เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

คู่มือความจุและขนาดโหลดของเครื่องซักผ้า

2023-07-19

2023-07-19

เครื่องซักผ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่สำคัญ การเลือกความจุที่เหมาะสมสำหรับความต้องการในการซักผ้าของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณสงสัยว่าเครื่องซักผ้าของคุณสามารถซักผ้าได้มากน้อยแค่ไหน โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับขนาดเครื่องซักผ้าด้านล่างนี้เลย!

 

ความจุที่ต่างกันของขนาดเครื่องซักผ้า

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าเครื่องซักผ้าประเภทต่างๆ มีความแตกต่างกันโดยเฉลี่ยเท่าไร

-เครื่องซักผ้าขนาดกะทัดรัดมีความจุ: 2.30-2.45 ลูกบาศก์ฟุต

-เครื่องซักผ้าฝาบน ขนาดมาตรฐานหรือประสิทธิภาพสูง: 3.1-4 ลูกบาศก์ฟุต

-เครื่องซักผ้าฝาหน้า: 4.2-5 ลูกบาศก์ฟุต

 

วิธีการคำนวณความจุของเครื่องซักผ้าของคุณ

วิธีการง่ายๆ ในการคำนวณความจุของเครื่องซักผ้า:

ปริมาตรเป็นลูกบาศก์ฟุต = r x r x π x D

ใช้คีย์ต่อไปนี้สำหรับสมการนี้:

r = รัศมีเป็นฟุต ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลาง

π = ประมาณ 3.141

D = ความลึกของเครื่อง หน่วยเป็นฟุต

ตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ฟุต และลึก 0.5 ฟุต ปริมาตรจะเป็น 1.5x1.5x3.141x0.5 = 3.533 ลูกบาศก์ฟุต

 

วิธีคำนวณขนาดโหลด

วิธีคำนวณขนาดโหลดจะพิจารณาจากขนาดผ้า สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีการโหลดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดเงินและพลังงาน วิธีคำนวณขนาดโหลดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการโหลดปานกลางหรือปกติ คือเมื่อถังซักเต็มประมาณครึ่งหนึ่ง หากคุณมีผ้าจำนวนมาก คุณสามารถเลือกขนาดเครื่องซักผ้าที่มีขนาดใหญ่พิเศษได้ แต่ควรระวังอย่าให้เครื่องรับน้ำหนักมากเกินไป ดังนั้น หากคุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้าจำนวนมากเกินไป

 

วิธีโหลดเครื่องซักผ้าของคุณ

การใส่ผ้าเต็มถังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องซักผ้า เมื่อถึงเวลาต้องซักผ้า โปรดเติมผ้าให้เต็มถัง และหลีกเลี่ยงปัญหาการบรรจุผ้ามากหรือน้อยเกินไป โดยบรรจุเสื้อผ้าลงในพื้นที่ที่ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้ผ้าเคลื่อนที่ไปมาขณะกำลังปั่นหมาด 

โดยเคล็ดลับที่คุณสามารถทำได้เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องของคุณมีการโอเวอร์โหลดหรือไม่ สามารถทดสอบได้ง่ายๆ เพียงยื่นมือเข้าไปในถังซัก หากมือของคุณพอดีระหว่างเสื้อผ้ากับผนังถังซัก แสดงว่าเครื่องซักผ้าของคุณมีขนาดน้ำหนักที่เหมาะสม แต่ถ้ามือของคุณใส่ไปในถังไม่ได้ แนะนำให้เอาเสื้อผ้าออก และหากคุณพบว่าเครื่องซักผ้ายังมีพื้นที่เหลือเยอะ คุณสามารถใส่เสื้อผ้าลงไปเพิ่มเพื่อช่วยประหยัดน้ำได้มากขึ้น

 

เครื่องซักผ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่สำคัญ การเลือกความจุที่เหมาะสมสำหรับความต้องการในการซักผ้าของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณสงสัยว่าเครื่องซักผ้าของคุณสามารถซักผ้าได้มากน้อยแค่ไหน โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับขนาดเครื่องซักผ้าด้านล่างนี้เลย!

