CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI
Diện tích lọc 15m2

KJ120F

 • LỌC BỤI MỊN PM 2.5 360 độ
 • MÀNG LỌC 3 LỚP HEPA H13
 • ĐÈN CHUYỂN SẮC
so sánh
Diện tích lọc 15m2

KJ120F

 • LỌC BỤI MỊN PM 2.5 360 độ
 • MÀNG LỌC 3 LỚP HEPA H13
 • ĐÈN CHUYỂN SẮC
so sánh
Diện tích lọc 8.5m2

KJ65F

 • LỌC BỤI MỊN PM 2.5
 • MÀNG LỌC 3 LỚP
 • BẢNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
so sánh
Diện tích lọc 35m2

KJ270F

 • Màng lọc HEPA lọc bụi mịn PM 2.5
 • Khả năng lọc mạnh mẽ
 • Màn hình hiển thị chất lượng không khí
so sánh