เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างเครื่องปรับอากาศ แบบอินเวอร์เตอร์และแบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ ?

2023-01-18

2023-01-18

เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ และเครื่องปรับอากาศแบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศทั้งสองประเภทที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ทั้งนี้ หากอยากทราบว่าชนิดไหนที่เหมาะกับคุณ? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เครื่องปรับอากาศเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในบ้านคุณ เครื่องปรับอากาศสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ และเครื่องปรับอากาศแบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศทั้ง 2 ประเภทแตกต่างกัน ซึ่งทั้งมีข้อดีและข้อเสียของมันเอง ทั้งนี้ ความแตกต่างระหว่างเครื่องปรับอากาศทั้งสองประเภท เราพร้อมบอกวิธีการทำงาน ข้อดีและข้อเสียของเครื่องปรับอากาศแต่ละประเภท ฯลฯ ไว้ที่นี่


ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ และเครื่องปรับอากาศแบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ จะอยู่ที่ระบบคอมเพรสเซอร์

 

ความแตกต่างสำคัญระหว่างเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ และเครื่องปรับอากาศแบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์จะอยู่ที่ความเร็วของระบบคอมเพรสเซอร์ โดยเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จะมีคอมเพรสเซอร์แบบปรับความเร็ว ในขณะที่เครื่องปรับอากาศแบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์จะมีความเร็วของคอมเพรสเซอร์คงที่ ทั้งนี้ คอมเพรสเซอร์แบบปรับความเร็วได้นั้นจะสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าคอมเพรสเซอร์แบบคงที่ และจะส่งเสียงรบกวนน้อยกว่าอีกด้วย

เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จะเป็นเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ ของคอมเพรสเซอร์ เพื่อช่วยในการควบคุมอุณหภูมิ ทั้งนี้ การใช้สวิตช์อินเวอร์เตอร์จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้พลังงาน เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จะช่วยในการประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องปรับอากาศ แบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับความร้อน ที่อยู่ภายนอก หรือหากบ้านคุณมีคนอาศัยอยู่ในบ้านหลายคนก็ตาม

เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จะเชื่อมต่อกับส่วนประกอบอื่น ๆ รวมทั้งแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งใช้เป็นตัวพลังงานให้กับระบบ นอกจากนี้แล้ว ยังรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าระบบทำงานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ อินเวอร์เตอร์จะมีหน้าที่ในการจัดการกับกระแสไฟระหว่างโครงข่ายไฟฟ้าภายในบ้านของคุณกับ แบตเตอรี่สำรอง หรือแผงโซลาร์เซลล์

 

นอกจากนี้แล้ว ความแตกต่างอีกประการหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือ สารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศแบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์จะปล่อยมลพิษที่เป็นอันตราย ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์สมัยใหม่นั้น จะใช้สารทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น R32 ซึ่งจะมีความสามารถในการทำความเย็นที่ดีขึ้น และยังปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้น้อยลงอีกด้วย

 

เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์

 

เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ยังจะช่วยในการประหยัดพลังงานได้มากกว่าเครื่องปรับอากาศ แบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ได้มาก โดยจะสามารถประหยัดไฟฟ้าได้มากถึง 30% เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์

เครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์จะใช้วิธีเปิด/ปิด โดยคอมเพรสเซอร์จะเปิดและปิดเป็นระยะ ๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม จะใช้พลังงานมากกว่าเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ และอาจส่งผลให้ระบบเครื่องปรับอากาศของคุณสึกหรอมากขึ้น นอกจากนี้ คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศแบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์จะไม่ทำงานเต็มความเร็วตลอดเวลา จึงทำให้มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์

 

ตามที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้ เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จะใช้คอมเพรสเซอร์แบบปรับความเร็วได้ ซึ่งมันจะมีช่วงของความเร็วที่กว้างกว่าเมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์แบบเปิด/ปิดของเครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ ทั้งนี้ มันจะช่วยให้สามารถทำงานได้ในโหมดต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยจะใช้ประโยชน์ตามรูปแบบและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน รวมไปถึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดสภาวะการทำงานที่มีความหลากหลาย

 

เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์นั้น จะใช้วิธีอื่นในการทำให้พื้นที่ของคุณเย็นขึ้น ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า สัญญาณพลัสที่มีค่าคงที่ แต่ความกว้างของพลัสเปลี่ยนแปลงได้ หรือ การควบคุมความเร็วมอเตอร์ (Pulse width modulation หรือ PWM) โดยแทนที่จะเปิดและปิดแบบเดียวกันกับเครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ เทคโนโลยีแบบ PWM จะปรับระยะเวลาที่คอมเพรสเซอร์ โดยจะเริ่มทำงานอีกครั้งหลังจากได้ปิดเครื่อง ดังนั้นจึงกลายมาเป็นชื่อของระบบ : Pulse width modulation หรือ PWM!