 

ความจุที่ต่างกันของขนาดเครื่องซักผ้า

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าเครื่องซักผ้าประเภทต่างๆ มีความแตกต่างกันโดยเฉลี่ยเท่าไร

  • เครื่องซักผ้าขนาดกะทัดรัดมีความจุ: 2.30-2.45 ลูกบาศก์ฟุต

  • เครื่องซักผ้าฝาบน ขนาดมาตรฐานหรือประสิทธิภาพสูง: 3.1-4 ลูกบาศก์ฟุต

  • เครื่องซักผ้าฝาหน้า: 4.2-5 ลูกบาศก์ฟุต

 

วิธีการคำนวณความจุของเครื่องซักผ้าของคุณ

วิธีการง่ายๆ ในการคำนวณความจุของเครื่องซักผ้า:

ปริมาตรเป็นลูกบาศก์ฟุต = r x r x π x D

ใช้คีย์ต่อไปนี้สำหรับสมการนี้:

  • r = รัศมีเป็นฟุต ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลาง

  • π = ประมาณ 3.141

  • D = ความลึกของเครื่อง หน่วยเป็นฟุต

ตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ฟุต และลึก 0.5 ฟุต ปริมาตรจะเป็น 1.5x1.5x3.141x0.5 = 3.533 ลูกบาศก์ฟุต

 

วิธีคำนวณขนาดโหลด

วิธีคำนวณขนาดโหลดจะพิจารณาจากขนาดผ้า สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีการโหลดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดเงินและพลังงาน วิธีคำนวณขนาดโหลดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการโหลดปานกลางหรือปกติ คือเมื่อถังซักเต็มประมาณครึ่งหนึ่ง หากคุณมีผ้าจำนวนมาก คุณสามารถเลือกขนาดเครื่องซักผ้าที่มีขนาดใหญ่พิเศษได้ แต่ควรระวังอย่าให้เครื่องรับน้ำหนักมากเกินไป ดังนั้น หากคุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้าจำนวนมากเกินไป

 

วิธีโหลดเครื่องซักผ้าของคุณ

การใส่ผ้าเต็มถังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องซักผ้า เมื่อถึงเวลาต้องซักผ้า โปรดเติมผ้าให้เต็มถัง และหลีกเลี่ยงปัญหาการบรรจุผ้ามากหรือน้อยเกินไป โดยบรรจุเสื้อผ้าลงในพื้นที่ที่ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้ผ้าเคลื่อนที่ไปมาขณะกำลังปั่นหมาด 

โดยเคล็ดลับที่คุณสามารถทำได้เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องของคุณมีการโอเวอร์โหลดหรือไม่ สามารถทดสอบได้ง่ายๆ เพียงยื่นมือเข้าไปในถังซัก หากมือของคุณพอดีระหว่างเสื้อผ้ากับผนังถังซัก แสดงว่าเครื่องซักผ้าของคุณมีขนาดน้ำหนักที่เหมาะสม แต่ถ้ามือของคุณใส่ไปในถังไม่ได้ แนะนำให้เอาเสื้อผ้าออก และหากคุณพบว่าเครื่องซักผ้ายังมีพื้นที่เหลือเยอะ คุณสามารถใส่เสื้อผ้าลงไปเพิ่มเพื่อช่วยประหยัดน้ำได้มากขึ้น

 

 

การเลือกขนาดเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับการซักผ้าของคุณ

เมื่อซื้อเครื่องซักผ้าใหม่ คุณควรทราบขนาดของแต่ละเครื่อง โดยขนาดที่นิยมมากที่สุดมีตั้งแต่ 7 ถึง 8 กก. ความต้องการถังซักจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการซักและความถี่ในการซัก

 

เครื่องซักผ้าขนาดเล็ก (น้ำหนักไม่เกิน 6 กก.): เหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่มีขนาดเล็ก เช่น เสื้อผ้าเด็กเล็กหรือผ้าเช็ดมือ (ผ้าขนหนูผืนเล็ก 5 หรือ 6 ผืน) นอกจากนี้เครื่องซักผ้าขนาดเล็กยังเหมาะสำหรับคนที่ต้องการซักผ้าคนเดียวและซักน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กยังมีรอบการทำงานที่รวดเร็ว

 

เครื่องซักผ้าขนาดมาตรฐาน (7- 8 กก.): น้ำหนักมาตรฐานมักจะประกอบด้วยกางเกงยีนส์ 4 ตัว เสื้อจัมเปอร์ 1 ตัว ถุงเท้าหรือชุดชั้นใน 20 คู่ ผ้าปูที่นอน 2 ผืนและปลอกหมอน 4 ใบ

