Thông tin bảo hành sản phẩm TCL cập nhật mới nhất năm 2023

Sản phẩm TV

Chính sách bảo hành sản phẩm TV TCL 2023 được cập nhật như sau: 

 

1. Thời gian bảo hành miễn phí máy 2 năm (24 tháng). 

 

2. Thứ tự căn cứ bảo hành miễn phí như sau: 

2.1 Thứ nhất, dựa vào ngày kích hoạt bảo hành điện tử TCL làm tham khảo; 

2.2 Thứ 2, dựa vào ngày bán hàng trên hóa đơn VAT xuất cho người dùng cuối làm tham khảo; 

2.3 Thứ 3, dựa vào ngày sản xuất trên seri TV làm tham khảo; 

Nếu thời gian căn cứ trên 2.1, 2.2 không khớp nhau thì sẽ lấy thời gian sớm nhất làm tham khảo;

 

3. Cách tính bảo hành miễn phí : 

3.1 Tính hiệu lực từ ngày người dùng kích hoạt bảo hành điện tử, miễn phí bảo hành 24 tháng, nhưng seri máy không được vượt quá 36 tháng kể từ ngày sản xuất ; 

3.2 Nếu không kích hoạt bảo hành điện tử thì sẽ tính dựa theo ngày bán hàng trên hóa đơn VAT của người dùng cuối, miễn phí bảo hành 24 tháng, nhưng seri máy không được vượt quá 36 tháng kể từ ngày sản xuất; 

3.3 Nếu không có căn cứ bảo hành thì sẽ tính theo ngày sản xuất trên seri máy, miễn phí bảo hành 24 tháng nhưng seri máy không được vượt quá 28 tháng kể từ ngày sản xuất; 

 

4. Phương pháp kích hoạt: 

4.1 Người dùng TV Android mở máy kết nối mạng sẽ tự động kích hoạt; 

4.2 Người dùng không sử dụng TV Android thì trong vòng 30 ngày mua hàng có thể thông qua APP TCL HOME để tải lên hình ảnh hóa đơn VAT mua hàng hoặc hình ảnh ngày kích hoạt bán hàng trên hệ thống DRM; 

4.3 Nếu hàng trưng bày đã được kích hoạt điện tử, khách hàng có thể thông qua hotline cung cấp hóa đơn VAT để được xác nhận và sửa đổi thời gian kích hoạt; 

 

5. Phương thức xin bảo hành miễn phí: 

Khách hàng, đại lý, nhân viên kinh doanh,...báo bảo hành qua hotline 1800588880, nhân viên Call- Center TCL sau khi xác định sản phẩm phù hợp với chính sách bảo hành sẽ sắp xếp thông qua hệ thống CRM điều phối đơn sửa chữa cho trạm bảo hành; 

 

6. Phương thức xử lý ca ngoài bảo hành: sau khi xác nhận sản phẩm nằm ngoài chính sách bảo hành miễn phí, TCL sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành tính phí, phí sửa chữa sẽ dựa trên tiêu chuẩn phí do trung tâm bảo hành TCL công bố. 

 

7. Trạm bảo hành TCL phải phối hợp chặt chẽ với Call-Center để xác minh căn cứ bảo hành miễn phí, nếu sản phẩm không nằm trong phạm vi bảo hành miễn phí thì sẽ được bảo hành tính phí dựa trên tiêu chuẩn phí do trung tâm bảo hành TCL công bố. 

 

8. Căn cứ bảo hành miễn phí, báo cáo giám định kỹ thuật và linh kiện hư hỏng cần trùng khớp với miêu tả lỗi khi khách báo bảo hành, nghiêm cấm việc gian lận giả mạo. 

 

9. Chính sách này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2023. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ TCL Việt Nam.

Xem thêm sản phẩm TV
Sản phẩm Điều hòa

1. Thời gian bảo hành miễn phí máy 3 năm (36 tháng), bảo hành máy nén 5 năm (60 tháng). 

 

2. Thứ tự căn cứ bảo hành miễn phí như sau: 

2.1 Thứ nhất, dựa vào ngày kích hoạt bảo hành điện tử TCL làm tham khảo; 

2.2 Thứ 2, dựa vào ngày bán hàng trên hóa đơn VAT xuất cho người dùng cuối làm tham khảo; 

2.3 Thứ 3, dựa vào ngày sản xuất trên seri AC làm tham khảo; 

Nếu thời gian căn cứ trên 2.1, 2.2 không khớp nhau thì sẽ lấy thời gian sớm nhất làm tham khảo; 

