TAC-09CHSD-FAI

TAC-CHSD/FAI

FreshIN series

  • · FreshIN+
  • · Động cơ không khí
  • · Cân bằng nhiệt độ
  • · Bộ lọc QuadruPuri
  • · Gentle Breeze
  • · Smart Inverter
  • · Điều khiển thông minh

Chọn Model.

0%  3D LOADING...