 

เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ (9 กก.): เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม คนที่อาศัยอยู่ตามลำพังมักจะไม่ใช้เครื่องซักผ้าขนาดนี้ เว้นแต่ว่าต้องการจะทำการโหลดหลายครั้งในหนึ่งวัน ซึ่งจะต้องแยกรอบ (เช่น ใส่เสื้อผ้าที่สกปรกทั้งหมดลงในรอบเดียว) สินค้าจำนวนมากอาจใส่ได้ถึง 10 ชิ้น เช่น เสื้อ/กางเกง/กระโปรง/สเวตเตอร์ /ผ้าปูที่นอน/ผ้าห่ม ฯลฯ

 

เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่พิเศษ (10 กก.+): เครื่องซักผ้าขนาดนี้เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานซัก 6 ครั้งขึ้นไปในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ ขนาดเครื่องซักผ้าที่ใหญ่เป็นพิเศษจะช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของคุณ

 

บทสรุป

ความจุของเครื่องซักผ้าเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมกับคุณ นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดปริมาณผ้าที่คุณสามารถซักได้ใน 1 ชุด ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราได้จัดทำคู่มือนี้ขึ้น เราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องซักผ้าที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณได้

 

ติดต่อกับเราได้ผ่านช่องทาง FacebookInstagramTikTokTwitter & YouTube

เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ TCL โปรดักส์และกิจกรรม

การเลือกขนาดเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับการซักผ้าของคุณ

เมื่อซื้อเครื่องซักผ้าใหม่ คุณควรทราบขนาดของแต่ละเครื่อง โดยขนาดที่นิยมมากที่สุดมีตั้งแต่ 7 ถึง 8 กก. ความต้องการถังซักจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการซักและความถี่ในการซัก

 

เครื่องซักผ้าขนาดเล็ก (น้ำหนักไม่เกิน 6 กก.): เหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่มีขนาดเล็ก เช่น เสื้อผ้าเด็กเล็กหรือผ้าเช็ดมือ (ผ้าขนหนูผืนเล็ก 5 หรือ 6 ผืน) นอกจากนี้เครื่องซักผ้าขนาดเล็กยังเหมาะสำหรับคนที่ต้องการซักผ้าคนเดียวและซักน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กยังมีรอบการทำงานที่รวดเร็ว

 

เครื่องซักผ้าขนาดมาตรฐาน (7- 8 กก.): น้ำหนักมาตรฐานมักจะประกอบด้วยกางเกงยีนส์ 4 ตัว เสื้อจัมเปอร์ 1 ตัว ถุงเท้าหรือชุดชั้นใน 20 คู่ ผ้าปูที่นอน 2 ผืนและปลอกหมอน 4 ใบ

 

เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ (9 กก.): เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม คนที่อาศัยอยู่ตามลำพังมักจะไม่ใช้เครื่องซักผ้าขนาดนี้ เว้นแต่ว่าต้องการจะทำการโหลดหลายครั้งในหนึ่งวัน ซึ่งจะต้องแยกรอบ (เช่น ใส่เสื้อผ้าที่สกปรกทั้งหมดลงในรอบเดียว) สินค้าจำนวนมากอาจใส่ได้ถึง 10 ชิ้น เช่น เสื้อ/กางเกง/กระโปรง/สเวตเตอร์ /ผ้าปูที่นอน/ผ้าห่ม ฯลฯ

 

เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่พิเศษ (10 กก.+): เครื่องซักผ้าขนาดนี้เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานซัก 6 ครั้งขึ้นไปในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ ขนาดเครื่องซักผ้าที่ใหญ่เป็นพิเศษจะช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของคุณ

 

บทสรุป

ความจุของเครื่องซักผ้าเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมกับคุณ นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดปริมาณผ้าที่คุณสามารถซักได้ใน 1 ชุด ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราได้จัดทำคู่มือนี้ขึ้น เราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องซักผ้าที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณได้

 

ติดต่อกับเราได้ผ่านช่องทาง FacebookInstagramTikTokTwitter & YouTube

เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ TCL โปรดักส์และกิจกรรม

2023-07-19