เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

บันทึกรายการสุดโปรดของคุณบน TCL TV

2023-05-17

2023-05-17

ทุกคนล้วนมีรายการหรือภาพยนตร์เรื่องโปรดในใจ แต่การจะค้นหาและเปิดดูในทีวีแต่ละครั้งอาจจะยุ่งยาก ต้องกดเข้าหลายขั้นตอน แต่หากคุณตั้งค่าการบันทึกบน TV TCL คุณจะสามารถบันทึกทุกสิ่งจากทุกช่องที่คุณชอบ แล้วรับชมได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ!

 

ใช้เครื่องบันทึกแบบดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับ TCL TV ของคุณ

การเชื่อมต่อ TV TCL เข้ากับเครื่องบันทึกดิจิทัล จะทำให้การบันทึกรายการเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

 • เชื่อมต่อเครื่องบันทึกดิจิทัลเข้ากับ TCL TV โดยใช้สาย HDMI

 • ใช้รีโมทคอนโทรลบนเครื่องบันทึกดิจิทัลเพื่อไปที่ "ตั้งค่า" จากนั้นเลือก "ตั้งเวลา"

 • ตั้งค่าตัวจับเวลาเพื่อบันทึกเฉพาะเวลาที่คุณต้องการดูรายการหรือช่องบน TCL TV ของคุณ (ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่ในไดรฟ์) คุณยังสามารถตั้งค่าเวลาบันทึกอัตโนมัติเพื่อให้รู้ว่าคุณมักจะดูรายการใดในเวลาใดของวัน และบันทึกเวลานั้นโดยอัตโนมัติ

 • หลังจากตั้งค่าข้อมูลนี้แล้ว ให้ปิดหน้าจอ โดยกด Exit หรือ Back สองครั้งจนกว่าจะกลับสู่โหมดการดูสดแบบปกติ เมื่อรายการโปรดของคุณได้เริ่มขึ้นแล้ว ให้กดเริ่มการบันทึกบนอุปกรณ์ทั้งสองพร้อมกัน เพื่อให้การบันทึกดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ใช้ USB เสียบเข้ากับ TCL TV ของคุณ

คุณสามารถเสียบ USB เข้ากับ TCL TV เพื่อใช้ในการบันทึกรายการทีวี 

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อ USB ก่อน

หากคุณมีพอร์ต USB บนทีวี ให้เชื่อมต่อ USB เข้ากับพอร์ตนั้นโดยตรง หากไม่มี ให้เชื่อมต่อกับฮับ USB หรือคอมพิวเตอร์ จากนั้นเสียบคอมพิวเตอร์/ฮับ USB เข้ากับทีวีของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกรายการที่จะบันทึก

เลือกรายการ: ในการเริ่มบันทึกรายการ คุณจะต้องเลือกหนึ่งรายการ ที่ปุ่ม "เลือก" บนหน้าจอและเลื่อนดูรายการทั้งหมดที่มีอยู่

เลือกเวลา: เมื่อคุณเลือกรายการแล้ว ขั้นถัดไปคุณต้องเลือกว่าจะบันทึกรายการนั้นตอนเวลาใด ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการบันทึกรายการ The Late Show with Stephen Colbert เวลา 23.00 น. ทุกคืนวันพฤหัสบดี ให้เลือกเวลา 23.00 น. แล้วเลือก "วันพฤหัสบดี" 

เลือกช่อง: เมื่อตั้งค่าฟังก์ชัน DVR สำหรับคีย์ USB ของ TCL TV จะมีตัวเลือกช่องออกอากาศมากกว่าหนึ่งตัวเลือก ให้คลิกที่แต่ละช่องตามลำดับจนกว่าคำแนะนำที่ใช้งานได้จะปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: คุณสามารถทำตามคำแนะนำบนหน้าจอทีวีของคุณเพื่อเริ่มและหยุดการบันทึก

 1. กดปุ่ม "ทีวี" บนรีโมทคอนโทรลแล้วเลือก "บันทึก"

