breevaA3

breeva A3

Air Purifier

  • · Bộ lọc HEPA H13 hấp thụ 99. 97% các hạt trong không khí
  • · Bộ lọc than hoạt tính hấp thụ mùi và VOC.
  • · breeva Shield TM UV-C phá hủy DNA và RNA của vi rút trong không khí
  • · breeva Shield TM Anion làm cho các hạt mịn hơn trong không khí lắng xuống.
  • · CADR lên đến 270cmh có thể bao phủ một căn phòng có diện tích 246ft²
  • · Ánh sáng môi trường xung quanh
  • · Cảm biến kép giám sát chất lượng không khí
  • · Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ quạt
  • · Tiếng ồn ở chế độ ngủ chỉ là 26dB
  • · Khóa bảng điều khiển

0%  3D LOADING...