 

นอกจากนี้แล้ว ระบบ PWM ยังจะช่วยให้คอมเพรสเซอร์ทำงานด้วยความเร็วสูงสุดได้ตลอดเวลา ซึ่งมันจะช่วยให้พื้นที่ของคุณมีสภาพที่เย็นลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกประการคือ การมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการสึกหรอของอุปกรณ์มีน้อยลง และนี่เป็นข้อได้เปรียบสำหรับคุณ เนื่องจากมีการบำรุงรักษาที่น้อยลงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น คุณจะพบว่า ค่าไฟลดลง เมื่อใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ นอกจากนี้แล้ว ประโยชน์อื่นๆ ของเทคโนโลยีแบบอินเวอร์เตอร์ คือ ความสามารถในการทำให้พื้นที่มีสภาพเย็นลงได้รวดเร็วกว่าเครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์

 

เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าในการลดความชื้นในอากาศ ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้นสูง นอกจากนี้ เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ ยังสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าเครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ เนื่องจากสามารถปรับความเร็วของคอมเพรสเซอร์ให้ตอบสนองต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น จึงหมายความว่า เครื่องปรับอากาศของคุณจะสามารถรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ตลอดทั้งวัน แม้ว่าอุณหภูมิภายนอก หรือความชื้นภายนอกจะมีความผันผวนมากก็ตาม อีกอย่างคือ หน่วยอินเวอร์เตอร์ ยังมีระบบเสียงที่เงียบกว่าแบบไม่มีอินเวอร์เตอร์ เนื่องจากว่ามันไม่จำเป็นต้องเปิดและปิดบ่อยเท่าระบบแบบไม่อินเวอร์เตอร์

 

คุณควรซื้อเครื่องปรับอากาศประเภทใด ?

 

การเลือกเครื่องปรับอากาศของคุณ ขึ้นอยู่กับความต้องการ งบประมาณ รวมถึงการใช้งาน

 

สำหรับประโยชน์หลักของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ คือ การประหยัดพลังงานที่มากกว่าเครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ และมักจะมีเสียงดังน้อยกว่าในขณะที่ทำงานด้วยความเร็วต่ำกว่ารุ่นมาตรฐานอื่น

 

 • เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่ช่วยประหยัดเงินค่าไฟฟ้าในระยะยาวการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์จะมีต้นทุนต่ำกว่า แต่ค่าดำเนินการของเครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นั้นสูงกว่า
 • เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์มีแนวโน้มที่จะทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ส่วนค่าบำรุงรักษาของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ก็จะมีค่อนข้างสูง และอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์นั้นค่อนข้างน้อยกว่า แต่ค่าบำรุงรักษาของเครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นั้นจะต่ำกว่า
 • เครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์จะส่งเสียงรบกวนมากกว่าในระหว่างที่ทำงาน และในขณะเปิดหรือปิดสวิตช์ส่วนเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์จะไม่มีเสียงหรือมีเสียงรบกวนเพียงเล็กน้อยขณะที่ใช้งาน
 • อุณหภูมิของห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์อาจจะผันผวนแตกต่างกันไป ส่วนเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จะรักษาอุณหภูมิห้องให้คงที่
 • การใช้งานเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จะทำให้ห้องเย็นเร็ว ซึ่งตรงกันข้ามกับเครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์
 • ประเด็นท้ายสุดเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า เครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์

 

ทั้งนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ คือ การดูแลและรักษาตัวกรองให้สะอาดอยู่เสมอ นอกจากนี้แล้ว คุณควรสังเกตบิลค่าไฟและตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องปรับอากาศของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ TCL กรุณาตรวจสอบได้ที่ website ของ TCL เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

 

เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ TCL

 • เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ TCL FreshIN Series
 • เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ TCL T-Pro Premium Series
 • เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ TCL T-Pro Ai Smart Wi-Fi Series
 • เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ TCL T-Pro Wi-Fi Series
 • เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ TCL T-Pro Elite XA Series

เครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ TCL

 

ติดต่อกับเราได้ผ่านช่องทาง

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok & YouTube

เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ TCL โปรดักส์และกิจกรรม 

2023-01-18