 2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก "Record to USB Key" แล้วกด OK

 3. กด “ตกลง” อีกครั้งเพื่อเริ่มการบันทึก

ขั้นตอนที่ 4: คุณสามารถเข้าถึงและคัดลอกไฟล์วิดีโอได้โดยเชื่อมต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

การคัดลอกไฟล์จากทีวี : เชื่อมต่อคีย์ USB ของคุณเข้ากับพอร์ต USB บนทีวีของคุณ 

ไปที่เมนู > การตั้งค่า > ระบบ > เครือข่าย > อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เลือกคัดลอกไฟล์ทั้งหมดจากตัวเลือกบนหน้าจอ 

 

นอกจากนี้ยังสามารถเล่นเนื้อหาจากคีย์ USB ขณะที่เสียบเข้ากับ TCL TV ของคุณได้อีกด้วย

 

ทุกคนล้วนมีรายการหรือภาพยนตร์เรื่องโปรดในใจ แต่การจะค้นหาและเปิดดูในทีวีแต่ละครั้งอาจจะยุ่งยาก ต้องกดเข้าหลายขั้นตอน แต่หากคุณตั้งค่าการบันทึกบน TV TCL คุณจะสามารถบันทึกทุกสิ่งจากทุกช่องที่คุณชอบ แล้วรับชมได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ!

 

ใช้เครื่องบันทึกแบบดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับ TCL TV ของคุณ

การเชื่อมต่อ TV TCL เข้ากับเครื่องบันทึกดิจิทัล จะทำให้การบันทึกรายการเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

 • เชื่อมต่อเครื่องบันทึกดิจิทัลเข้ากับ TCL TV โดยใช้สาย HDMI

 • ใช้รีโมทคอนโทรลบนเครื่องบันทึกดิจิทัลเพื่อไปที่ "ตั้งค่า" จากนั้นเลือก "ตั้งเวลา"

 • ตั้งค่าตัวจับเวลาเพื่อบันทึกเฉพาะเวลาที่คุณต้องการดูรายการหรือช่องบน TCL TV ของคุณ (ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่ในไดรฟ์) คุณยังสามารถตั้งค่าเวลาบันทึกอัตโนมัติเพื่อให้รู้ว่าคุณมักจะดูรายการใดในเวลาใดของวัน และบันทึกเวลานั้นโดยอัตโนมัติ

 • หลังจากตั้งค่าข้อมูลนี้แล้ว ให้ปิดหน้าจอ โดยกด Exit หรือ Back สองครั้งจนกว่าจะกลับสู่โหมดการดูสดแบบปกติ เมื่อรายการโปรดของคุณได้เริ่มขึ้นแล้ว ให้กดเริ่มการบันทึกบนอุปกรณ์ทั้งสองพร้อมกัน เพื่อให้การบันทึกดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ใช้ USB เสียบเข้ากับ TCL TV ของคุณ

คุณสามารถเสียบ USB เข้ากับ TCL TV เพื่อใช้ในการบันทึกรายการทีวี 

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อ USB ก่อน

หากคุณมีพอร์ต USB บนทีวี ให้เชื่อมต่อ USB เข้ากับพอร์ตนั้นโดยตรง หากไม่มี ให้เชื่อมต่อกับฮับ USB หรือคอมพิวเตอร์ จากนั้นเสียบคอมพิวเตอร์/ฮับ USB เข้ากับทีวีของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกรายการที่จะบันทึก

เลือกรายการ: ในการเริ่มบันทึกรายการ คุณจะต้องเลือกหนึ่งรายการ ที่ปุ่ม "เลือก" บนหน้าจอและเลื่อนดูรายการทั้งหมดที่มีอยู่

เลือกเวลา: เมื่อคุณเลือกรายการแล้ว ขั้นถัดไปคุณต้องเลือกว่าจะบันทึกรายการนั้นตอนเวลาใด ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการบันทึกรายการ The Late Show with Stephen Colbert เวลา 23.00 น. ทุกคืนวันพฤหัสบดี ให้เลือกเวลา 23.00 น. แล้วเลือก "วันพฤหัสบดี" 

