tạo tài khoản người dùng hoặc bằng cách liên lạc với chúng tôi, cho dù gặp trực tiếp, qua điện thoại, qua mạng, qua email hoặc bằng cách khác, mà có thể nhận dạng bạn hoặc làm cho bạn có thể được nhận dạng tùy thuộc vào ngữ cảnh. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những điều sau:

o Thông tin liên hệ cá nhân: tên, địa chỉ giao hàng, lập hóa đơn và/hoặc địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ email, số điện thoại của bạn;

o Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo yêu cầu của luật hiện hành, chúng tôi cũng có thể thu thập mã số người nộp thuế (CPF) của bạn;

o Thông tin đăng nhập: tên người dùng, mật khẩu, biệt hiệu;

o Thông tin nhân khẩu học: ngày sinh, giới tính;

o Thông tin thanh toán: thông tin thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, thông tin ngân hàng hoặc thông tin tài chính và thanh toán khác của bạn liên quan đến việc bạn mua hoặc giao dịch các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;

o Thông tin khác về bạn chẳng hạn như thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm (ví dụ: khi bạn tham gia khảo sát của chúng tôi), ngôn ngữ, dữ liệu về sức khỏe và thể chất, chẳng hạn như dữ liệu về thể chất của bạn, bao gồm chiều cao và cân nặng, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, dữ liệu về chất lượng giấc ngủ, dữ liệu theo dõi việc đi bộ/chạy/đạp xe (ví dụ: khi bạn sử dụng các dịch vụ liên quan của thiết bị đeo được TCL);

o Các thắc mắc, khiếu nại hoặc phản hồi của bạn về những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc câu trả lời cho bảng câu hỏi của chúng tôi;  

o Thông tin về Sản phẩm của TCL mà bạn sở hữu và sử dụng, cùng bằng chứng rằng bạn đã mua các sản phẩm đó, nếu có; và

 • Thông tin chúng tôi thu thập hoặc tạo ra về bạn. Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin internet, hoạt động điện tử và các thông tin khác từ các thiết bị và trình duyệt mà bạn sử dụng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những thông tin sau:

o Thông tin chi tiết về việc bạn sử dụng Sản phẩm của TCL;

o Vị trí của thiết bị và múi giờ của bạn;

o Thông tin về việc bạn sử dụng các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn, như lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và số lần nhấp vào trang, loại trình duyệt, tần suất phiên và các hoạt động khác của bạn, khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;

o Mã nhận dạng, bao gồm địa chỉ IP, địa chỉ MAC, ID Thiết bị, ID Thiết bị đầu cuối, số sê-ri, số IMEI, số IMSI, ID quảng cáo (ID người dùng duy nhất được chỉ định cho các thiết bị của bạn nhằm mục đích quảng cáo), loại phần cứng và bất kỳ mã nhận dạng thiết bị nào khác hoặc thông tin dành riêng cho thiết bị về Sản phẩm của TCL của bạn;

o Dữ liệu vị trí địa lý chính xác và gần đúng được cung cấp bởi tín hiệu GPS của thiết bị của bạn hoặc được truyền thông qua các điểm truy cập Wi-Fi và tháp di động gần đó trong lúc bạn sử dụng một số dịch vụ nhất định và bật tính năng vị trí. Bạn có thể chọn không tham gia việc thu thập dữ liệu vị trí của chúng tôi bất cứ lúc nào trong cài đặt hệ điều hành của sản phẩm hoặc ứng dụng của bạn, nếu có;

o Thông tin liên quan đến trạng thái sức khỏe của bạn và các chi tiết liên quan đến thông tin thể dục và thể chất của bạn (chẳng hạn như thông tin về trình theo dõi chiều cao và cân nặng, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, chất lượng giấc ngủ, đi bộ, chạy và đi xe đạp) trong phạm vi mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin đó hoặc chấp thuận việc thu thập của chúng tôi theo cách khác;

o Thông tin về nhật ký lỗi, mã lỗi và mô tả lỗi, và thông tin khác mà bạn cung cấp liên quan đến lỗi hoặc trải nghiệm lỗi với bất kỳ Sản phẩm của TCL nào của bạn;

o Thông tin được thu thập bởi một số ứng dụng TCL. Ví dụ: khi bạn sử dụng ứng dụng Tài khoản TCL trên điện thoại di động, ứng dụng này sẽ kết nối Internet, yêu cầu cấp quyền hệ thống của bạn (bao gồm quyền lưu trữ, camera, kết nối Internet và danh bạ) và thu thập địa chỉ email, mật khẩu tài khoản, tên tài khoản, giới tính, quốc gia/khu vực của bạn, kiểu thiết bị, tên thiết bị, các phiên bản ứng dụng và hệ điều hành điện thoại di động của bạn;

