TAC-10CSD/XA66-Wi

XA66Wi Series

Ai Inverter

  • · Điều khiển thông minh
  • · Ai Inverter
  • · Kiểm soát độ ẩm
  • · Luồng gió thông minh
  • · Gas R32

Chọn Model.

0%  3D LOADING...