breevaA5

breeva A5

Air Purifier

  • · Bộ lọc HEPA H13 hấp thụ 99. 97% các hạt trong không khí
  • · CADR lên đến 400cmh có thể bao phủ diện tích phòng 365ft²
  • · Bộ lọc than hoạt tính hấp thụ mùi và VOC
  • · Breeva Shield TM UV-C phá hủy DNA và RNA của vi rút trong không khí
  • · Breeva Shield TM Anion làm cho các hạt mịn hơn trong không khí lắng xuống
  • · Ánh sáng môi trường xung quanh
  • · Cảm biến kép giám sát chất lượng không khí
  • · Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ quạt
  • · Tiếng ồn ở chế độ ngủ chỉ là 26dB
  • · Khóa bảng điều khiển

0%  3D LOADING...