เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับช่องแช่แข็ง

2023-07-28

2023-07-28

 

การแช่แข็งเป็นวิธีที่ดีในการถนอมอาหาร เนื่องจากการแช่แข็งช่วยให้คุณสามารถเก็บอาหารไว้ได้นานขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเน่าเสียหรือการปนเปื้อน 

 

อุณหภูมิช่องแช่แข็ง

การแช่แข็งอาหารจะช่วยรักษาความสดใหม่ของอาหารและฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันตรายที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วย เช่น E. Coli หรือ Listeria ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก หรืออาหารทะเล กุญแจสำคัญคือการควบคุมอุณหภูมิ เนื่องจากแบคทีเรียที่พบในอาหารประเภทต่างๆ มีหลายระดับ อาหารบางชนิดสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 0 องศาฟาเรนไฮต์ ในขณะที่บางชนิดควรเก็บไว้ต่ำกว่า 40 องศา การแช่แข็งอาหารจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตได้เกือบทุกชนิด

หากคุณไม่แน่ใจว่าอาหารชนิดใดควรเข้าช่องแช่แข็งหรือไม่ ให้ตรวจสอบคำแนะนำในการจัดเก็บที่ฉลากสินค้าหรือค้นหาใน Google 

 

ช่องแช่เเข็งควรจะเย็นแค่ไหน และจะทราบได้อย่างไรว่ามีความเย็นที่เพียงพอ?

ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (FDA) อาหารในช่องแช่แข็งควรเก็บที่อุณหภูมิ 0° F (-18° C) หรือต่ำกว่า เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย FDA กำหนดให้เก็บเนื้อสัตว์ที่อุณหภูมิ 0° F (-18° C) หรือต่ำกว่า อาหารทะเลที่อุณหภูมิ -1° F (-18° C) และเนื้อสัตว์ปีกที่อุณหภูมิ -2° F (-19° C) ในขณะเดียวกัน ควรตั้งอุณหภูมิตู้เย็นไว้ที่หรือต่ำกว่า 40° F (4° C) เพื่อให้ผักและผลไม้สดอยู่เสมอ นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบอุณหภูมิเป็นประจำด้วยเทอร์โมมิเตอร์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือคุณสามารถซื้อตู้เย็นสี่ประตู TCL รุ่น P470CD ซึ่งมีแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สามารถควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นและช่องแช่แข็งได้อย่างอิสระและแม่นยำ

 

หากคุณสังเกตเห็นช่องแช่แข็งของคุณมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมา อาจมีการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่รุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยในภายหลังหากนำมาบริโภค

 

คุณสามารถเก็บอาหารไว้ในช่องแช่แข็งได้นานแค่ไหน

แม้ว่าอุณหภูมิจะมีจะมีส่วนช่วยในการรักษาความสดใหม่ของอาหาร แต่สิ่งสำคัญคือต้องเก็บอาหารไว้ไม่ให้นานเกินความจำเป็น อาหารที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็งนานเกินไปอาจทำให้รสชาติและเนื้อสัมผัสเปลี่ยนไปได้ และหากคุณเก็บอาหารในช่องแช่แข็งไว้ที่ 0°F ตลอดเวลา อาจมีเกล็ดน้ำแข็งในอาหารละลายออกมาหลังจากเก็บไว้นานเกินไป!

 

โดยปกติแล้วควรเก็บอาหารไว้ในช่องแช่แข็งไม่เกิน 2-3 เดือน หากคุณไม่แน่ใจว่าอาหารอยู่ในช่องแช่แข็งนานเท่าไหร่แล้ว ควรนำไปทิ้งทันที!

 

อาหารบางชนิดอาจส่งกลิ่นเหม็นและเสียหายได้เร็วแม้แช่ในช่องแช่แข็ง ตัวอย่างเช่น เนื้อสัตว์ วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้ช่องแช่แข็งมีกลิ่นเหม็นคือการห่ออาหารให้แน่นด้วยพลาสติกหรือกระดาษฟอยล์ และเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท คุณควรรักษาอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะทำให้ความชื้นออกจากอาหารช้าลง

 

การแช่แข็งเป็นวิธีที่ดีในการถนอมอาหาร เนื่องจากการแช่แข็งช่วยให้คุณสามารถเก็บอาหารไว้ได้นานขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเน่าเสียหรือการปนเปื้อน 

 

อุณหภูมิช่องแช่แข็ง

การแช่แข็งอาหารจะช่วยรักษาความสดใหม่ของอาหารและฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันตรายที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วย เช่น E. Coli หรือ Listeria ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก หรืออาหารทะเล กุญแจสำคัญคือการควบคุมอุณหภูมิ เนื่องจากแบคทีเรียที่พบในอาหารประเภทต่างๆ มีหลายระดับ อาหารบางชนิดสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 0 องศาฟาเรนไฮต์ ในขณะที่บางชนิดควรเก็บไว้ต่ำกว่า 40 องศา การแช่แข็งอาหารจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตได้เกือบทุกชนิด

หากคุณไม่แน่ใจว่าอาหารชนิดใดควรเข้าช่องแช่แข็งหรือไม่ ให้ตรวจสอบคำแนะนำในการจัดเก็บที่ฉลากสินค้าหรือค้นหาใน Google 

 

ช่องแช่เเข็งควรจะเย็นแค่ไหน และจะทราบได้อย่างไรว่ามีความเย็นที่เพียงพอ?

ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (FDA) อาหารในช่องแช่แข็งควรเก็บที่อุณหภูมิ 0° F (-18° C) หรือต่ำกว่า เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย FDA กำหนดให้เก็บเนื้อสัตว์ที่อุณหภูมิ 0° F (-18° C) หรือต่ำกว่า อาหารทะเลที่อุณหภูมิ -1° F (-18° C) และเนื้อสัตว์ปีกที่อุณหภูมิ -2° F (-19° C) ในขณะเดียวกัน ควรตั้งอุณหภูมิตู้เย็นไว้ที่หรือต่ำกว่า 40° F (4° C) เพื่อให้ผักและผลไม้สดอยู่เสมอ นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบอุณหภูมิเป็นประจำด้วยเทอร์โมมิเตอร์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือคุณสามารถซื้อตู้เย็นสี่ประตู TCL รุ่น P470CD ซึ่งมีแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สามารถควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นและช่องแช่แข็งได้อย่างอิสระและแม่นยำ

 

หากคุณสังเกตเห็นช่องแช่แข็งของคุณมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมา อาจมีการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่รุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยในภายหลังหากนำมาบริโภคคุณสามารถเก็บอาหารไว้ในช่องแช่แข็งได้นานแค่ไหน

แม้ว่าอุณหภูมิจะมีจะมีส่วนช่วยในการรักษาความสดใหม่ของอาหาร แต่สิ่งสำคัญคือต้องเก็บอาหารไว้ไม่ให้นานเกินความจำเป็น อาหารที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็งนานเกินไปอาจทำให้รสชาติและเนื้อสัมผัสเปลี่ยนไปได้ และหากคุณเก็บอาหารในช่องแช่แข็งไว้ที่ 0°F ตลอดเวลา อาจมีเกล็ดน้ำแข็งในอาหารละลายออกมาหลังจากเก็บไว้นานเกินไป!

 

โดยปกติแล้วควรเก็บอาหารไว้ในช่องแช่แข็งไม่เกิน 2-3 เดือน หากคุณไม่แน่ใจว่าอาหารอยู่ในช่องแช่แข็งนานเท่าไหร่แล้ว ควรนำไปทิ้งทันที!

 

อาหารบางชนิดอาจส่งกลิ่นเหม็นและเสียหายได้เร็วแม้แช่ในช่องแช่แข็ง ตัวอย่างเช่น เนื้อสัตว์ วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้ช่องแช่แข็งมีกลิ่นเหม็นคือการห่ออาหารให้แน่นด้วยพลาสติกหรือกระดาษฟอยล์ และเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท คุณควรรักษาอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะทำให้ความชื้นออกจากอาหารช้าลง

 

 

คุณควรละลายเนื้อสัตว์นานแค่ไหน?

USDA แนะนำให้คุณเผื่อเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงในการละลายน้ำแข็งสำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หากคุณต้องการเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น ให้นำอาหารแช่แข็งของคุณไปแช่ในน้ำเย็นเป็นเวลา 15 นาทีหรือใช้เตาอบที่อุณหภูมิ 200 องศาฟาเรนไฮต์

 

บทสรุป 

กุญแจสำคัญในการเก็บอาหารของคุณให้ปลอดภัยคือการเข้าใจอุณหภูมิของช่องแช่แข็งและรู้ว่าควรทิ้งอาหารไว้นานเท่าใดจึงจะปลอดภัย และแน่นอนว่าคุณต้องมีตู้เย็น/ช่องแช่แข็งที่มีคุณภาพ

 

ติดต่อกับเราได้ผ่านช่องทาง FacebookInstagramTikTokTwitter & YouTube

เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ TCL โปรดักส์และกิจกรรม

คุณควรละลายเนื้อสัตว์นานแค่ไหน?

USDA แนะนำให้คุณเผื่อเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงในการละลายน้ำแข็งสำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หากคุณต้องการเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น ให้นำอาหารแช่แข็งของคุณไปแช่ในน้ำเย็นเป็นเวลา 15 นาทีหรือใช้เตาอบที่อุณหภูมิ 200 องศาฟาเรนไฮต์

 

บทสรุป 

กุญแจสำคัญในการเก็บอาหารของคุณให้ปลอดภัยคือการเข้าใจอุณหภูมิของช่องแช่แข็งและรู้ว่าควรทิ้งอาหารไว้นานเท่าใดจึงจะปลอดภัย และแน่นอนว่าคุณต้องมีตู้เย็น/ช่องแช่แข็งที่มีคุณภาพ

 

ติดต่อกับเราได้ผ่านช่องทาง FacebookInstagramTikTokTwitter & YouTube

เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ TCL โปรดักส์และกิจกรรม

2023-07-28