o Vị trí mà bạn sử dụng ứng dụng TCL Connect hoặc TCL Home của chúng tôi để kết nối và điều khiển nhiều thiết bị TCL hoặc Alcatel của bạn (chẳng hạn như các thiết bị thông minh, đồng hồ, vòng đeo tay và bộ định tuyến của bạn), cũng như thông tin Wi-Fi hoặc bluetooth, vị trí, tài khoản TCL, thông tin về thiết bị điện thoại của bạn và thông tin về các thiết bị TCL hoặc Alcatel được kết nối;

o Email, số điện thoại, địa chỉ, số fax, lịch sử trò chuyện hoặc bản ghi âm các cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa bạn và đội ngũ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi khi chúng tôi cung cấp hỗ trợ hậu mãi cho bạn; và

o Thông tin khác theo những gì chúng tôi tiết lộ cho bạn khi bạn lần đầu tiên khởi chạy một số ứng dụng nhất định.

 • Thông tin chúng tôi có được từ các nguồn khác. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba theo luật cho phép. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những thông tin sau:

o Thông tin từ các trang mạng xã hội;

o Thông tin từ các nhà cung cấp dữ liệu và dịch vụ trao đổi quảng cáo;

o Thông tin thu được từ các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ, trang web và ứng dụng khác;

o Thông tin liên quan đến các dịch vụ sửa chữa từ các nhà cung cấp thiết bị di động của bạn;

o Nguồn thương mại hoặc công khai có sẵn khác; và

o Nếu bạn tham gia vào các chương trình nghiên cứu thị trường được tổ chức và/hoặc được tài trợ bởi/thay mặt cho TCL, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các trang web của bên thứ ba hoặc trang mạng xã hội, phù hợp với các chính sách về quyền riêng tư của các trang web và trang mạng xã hội tương ứng đó.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác về bạn, thiết bị của bạn hoặc việc sử dụng Sản phẩm của TCL theo cách được thông báo tại thời điểm thu thập và/hoặc với sự chấp thuận của bạn phù hợp với luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ không cố ý thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào từ hoặc về trẻ em dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu được phép trong phạm vi quyền hạn của bạn, mà không nói rõ rằng thông tin đó chỉ nên được cung cấp khi có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ, nếu điều này được bất kỳ luật hiện hành nào yêu cầu. TCL sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân liên quan đến trẻ em trong giới hạn được luật hiện hành cho phép và nếu được yêu cầu, chỉ khi có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ và phù hợp với lợi ích tốt nhất của trẻ em. Nếu bạn cho rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của mình mà không có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp trong phần Liên hệ với Chúng tôi ở bên dưới.

Nếu con bạn sử dụng các dịch vụ Học tập dành cho Trẻ em hoặc Chế độ dành cho Trẻ em, đồng hồ gia đình TCL hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của TCL dành cho trẻ em, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chính sách về quyền riêng tư riêng biệt (tham khảo: https://www.tcl.com/global/en/children-privacy-policy/English) với nhiều thông tin chi tiết hơn về cách chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của trẻ em.

 

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý hoặc sử dụng theo những cách sau và cho những mục đích sau:

 • Để cung cấp, kích hoạt, xác minh và quản lý các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã mua;
 • Để cung cấp các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi dành cho Sản phẩm của TCL;
 • Để giúp bạn đăng ký và quản lý tài khoản TCL của mình;
 • Để cho phép bạn tải xuống và mua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các ứng dụng và các trang web liên quan của chúng tôi và/hoặc để cấp cho bạn quyền truy cập vào các ứng dụng của bên thứ ba được cài đặt trên thiết bị;
 • Để xử lý các giao dịch thanh toán hoặc đơn đặt hàng đối với Sản phẩm của TCL;
 • Để gửi cho bạn thông tin hoặc liên hệ với bạn về Sản phẩm của TCL, ví dụ, trong trường hợp bất kỳ Sản phẩm nào của TCL đã thay đổi hoặc xuất hiện các vấn đề;
 • Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc cho mục đích tiến hành thủ tục tố tụng;
 • Để bảo vệ và ngăn chặn gian lận cũng như các rủi ro bảo mật thông tin, đồng thời giữ bảo mật cho Sản phẩm của TCL, chẳng hạn như xác minh tài khoản và nhận dạng của bạn, phát hiện các sự cố bảo mật và chống lại các hoạt động nguy hiểm;
 • Để trả lời bất kỳ khiếu nại hoặc thắc mắc nào mà bạn có thể nêu ra liên quan đến Sản phẩm của TCL, đồng thời để bảo vệ và thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi;
 • Để cá nhân hóa Sản phẩm của TCL theo yêu cầu của bạn;
 • Để khắc phục sự cố chức năng hoặc các sự cố khác đối với Sản phẩm của TCL;
 • Để đánh giá và phát triển các chức năng, công nghệ và cải tiến mới trên Sản phẩm của TCL;
 • Quản lý các cuộc thi, chương trình quảng bá, sự kiện, nghiên cứu thị trường, khảo sát liên quan đến Sản phẩm của TCL;
 • Để tạo điều kiện cho các mục đích nội bộ của TCL như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu nhằm cải tiến sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm người dùng và truyền thông với khách hàng của chúng tôi;
 • Tuân thủ tất cả các luật, quy định, chỉ thị hiện hành và quyết định của tòa án cũng như các quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Để gửi cho bạn thông tin về Sản phẩm của TCL và giúp làm cho thông tin đó phù hợp hơn với bạn. Chúng tôi có thể cần sự chấp thuận của bạn đối với một số hoạt động tiếp thị. Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều cách khác nhau để chọn không nhận một số thông báo từ chúng tôi. Nếu bạn muốn chọn không nhận thông báo tiếp thị qua email từ chúng tôi, bạn có thể nhấp vào liên kết “Unsubscribe” (Hủy đăng ký) ở cuối email và làm theo các hướng dẫn;
 • Chúng tôi và các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo trên một số sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi và các đối tác quảng cáo của chúng tôi hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa, chúng tôi sẽ phải có được sự chấp thuận trước của bạn theo yêu cầu của luật hiện hành; và
 • Các mục đích khác được bạn chấp thuận và / hoặc được các luật hiện hành cho phép.

Trong phạm vi Dữ liệu Cá nhân chúng tôi thu thập về bạn mà được coi là các danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt hoặc Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm theo luật hiện hành, thì chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó dựa trên sự chấp thuận của bạn và bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình đối với việc xử lý đó vào bất cứ lúc nào, điều này có ảnh hưởng đến tương lai. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng nếu bạn chọn làm như vậy, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp một số dịch vụ cho bạn. Nếu bạn chọn rút lại sự chấp thuận của mình, chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm về những hậu quả có thể xảy ra. Nếu được luật hiện hành cho phép, chúng tôi cũng có thể xử lý các danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt mà bạn đã công khai rõ ràng hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Phần “Điều khoản Dành riêng cho Sản phẩm” bên dưới cung cấp thêm thông tin chi tiết về Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và mục đích mà chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân liên quan đến TV thông minh của TCL, MagiConnect, ứng dụng TCL Home, Kênh TCL, Di động, Máy tính bảng và Thiết bị Đeo được của TCL.

Nếu bạn đóng vai trò là người liên hệ kinh doanh của tổ chức của bạn để thay mặt tổ chức mua hoặc sử dụng Sản phẩm của TCL, chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ giao hàng, thanh toán và/hoặc địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ email, số điện thoại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn theo mức độ cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh thông thường, cho các mục đích quản trị có liên quan hoặc cho các mục đích khác được nêu cụ thể ở trên trong Phần “Sử dụng Dữ liệu Cá nhân”. 

 

TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO BÊN THỨ BA

 

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, thông tin chúng tôi thu thập hoặc tạo ra về bạn hoặc thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác ngoài các chi nhánh và công ty con của TCL cho một hoặc nhiều mục đích kinh doanh được mô tả bên dưới:

 • Để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn Sản phẩm của TCL;
 • Địa điểm chúng tôi tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ do các chi nhánh và/hoặc các công ty con của TCL cung cấp;
 • Tuân thủ các hoạt động thực thi pháp luật khi cần thiết; và
 • Cho một trong những mục đích mà TCL xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Thông báo về Quyền riêng tư này.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà chúng tôi thu thập được với các đối tác của mình để đạt được các mục đích đã đề cập trong Phần “Sử dụng Dữ liệu Cá nhân” ở trên, bao gồm:

 • Trong trường hợp mua bán bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc tài sản nào của TCL cho một công ty khác, sáp nhập hoặc thực hiện các giao dịch quan trọng khác, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích thẩm định và khi hoàn thành giao dịch;
 • Chúng tôi có thể chia sẻ ID quảng cáo của bạn (một ID người dùng duy nhất được chỉ định cho các thiết bị của bạn cho mục đích quảng cáo) với các đối tác quảng cáo của chúng tôi để họ hiển thị quảng cáo;
 • Nếu chúng tôi tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba cho bạn, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các đối tác cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó;
 • Khi bạn chấp thuận với việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của mình cho các đối tác cụ thể;
 • Cho các nhà cung cấp mà chúng tôi hợp tác (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử của chúng tôi) và thuê để hỗ trợ chúng tôi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cho bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để yêu cầu các nhà cung cấp đó xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn tuân theo các quy định được đặt ra trong Thông báo về Quyền riêng tư này và theo nghĩa vụ bảo mật;
 • Cho các đối tác kinh doanh cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ được gắn với hoặc phục vụ như một thành phần của, Sản phẩm của TCL mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Các bên thứ ba này sẽ chịu trách nhiệm về cách họ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm của họ như được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư riêng biệt do họ cung cấp, mà bạn được khuyến khích xác minh thông báo đó; và
 • Trong phạm vi luật pháp yêu cầu, hoặc nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi và/hoặc những người khác.

Bên cạnh việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba bất cứ khi nào được bạn cho phép chia sẻ.

Xin lưu ý rằng nếu bạn truy cập các dịch vụ của bên thứ ba — chẳng hạn như các dịch vụ mạng xã hội, các công cụ ký một lần của bên thứ ba, các ứng dụng của bên thứ ba, các nền tảng di động và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cho thiết bị của bạn — thông qua các dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ của bên thứ ba này có thể thu thập thông tin về bạn, bao gồm thông tin về hoạt động của bạn trên các sản phẩm và dịch vụ, và họ có thể thông báo cho các kết nối của bạn trên các dịch vụ của bên thứ ba về việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ, theo các chính sách quyền riêng tư của họ.

 

LIÊN KẾT VỚI BÊN THỨ BA

 

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba và các sản phẩm của chúng tôi cũng có thể chứa các ứng dụng cài đặt sẵn do các bên thứ ba phát triển và vận hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web và ứng dụng khác như vậy. Thông báo về Quyền riêng tư này không áp dụng cho các ứng dụng và trang web đó. Bạn phải đọc kỹ các chính sách về quyền riêng tư liên quan đến dịch vụ của các bên thứ ba, liên hệ trực tiếp với các bên đó trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, các nhà cung cấp thiết bị di động TCL hoặc Alcatel của bạn cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn để cải thiện, chẩn đoán dịch vụ và cho các mục đích khác. Thông báo về Quyền riêng tư này không áp dụng cho các nhà cung cấp này và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về các hoạt động về quyền riêng tư của họ. Bạn nên liên hệ với các nhà cung cấp này nếu bạn muốn biết chi tiết về cách Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được họ thu thập và xử lý.

 

CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN CẤP ĐỘ QUỐC TẾ

 

TCL chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn trên toàn cầu với các công ty trong tập đoàn của mình để thực hiện các hoạt động được nêu cụ thể trong Thông báo về Quyền riêng tư này. TCL cũng có thể ký hợp đồng phụ về việc xử lý hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba ở bên ngoài quốc gia của bạn. Khi bạn sử dụng Sản phẩm của TCL, chúng tôi có thể chuyển giao, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn trong và ngoài quốc gia nơi bạn cư trú, phù hợp với Thông báo về Quyền riêng tư này. Do đó, việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng có thể tuân theo các luật khác ngoài luật từ quốc gia của bạn.

TCL thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng việc chuyển giao Dữ liệu Cá nhân sẽ được thực hiện phù hợp với các luật hiện hành về quyền riêng tư và, đặc biệt, phù hợp với các biện pháp về hợp đồng, kỹ thuật và tổ chức sẽ được áp dụng, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt. 

 

BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

 

Chúng tôi đã thông qua các biện pháp bảo mật về tổ chức, vật chất và kỹ thuật phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp, và để ngăn chặn mọi truy cập trái phép, tiết lộ, sử dụng, sửa đổi, làm hỏng hoặc làm mất dữ liệu. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý và thiết thực để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm các bước sau:

 • Chúng tôi sẽ sử dụng tiêu chuẩn bảo mật SSL (Secure Sockets Layer, SSL) và các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo việc mã hóa liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin (bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật chất) để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống.
 • Chúng tôi sẽ cho phép nhân viên của chúng tôi và nhân viên của các bên thứ ba truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn trên cơ sở cần biết để giúp chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và cung cấp dịch vụ cho bạn. Những nhân viên này và những nhân sự bên ngoài (của bên thứ ba được chúng tôi cho phép) phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật theo hợp đồng.
 • Việc bảo mật Dữ liệu Cá nhân của bạn là điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo vệ, chẳng hạn như cung cấp bảo vệ mã hóa cho việc lưu trữ và truyền tải thông tin, để ngăn Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.
 • Chúng tôi sẽ thận trọng lựa chọn các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời thực hiện các yêu cầu về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân đối với các hợp đồng kinh doanh giữa hai bên.
 • Chúng tôi sẽ tiến hành các khóa đào tạo về bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư, các hoạt động thử nghiệm và công khai để nâng cao nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Tuy nhiên, hãy hiểu rằng không có việc truyền dữ liệu nào qua Internet có thể được đảm bảo là an toàn 100%. Nếu chúng tôi nhận thấy bất kỳ vi phạm nào đối với hệ thống bảo mật của mình, chúng tôi sẽ hành động kịp thời phù hợp với các luật pháp hiện hành. 

 

LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

TCL chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này, và dữ liệu đó sẽ bị xóa sau một thời gian hợp lý theo các tiêu chí sau:

 • TCL lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là chúng tôi cần cho các mục đích được đề cập trong Phần “Sử dụng Dữ liệu Cá nhân”, có thể trùng với khoảng thời gian mà TCL có mối quan hệ liên tục với bạn; và
 • TCL lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là chúng tôi cần để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý mà dữ liệu đó chịu ảnh hưởng, hoặc dữ liệu đó bảo vệ các khiếu nại chống lại chúng tôi.

 

CÁC QUYỀN CỦA BẠN

 

Các luật về bảo vệ dữ liệu có thể cung cấp cho bạn một số quyền hợp pháp liên quan đến Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Không phải tất cả các luật về bảo vệ dữ liệu đều giống nhau vì vậy không phải tất cả các quyền này đều được áp dụng ở tất cả các nơi. Bạn có thể tham khảo các Phụ lục của Thông báo về Quyền riêng tư này để biết thêm thông tin chi tiết về các quyền của bạn trong một số khu vực tài phán cụ thể.

Tuy nhiên, chúng tôi công nhận rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ thuộc về bạn và điều đó cho phép bạn kiểm soát cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Theo luật hiện hành, các quyền của bạn có thể bao gồm:

 • Quyền yêu cầu truy cập vào Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn, bao gồm quyền lấy thông tin và sao chép dữ liệu đó;
 • Quyền yêu cầu chúng tôi cải chính hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không đầy đủ;
 • Quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Xin lưu ý rằng có thể có những trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi loại bỏ hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi có quyền lưu giữ dữ liệu đó một cách hợp pháp;
 • Nếu được pháp luật hiện hành cho phép, bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu bạn cho rằng chúng tôi đã xâm phạm bất kỳ quyền nào của bạn.

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua việc sử dụng các thông tin chi tiết được nêu trong phần “Liên hệ với Chúng tôi” ở bên dưới.

Chúng tôi có thể cần phải trải qua quá trình xác minh yêu cầu của chủ thể dữ liệu trước khi hoàn thành yêu cầu của bạn và, ví dụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận một số dữ liệu mà chúng tôi đã có về bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân được cung cấp trong quá trình xác minh yêu cầu của chủ thể dữ liệu để xác minh danh tính hoặc quyền đưa ra yêu cầu của người yêu cầu.

 

ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO SẢN PHẨM

 

Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng chung cho cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân bổ sung liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

TV THÔNG MINH

Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân về việc bạn sử dụng các sản phẩm TV Thông minh của chúng tôi, chẳng hạn như tên và thời lượng phát video, mục yêu thích của người dùng, các trang đã xem và thời gian dành cho các trang đó. Điều này nhằm giúp chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về cách các khách hàng sử dụng sản phẩm và đảm bảo rằng chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện và điều chỉnh các dịch vụ của mình cho phù hợp.

Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân khi bạn sử dụng máy ảnh hoặc micrô của các sản phẩm TV Thông minh. Ví dụ: khi bạn sử dụng máy ảnh (máy ảnh tích hợp hoặc máy ảnh bên ngoài của các sản phẩm TV Thông minh) để tiến hành trò chuyện video trực tiếp trên ChatNow, cung cấp dịch vụ trò chuyện video trực tiếp, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về tài khoản TCL, lịch sử trò chuyện bằng video và âm thanh, dữ liệu hỗ trợ liên quan đến xử lý sự cố và phản hồi liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn.

Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân bổ sung để cung cấp chẩn đoán từ xa cho các sự cố với sản phẩm TV Thông minh của bạn. Ví dụ: nếu bạn đã chấp thuận, chúng tôi có thể thu thập ảnh chụp màn hình theo thời gian thực và thông tin về dữ liệu được lưu trữ trên các sản phẩm TV Thông minh của bạn. Điều này nhằm đảm bảo rằng các sự cố xảy ra với các sản phẩm TV Thông minh của bạn có thể được giải quyết một cách hiệu quả nhất có thể.

Các sản phẩm TV Thông minh thu thập dữ liệu của chức năng trợ lý giọng nói Amazon Alexa hoặc Google Action trên các sản phẩm TV Thông minh của bạn. Thông tin này bao gồm mô tả thiết bị, giọng nói của bạn, Mã thông báo Kỹ năng và Khẩu lệnh. Khi bạn sử dụng chức năng trợ lý giọng nói, dữ liệu giọng nói của bạn sẽ được Google hoặc Amazon xử lý. Dữ liệu của bạn sẽ được chuyển trực tiếp tới Google hoặc Amazon. Vui lòng tham khảo các thông báo về quyền riêng tư của Google hoặc Amazon để biết thông tin về việc các công ty này xử lý thêm Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Các đối tác quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng công nghệ nhận dạng nội dung tự động (automatic content recognition, ACR) và các công nghệ khác để thu thập thông tin sử dụng và xem TV của bạn nhằm tạo hồ sơ người dùng và xác định quảng cáo được cá nhân hóa mà thiết bị của bạn sẽ nhận được. Bạn có thể kiểm soát việc có cho phép chúng tôi kích hoạt thu thập dữ liệu bằng ACR hay không bằng cách làm theo phương pháp được cung cấp trong trang cài đặt của TV Thông minh.

MagiConnect

Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của mình sẽ thu thập thông tin chi tiết về việc bạn sử dụng ứng dụng MagiConnect, bao gồm khối lượng sử dụng ứng dụng MagiConnect mà bạn thực hiện (được đo thông qua số lần nhấp bạn thực hiện) cũng như lựa chọn về dịch vụ của bạn thông qua ứng dụng MagiConnect. Chúng tôi làm điều này để hiểu rõ hơn cách bạn sử dụng ứng dụng MagiConnect và điều chỉnh bố cục của ứng dụng phù hợp với sở thích của bạn.

TCL HOME

Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của mình sẽ thu thập thông tin chi tiết về việc bạn sử dụng ứng dụng TCL Home, chẳng hạn như khối lượng sử dụng ứng dụng TCL Home mà bạn thực hiện, thông tin bạn cung cấp thông qua trò chuyện trực tiếp cũng như các lựa chọn về dịch vụ của bạn thông qua ứng dụng TCL Home. Chúng tôi làm điều này để hiểu rõ hơn cách bạn sử dụng ứng dụng TCL Home và cải thiện dịch vụ cũng như điều chỉnh bố cục của ứng dụng phù hợp với sở thích của bạn.

Để cung cấp các dịch vụ cho phép bạn kết nối và quản lý nhiều thiết bị TCL cũng như các thiết bị của nhà sản xuất khác mà bạn sở hữu, chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của mình cũng sẽ thu thập thông tin sau về bạn: Thông tin Wi-Fi hoặc bluetooth, vị trí, tài khoản TCL, thông tin thiết bị về điện thoại của bạn và thông tin về các thiết bị TCL sẽ được kết nối.

KÊNH TCL

Kênh TCL cho phép người dùng tìm kiếm nội dung có sẵn trong Kênh TCL bằng cách khởi chạy chức năng điều khiển bằng giọng nói trong Roku TV. Khi bạn sử dụng chức năng điều khiển bằng giọng nói, dữ liệu giọng nói của bạn sẽ được Roku TV trực tiếp xử lý. Vui lòng tham khảo thông báo về quyền riêng tư của Roku TV để biết thông tin về việc xử lý thêm dữ liệu giọng nói của bạn.

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu liên quan đến Roku TV hoặc thiết bị TCL mà bạn có (ví dụ: kiểu thiết bị, mã nhận dạng thiết bị duy nhất, thương hiệu, địa chỉ MAC, phiên bản hệ điều hành Roku, khu vực, địa chỉ IP, phiên bản ứng dụng) và việc bạn sử dụng Kênh TCL (ví dụ: bản ghi lượt nhấp chuột và lịch sử duyệt web của bạn). Chúng tôi có thể thuê các bên xử lý thứ ba để phân tích dữ liệu đó và xây dựng hồ sơ về cách sử dụng và ưu tiên của bạn. Chúng tôi làm điều này để hiểu rõ hơn về cách các khách hàng của mình sử dụng Kênh TCL và đưa ra đề xuất cho bạn về những nội dung khác mà bạn có thể quan tâm.