เลือกช่อง: เมื่อตั้งค่าฟังก์ชัน DVR สำหรับคีย์ USB ของ TCL TV จะมีตัวเลือกช่องออกอากาศมากกว่าหนึ่งตัวเลือก ให้คลิกที่แต่ละช่องตามลำดับจนกว่าคำแนะนำที่ใช้งานได้จะปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: คุณสามารถทำตามคำแนะนำบนหน้าจอทีวีของคุณเพื่อเริ่มและหยุดการบันทึก

 1. กดปุ่ม "ทีวี" บนรีโมทคอนโทรลแล้วเลือก "บันทึก"

 2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก "Record to USB Key" แล้วกด OK

 3. กด “ตกลง” อีกครั้งเพื่อเริ่มการบันทึก

ขั้นตอนที่ 4: คุณสามารถเข้าถึงและคัดลอกไฟล์วิดีโอได้โดยเชื่อมต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

การคัดลอกไฟล์จากทีวี : เชื่อมต่อคีย์ USB ของคุณเข้ากับพอร์ต USB บนทีวีของคุณ 

ไปที่เมนู > การตั้งค่า > ระบบ > เครือข่าย > อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เลือกคัดลอกไฟล์ทั้งหมดจากตัวเลือกบนหน้าจอ 

 

นอกจากนี้ยังสามารถเล่นเนื้อหาจากคีย์ USB ขณะที่เสียบเข้ากับ TCL TV ของคุณได้อีกด้วย

 

 

ใช้บริการ "เล่นซ้ำ" บน TCL TV ของคุณ

คุณสามารถใช้บริการ "เล่นซ้ำ" บน TCL TV เพื่อบันทึกรายการทีวีโปรดของคุณได้ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อบันทึกรายการ:

 1. กดปุ่ม "Home" บนรีโมทคอนโทรลของคุณ ซึ่งจะแสดงรายการตัวเลือก "การตั้งค่า" "บริการ" และ "ระบบ"

 2. เลือก "บริการ" จากนั้นเลือก "เล่นซ้ำ" จากรายการบริการที่ปรากฏขึ้น

 3. กดตกลงเพื่อเปิดเมนูเล่นซ้ำ คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับการบันทึกรายการสดทางทีวีและสำหรับการบันทึกรายการที่เริ่มออกอากาศไปแล้ว คุณยังสามารถตั้งเวลาสำหรับการบันทึกรายการล่วงหน้าได้โดยเลือกจากรายการนี้แล้วกด Select เมื่อรายการเหล่านั้นปรากฏเป็นข้อความสีแดงที่ด้านล่างของหน้าจอ ซึ่งจะประโยชน์อย่างมากหากคุณต้องการดูบางอย่างในภายหลังแต่ไม่ต้องการบันทึกไว้ใน DVR 

 

***หมายเหตุ บางรายการอาจจะไม่สามารถบันทึกได้ เนื่องจากติดเรื่องลิขสิทธิ์ของรายการนั้น ๆ

 

บทสรุป

ในการบันทึกรายการโปรดไว้ดูอีกครั้งภายหลัง คุณสามารถใช้กล่อง DVR หรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกได้ หรือหากคุณไม่ต้องการใช้อุปกรณ์ภายนอกเหล่านี้ เลือกซื้อทีวีของ TCL และค้นหาโฮมเธียเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับบ้านของคุณได้เลย! 