 

3. Cách tính bảo hành miễn phí: 

3.1 Tính hiệu lực từ ngày người dùng kích hoạt bảo hành điện tử, miễn phí bảo hành toàn máy 36 tháng, nhưng seri máy không được vượt quá 48 tháng kể từ ngày sản xuất ; máy nén bảo hành 60 tháng nhưng seri máy không được vượt quá 72 tháng kể từ ngày sản xuất; 

3.2 Nếu không kích hoạt bảo hành điện tử thì sẽ tính dựa theo ngày bán hàng trên hóa đơn VAT của người dùng cuối, miễn phí bảo hành toàn máy 36 tháng, nhưng seri máy không được vượt quá 48 tháng kể từ ngày sản xuất; máy nén bảo hành 60 tháng nhưng seri máy không được vượt quá 72 tháng kể từ ngày sản xuất; 

3.3 Nếu không có căn cứ bảo hành thì sẽ tính theo ngày sản xuất trên seri máy, miễn phí bảo hành toàn máy 36 tháng nhưng seri máy không được vượt quá 40 tháng kể từ ngày sản xuất; máy nén bảo hành 60 ĐIỆN TỬ THÔNG tháng nhưng seri máy không được vượt quá 64 tháng kể từ ngày sản xuất; 

 

4. Phương pháp kích hoạt: 

Người dùng trong vòng 30 ngày mua hàng có thể thông qua APP TCL HOME để tải lên hình ảnh hóa đơn VAT mua hàng hoặc hình ảnh ngày kích hoạt bán hàng trên hệ thống DRM để được kích hoạt bảo hành; 

 

5. Phương thức xin bảo hành miễn phí: 

Khách hàng, đại lý, nhân viên kinh doanh,...báo bảo hành qua hotline 1800588880, nhân viên Call-Center TCL sau khi xác định sản phẩm phù hợp với chính sách bảo hành sẽ sắp xếp thông qua hệ thống CRM điều phối đơn sửa chữa cho trạm bảo hành; 

 

6. Phương thức xử lý ca ngoài bảo hành: sau khi xác nhận sản phẩm nằm ngoài chính sách bảo hành miễn phí, TCL sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành tính phí, phí sửa chữa sẽ dựa trên tiêu chuẩn phí do trung tâm bảo hành TCL công bố. 

 

7. Trạm bảo hành TCL phải phối hợp chặt chẽ với Call-Center để xác minh căn cứ bảo hành miễn phí, nếu sản phẩm không nằm trong phạm vi bảo hành miễn phí thì sẽ được bảo hành bảo hành tinh phí dựa trên tiêu chuẩn phi do trung tâm bảo hành TCL công bố. 

 

8. Căn cứ bảo hành miễn phí, báo cáo giám định kỹ thuật và linh kiện hư hỏng cần trùng khớp với miêu tả lỗi khi khách báo bảo hành, nghiêm cấm việc gian lận giả mạo. 

 

9. Chính sách này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2023. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ TCL Việt Nam.

 

Xem thêm sản phẩm Điều hòa

Sản phẩm Máy giặt

1. Thời gian bảo hành miễn phí máy giặt như sau: 

Máy giặt lồng đứng: toàn máy 2 năm (24 tháng), động cơ 6 năm (72 tháng); Máy giặt lồng ngang: toàn máy 2 năm (24 tháng), động cơ 11 năm (132 tháng); 

 

2. Thứ tự căn cứ bảo hành miễn phí như sau: 

2.1 Thứ nhất, dựa vào ngày kích hoạt bảo hành điện tử TCL làm tham khảo; 

2.2 Thứ 2, dựa vào ngày bán hàng trên hóa đơn VAT xuất cho người dùng cuối làm tham khảo; 

2.3 Thứ 3, dựa vào ngày sản xuất trên seri WM làm tham khảo; 

Nếu thời gian căn cứ trên 2.1, 2.2 không khớp nhau thì sẽ lấy thời gian sớm nhất làm tham khảo; 

 

3. Cách tính bảo hành miễn phí máy giặt lồng đứng: 

3.1 Tính hiệu lực từ ngày người dùng kích hoạt bảo hành điện tử, miễn phí bảo hành toàn máy 24 tháng, nhưng seri máy không được vượt quá 36 tháng kể từ ngày sản xuất; động cơ bảo hành 72 tháng nhưng seri máy không được vượt quá 84 tháng kể từ ngày sản xuất; 