Thiết bị di động, Máy tính bảng và Thiết bị Đeo được của TCL

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt như dữ liệu sinh trắc học và dữ liệu sức khỏe khi bạn sử dụng một số ứng dụng nhất định trên thiết bị di động, máy tính bảng hoặc thiết bị đeo được của TCL. Những dữ liệu này là cần thiết cho các chức năng liên quan đến sức khỏe của những ứng dụng này. Chúng tôi xử lý các danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt dựa trên việc bạn chấp thuận một cách rõ ràng và bạn có thể thu hồi sự chấp thuận của mình đối với việc xử lý đó bất kỳ lúc nào, điều này có ảnh hưởng đến tương lai. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng nếu bạn chọn làm như vậy, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp một số dịch vụ cho bạn. Nếu bạn chọn rút lại sự chấp thuận của mình, chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm về những hậu quả có thể xảy ra;

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu thiết bị và thông tin nhật ký bao gồm URL giới thiệu, địa chỉ IP và thông tin chi tiết về việc bạn sử dụng trang web, dịch vụ đám mây, cửa hàng ứng dụng, lịch sử duyệt web, truy vấn tìm kiếm, loại trình duyệt và tần suất phiên của chúng tôi, ngoài các mã nhận dạng thiết bị duy nhất;

Một số thiết bị di động TCL mang thương hiệu Alcatel nhưng vẫn áp dụng Thông báo về Quyền riêng tư này.

 

SỬ DỤNG COOKIE

 

Chúng tôi và các đối tác phân tích dữ liệu và quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi sử dụng “cookie” và các công nghệ web tương tự, bao gồm thẻ pixel hoặc đèn hiệu web, (“công cụ thu thập tự động”) để hỗ trợ một số tính năng nhất định của tài khoản TCL, TV thông minh cũng như các trang web và ứng dụng khác do chúng tôi điều hành. Các công cụ thu thập tự động là các đoạn mã được triển khai trên thiết bị của bạn. Công cụ thu thập tự động cho phép trang web nhận ra trình duyệt hoặc thiết bị của bạn trong khi bạn truy cập trang web/ứng dụng TCL hoặc khi bạn quay lại trang web/ứng dụng TCL. Để biết thêm thông tin về cookie mà chúng tôi sử dụng, vui lòng xem Chính sách về Cookie của chúng tôi, có thể tìm thấy tại đây: https://www.tcl.com/vn/vi/legal/cookies-policy

Chúng tôi sử dụng hai loại công cụ thu thập tự động: “cookie theo phiên” và “cookie liên tục”.

Cookie theo phiên sẽ hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt của mình. Cookie theo phiên sẽ nhận dạng bạn trong suốt phiên trình duyệt của bạn bằng cách chỉ định một số nhận dạng duy nhất được tạo ngẫu nhiên cho thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie theo phiên:

 • Để cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn và quản lý các giao dịch. Ví dụ: chúng tôi có thể triển khai một cookie để ghi nhớ những mặt hàng bạn đã lưu trữ trong giỏ hàng trực tuyến; và
 • Đối với một số mục đích quản lý và chỉnh sửa nội dung.

Cookie liên tục không hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình. Chúng tôi sử dụng cookie liên tục:

 • Để ghi lại xem một khách truy cập có đăng nhập vào tài khoản TCL hay không;
 • Để ghi lại thời điểm mà khách truy cập vào tài khoản TCL, hoặc trang web / ứng dụng TCL khác, đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi, khi có thể;
 • Cho mục đích hiệu suất và thiết kế. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie để theo dõi phần nào của trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi là phổ biến và để tìm ra cách cải thiện chức năng của phần đó;
 • Để cải thiện trải nghiệm người dùng và cá nhân hóa những gì bạn thấy. Ví dụ': chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi lại các sở thích của người dùng và để đảm bảo rằng nội dung trang web / ứng dụng có liên quan hơn (bao gồm cả nội dung quảng cáo) được chuyển đến người dùng;
 • Để cho phép chúng tôi và các đối tác bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác cung cấp quảng cáo hoặc điều chỉnh các thông điệp tiếp thị mà bạn đồng ý nhận. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi lại những sản phẩm và dịch vụ bạn mua hoặc thể hiện sự quan tâm, và sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để cho phép các quảng cáo có liên quan được hiển thị trên các trang web / ứng dụng của chúng tôi và các trang web / ứng dụng khác dựa trên thông tin đó; và
 • Đối với một số mục đích quản lý và chỉnh sửa nội dung.