ติดต่อกับเราได้ผ่านช่องทาง FacebookInstagramTikTokTwitter & YouTube

เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ TCL โปรดักส์และกิจกรรม

ประโยชน์ของ HDMI

เป็นการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลที่ใช้เพื่อส่งสัญญาณวิดีโอและเสียงความละเอียดสูง ซึ่งการเชื่อมต่อสาย HDMI จะทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนมากกว่าการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลประเภทอื่น ๆ อีกทั้ง HDMI เป็นสายเคเบิลเส้นเดียว จึงสะดวกต่อการใช้งาน

 

HDMI ยังสามารถเชื่อมต่อแบบแอนะล็อก (analog) กับอุปกรณ์รุ่นเก่าและอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ (อุปกรณ์ทั้งสองต้องรองรับ) โดยไม่ต้องใช้อะแด็ปเตอร์หรือตัวแปลง ทำให้การอัปเกรดระบบเกมของคุณเป็นเรื่องง่าย เพียงต่อสาย HDMI จากอุปกรณ์เครื่องเก่าเข้ากับพอร์ต HDMI ของเครื่องใหม่

 

สำหรับเกมเมอร์ ข้อดีหลักอีกอย่างหนึ่งของ HDMI คือการนำสัญญาณวิดีโอและเสียงความละเอียดสูงผ่านสายเคเบิลเส้นเดียว ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีพอร์ตเพียงพอบนทีวีหรือเครื่องเล่นเกมหรือไม่ ด้วยข้อดีดังกล่าวของ HDMI ทำให้การติดตั้งง่ายกว่าการเชื่อมต่อแบบแอนะล็อก (analog) รุ่นเก่าที่ต้องใช้สายเคเบิลแยกต่างหากสำหรับเสียงและวิดีโอ 

 

รูปแบบและอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI

 • ความละเอียดและอัตราเฟรมที่หลากหลาย HDMI รองรับความละเอียดและอัตราเฟรมที่หลากหลาย สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เกือบทุกชนิดกับทีวีที่มี HDMI ตัวอย่างเช่น มาตรฐานปัจจุบันสำหรับ HD คือ 1080p/60Hz (1920x1080 พิกเซลที่ 60 เฟรมต่อวินาที) ในขณะที่ทีวี 4K UHD รุ่นล่าสุดรองรับ 3840x2160 พิกเซลที่ 60Hz (หรือ 4096x2160p/24Hz)

 • HDMI รองรับรูปแบบเสียงหลายประเภท: ช่อง PCM, Dolby Digital หรือ DTS (5.1 Channel Dolby Audio Soundbar พร้อมซับวูฟเฟอร์ไร้สายและลำโพงเซอร์ราวด์รอบทิศทางที่รองรับ Dolby Audio® และ DTS® Virtual) ซึ่งสามารถรับเสียงเซอร์ราวด์หลายช่องสัญญาณจากทีวีผ่านสายเคเบิลเส้นเดียวกับที่นำสัญญาณวิดีโอ

 • รูปแบบวิดีโอ มีรูปแบบวิดีโอหลายรูปแบบที่รองรับโดยสาย HDMI: 8K Ultra HD (7680x4329p), 4K Ultra HD (3840x2160p), วิดีโอ 3D พร้อมแว่นตาแบบแอคทีฟหรือพาสซีฟ, ความละเอียด Full HD 1080p (1920x1080), ความละเอียด 720P HD (1280×720) TCL มี 8K Mini LED TV, 4K Mini LED TV, 4K QLED TV และ 4K HDR TV ที่รองรับรูปแบบวิดีโอเหล่านี้

 

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว HDMI เป็นสายที่คุณจะใช้เมื่อเชื่อมต่อทีวีของคุณ สาย HDMI มีคุณภาพสูงและมีหลายประเภทให้เลือกตามงบประมาณหรือความต้องการ ในอดีตสาย HDMI อาจจำเป็นเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการเนื้อหา 4K แต่ตอนนี้สามารถใช้สำหรับทุกอย่างได้ ตั้งแต่คอนโซลเกมไปจนถึงลำโพงอัจฉริยะหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือของคุณ!

 

ติดต่อกับเราได้ผ่านช่องทาง FacebookInstagramTikTokTwitter & YouTube

เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ TCL โปรดักส์และกิจกรรม

2023-05-17