TCL 40 NXTPAPER

TCL 40 NXTPAPER

Màn hình giấy điện tử đa sắc

  • · Camera selfie 32MP
  • · Bộ nhớ dung lượng lớn 256GB
  • · Mở rộng RAM 8GB + 8GB

Chọn Model.

0%  3D LOADING...