3.2 Nếu không kích hoạt bảo hành điện tử thì sẽ tính dựa theo ngày bán hàng trên hóa đơn VAT của người dùng cuối, miễn phí bảo hành toàn máy 24 tháng, nhưng seri máy không được vượt quá 36 tháng kể từ ngày sản xuất; động cơ bảo hành 72 tháng nhưng seri máy không được vượt quá 84 tháng kể từ ngày sản xuất; 

3.3 Nếu không có căn cứ bảo hành thì sẽ tính theo ngày sản xuất trên seri máy, miễn phí bảo hành toàn máy 24 tháng nhưng seri máy không được vượt quá 28 tháng kể từ ngày sản xuất; động cơ bảo hành 72 tháng nhưng seri máy không được vượt quá 76 tháng kể từ ngày sản xuất; 

 

4. Cách tính bảo hành miễn phí máy giặt lồng ngang: 

4.1 Tính hiệu lực từ ngày người dùng kích hoạt bảo hành điện tử, miễn phí bảo hành toàn máy 24 tháng, nhưng seri máy không được vượt quá 36 tháng kể từ ngày sản xuất; động cơ bảo hành 132 tháng nhưng seri máy không được vượt quá 144 tháng kể từ ngày sản xuất; 

4.2 Nếu không kích hoạt bảo hành điện tử thì sẽ tính dựa theo ngày bán hàng trên hóa đơn VAT của người dùng cuối, miễn phí bảo hành toàn máy 24 tháng, nhưng seri máy không được vượt quá 36 tháng kể từ ngày sản xuất; động cơ bảo hành 132 tháng nhưng seri máy không được vượt quá 144 tháng kể từ ngày sản xuất; 

4.3 Nếu không có căn cứ bảo hành thì sẽ tính theo ngày sản xuất trên seri máy, miễn phí bảo hành toàn máy 24 tháng nhưng seri máy không được vượt quá 28 tháng kể từ ngày sản xuất; động cơ bảo hành 132 tháng nhưng seri máy không được vượt quá 136 tháng kể từ ngày sản xuất; 

 

5. Phương pháp kích hoạt: 

Người dùng trong vòng 30 ngày mua hàng có thể thông qua APP TCL HOME để tải lên hình ảnh hóa đơn VAT mua hàng hoặc hình ảnh ngày kích hoạt bản hàng trên hệ thống DRM để được kích hoạt; 

 

6. Phương thức xin bảo hành miễn phí: 

Khách hàng, đại lý, nhân viên kinh doanh,...báo bảo hành qua hotline 1800588880, nhân viên Call- Center TCL sau khi xác định sản phẩm phù hợp với chính sách bảo hành sẽ sắp xếp thông qua hệ thống CRM điều phối đơn sửa chữa cho trạm bảo hành; 

 

7. Phương thức xử lý ca ngoài bảo hành : sau khi xác nhận sản phẩm nằm ngoài chính sách bảo hành miễn phí, TCL sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành tinh phí, phí sửa chữa sẽ dựa trên tiêu chuẩn phí do trung tâm bảo hành TCL công bố. 

 

8. Trạm bảo hành TCL phải phối hợp chặt chẽ với Call-Center để xác minh căn cứ bảo hành miễn phí, nếu sản phẩm không nằm trong phạm vi bảo hành miễn phí thì sẽ được bảo hành tinh phí dựa trên tiêu chuẩn phí do trung tâm bảo hành TCL công bố. 

 

9. Căn cứ bảo hành miễn phí, báo cáo giám định kỹ thuật và linh kiện hư hỏng cần trùng khớp với miêu tả lỗi khi khách báo bảo hành, nghiêm cấm việc gian lận giả mạo. 

 

10. Chính sách này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2023. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ TCL Việt Nam.

 

Xem thêm sản phẩm Máy giặt

CẦN THÊM SỰ TRỢ GIÚP?

Hotline Chăm sóc Khách hàng

1800 588 880

Thứ 2 - Chủ Nhật. 8:00am- 5:00pm

Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Địa chỉ: 317D Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A,

Quận Bình Tân, TP. HCM

Email

Bạn có thể gửi email và chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất có thể.

Truyền thông xã hội

Liên lạc và cập nhật thêm thông tin về TCL qua mạng xã hội.

Close