75P735

TCL 4K GOOGLE TV | P735

  • · 4K HDR
  • · WCG
  • · Dolby Vision/Atmos
  • · MEMC
  • · HDMI 2.1
  • · OK Google
  • · Google Meet
  • · THIẾT KẾ KHÔNG KHUNG VIỀN

Chọn Model.

0%  3D LOADING...