• 30 Series

6.52" HD+ display | TCL 305

TCL 305
 • · Màn hình HD+ 6.52''
 • · Cụm 3 Camera AI 13MP
 • · Pin 5000mAh, thời gian sử dụng 2 ngày
 • 30 Series

6.7" FHD+ AMOLED display | TCL 30+

TCL 30+
 • · Màn hình FHD+ AMOLED 6.7''
 • · Cụm 3 Camera AI 50MP
 • · Dung lượng pin khủng 5000mAh
 • 30 Series

6.52" HD+ display | TCL 30 SE

TCL 30 SE
 • · Màn hình HD+ 6.52''
 • · Cụm 3 Camera AI 50MP
 • · Dung lượng pin khủng 5000mAh