Thông báo bảo trì hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng ngày 06/05/2024

2024-05-03

2024-05-03

 

Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng qua tổng đài, Công ty TNHH Điện Tử Thông Minh TCL (Việt Nam) trân trọng thông báo sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống tổng đài trong khoảng thời gian:

Từ 12h00 ngày 06/05/2024 đến 13h30 ngày 06/05/2024.

 

Trong thời gian thực hiện nâng cấp trên hệ thống tổng đài có thể bị gián đoạn khi tiếp nhận cuộc gọi đến của Khách hàng.

 

TCL Việt Nam trân trọng cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý khách hàng!

 

Công ty TNHH Điện Tử Thông Minh TCL Việt Nam

 

Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng qua tổng đài, Công ty TNHH Điện Tử Thông Minh TCL (Việt Nam) trân trọng thông báo sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống tổng đài trong khoảng thời gian:

Từ 12h00 ngày 06/05/2024 đến 13h30 ngày 06/05/2024.

 

Trong thời gian thực hiện nâng cấp trên hệ thống tổng đài có thể bị gián đoạn khi tiếp nhận cuộc gọi đến của Khách hàng.

 

TCL Việt Nam trân trọng cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý khách hàng!

 

Công ty TNHH Điện Tử Thông Minh TCL Việt Nam