Cách Quản lý Công cụ Thu thập Tự động

Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc cảnh báo cho bạn biết khi cookie được đưa vào thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể xóa cookie ngay khi rời khỏi tài khoản TCL hoặc trang web / ứng dụng TCL khác. Mặc dù bạn không bắt buộc phải chấp nhận cookie khi truy cập tài khoản TCL, nhưng nếu bạn cài đặt trình duyệt của mình từ chối cookie, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng và chức năng của tài khoản TCL hoặc của trang web/ứng dụng TCL khác.

Ví dụ: phần Trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt web sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cách để trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được công cụ thu thập tự động mới và cách tắt hoàn toàn công cụ thu thập tự động. Liên quan đến một số trình duyệt phổ biến, bạn có thể tìm thêm thông tin bằng cách nhấp vào các liên kết có liên quan sau đây: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera và Apple Safari.

Khi luật pháp hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ trình bày với bạn một biểu ngữ cookie vào lần đầu tiên bạn truy cập trang web/ứng dụng của chúng tôi để giải thích về loại công cụ thu thập tự động mà chúng tôi sử dụng và yêu cầu sự chấp thuận của bạn đối với một số công cụ thu thập tự động mà chúng tôi sử dụng.

Dữ liệu Cá nhân được Thu thập thông qua các Công cụ Thu thập Tự động

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân được thu thập thông qua công cụ thu thập tự động cho các mục đích được nêu cụ thể ở trên (bao gồm cả trong Phần “Sử dụng Dữ liệu Cá nhân”). Đối với những cookie mà chúng tôi yêu cầu sự chấp thuận của bạn để triển khai, chúng tôi cũng dựa trên sự chấp thuận làm cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu Cá nhân được thu thập thông qua các cookie đó.

Đối với người dùng ở Hoa Kỳ, Network Advertising Initiative cũng cung cấp các phương tiện để chọn không nhận một số cookie quảng cáo. Vui lòng truy cập https://www.networkadvertising.org để tìm hiểu thêm. Lưu ý rằng việc chọn không nhận không đồng nghĩa rằng bạn sẽ không nhận được quảng cáo trực tuyến nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc công ty hoặc các công ty mà bạn đã chọn không nhận quảng cáo sẽ không còn cung cấp những quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với ưu tiên và mẫu hình sử dụng của bạn nữa.

Tại thời điểm này, trang web của chúng tôi không nhận diện được các tín hiệu trình duyệt tự động liên quan đến cơ chế theo dõi, có thể bao gồm hướng dẫn “Không Theo dõi”.

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua các kênh cụ thể được chỉ ra ở bên dưới.

Đối với cư dân tại Khu vực Kinh tế Châu Âu (European Economic Area, EEA) & Vương quốc Anh (United Kingdom, UK), vui lòng liên hệ với Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu (Data Protection Officer, DPO) của chúng tôi bằng cách gửi email đến privacy_dpo@tcl.com.

Đối với người dùng ở Ấn Độ, Nhân viên giải quyết Khiếu nại của chúng tôi ở Ấn Độ là ông Sudhansu Sahu và bạn có thể liên lạc tại địa chỉ privacyqueryindia@tcl.com.

Đối với người dùng ở Hoa Kỳ, các công ty con của TCL là TTE Technology, Inc. và TCT Mobile Inc. có địa chỉ và thông tin liên lạc liên quan được nêu ở dưới đây:

TTE Technology, Inc. (đối với TV TCL và dịch vụ)

189 Technology Drive

Irvine, CA 92618
Liên lạc với chúng tôi bằng cách gửi email tại địa chỉ consumerdata@tcl.com, hoặc gọi đến số điện thoại miễn phí của chúng tôi +1-877-300-8837

TCT Mobile, Inc. (đối với thiết bị di động/máy tính bảng/thiết bị đeo được của TCL và dịch vụ)

189 Technology Drive
Irvine, CA 92618

Liên lạc với chúng tôi bằng cách gửi email tại địa chỉ privacy.na@tcl.com, hoặc gọi đến số điện thoại miễn phí của chúng tôi +1-855-368-0829

Đối với người dùng tại Brazil, vui lòng liên hệ với DPO của chúng tôi bằng cách gửi email đến privacidade@semptcl.com.br, hoặc gọi số +55 (11) 3004-7570.

Để biết thêm thông tin liên hệ về công ty con, văn phòng hoặc đại diện của TCL tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, hãy xem Trang Liên hệ với Chúng tôi: https://www.tcl.com/choose-country.html.

Nếu bạn có quan ngại chưa được giải quyết về quyền riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu mà chúng tôi vẫn chưa xử lý thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ (miễn phí) tại địa chỉ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe