• 30 Series

6.52" HD+ display | TCL 305

TCL 305
 • · Màn hình HD+ 6.52''
 • · Cụm 3 Camera AI 13MP
 • · Pin 5000mAh, thời gian sử dụng 2 ngày
 • 30 Series

6.7" FHD+ AMOLED display | TCL 30+

TCL 30+
 • · Màn hình FHD+ AMOLED 6.7''
 • · Cụm 3 Camera AI 50MP
 • · Dung lượng pin khủng 5000mAh
 • 30 Series

6.52" HD+ display | TCL 30 SE

TCL 30 SE
 • · Màn hình HD+ 6.52''
 • · Cụm 3 Camera AI 50MP
 • · Dung lượng pin khủng 5000mAh
 • 40 Series

6.6" NXTVISION Display | TCL 408

TCL 408
 • · 50MP Hyper Camera
 • · 6.6" NXTVISION Display
 • · 5000mAh Battery
 • 40 Series

6.75" 90Hz NXTVISION Display | TCL 40 SE

TCL 40 SE
 • · Dual Stereo Speakers
 • · 6.75" 90Hz NXTVISION Display
 • · 5010mAh Battery
 • 40 Series

Màn hình giấy điện tử đa sắc | TCL 40 NXTPAPER

TCL 40 NXTPAPER
 • · Camera selfie 32MP
 • · Bộ nhớ dung lượng lớn 256GB
 • · Mở rộng RAM 8GB + 8GB
 • 40 Series

6.6" HD+ Màn hình NXTVISION | TCL 406s

TCL 406s
 • · 6.6" HD+ Màn hình NXTVISION
 • · 2 ngày Pin1
 • · 13MP AI Camera kép